skip to main content
Vernieuwing Europaplein-Oost van start

De nieuwe inrichting van het Europaplein-Oost (langs de Europaboulevard en tussen de Rooseveltlaan en de President Kennedylaan) biedt ruimte voor meer groen, een nieuwe speelplek, zitplekken en een kunstwerk. Om ruimte te maken voor extra groen, vermindert het aantal parkeerplaatsen op het plein. Verder komt onder het plein een waterberging, waardoor regenwater bij hevige buien niet meteen wordt afgevoerd naar het riool. Dezelfde functie krijgen de groenstroken boven de grond (zogeheten watervertragende groenstroken).

Planning

Op 8 november 2021 beginnen we met het verwijderen van de bestrating aan de noordoostkant van het plein. Hier legt Waternet een nieuw riool aan. Door dit werk te combineren met de vernieuwing van het plein, beperken we de overlast. In december volgt de aanleg van het riool aan de noordkant van het plein. Wij werken dan aan de nieuwe in- en uitritten van het plein. Vanaf januari starten we met de inrichting. Hiervoor verwijderen we de parkeerplaatsen en leggen we het groen, de speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ aan. Voor de woningen maken we nieuwe parkeerplaatsen. Volgens de planning moet het plein voor de zomer van 2022 klaar zijn voor gebruik.

Impressie van het vernieuwde Europaplein-Oost

Ontwerp

De afgelopen twee jaar hebben omwonenden kunnen meepraten over de nieuwe inrichting van het plein en zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest. Het voorlopig ontwerp presenteerden we in december 2020 met een filmpje. In februari 2021 presenteerden we het definitieve ontwerp. Nu begint het werk buiten.

Wat merkt u hiervan?

Het werk aan het Europaplein-Oost duurt ongeveer zeven maanden. Enige hinder voor de omwonenden is onvermijdelijk, maar we doen er alles aan die zo veel mogelijk te beperken. Zo is vrachtverkeer van en naar het werkterrein niet toegestaan in de spits: tussen 08.00 – 09.30 uur en tussen 16.30 – 18.00 uur. De woningen aan het plein blijven altijd bereikbaar. Wanneer delen van het plein niet bereikbaar zijn, kondigen we dat vooraf aan met borden en zorgen we voor veilige en duidelijke omleidingen.

Geef uw mening

Golden Gate

ARON, laat je niet gek maken door dit college , alles is achter baks,, dat komt toch regelmatig in de pers , of er verdwijnt een wethouder of er gaat een ambtenaar weg die ook niet alles bloot gelegd heeft

Aron

In plaats van te ageren tot fantasiën en tegenstellingen die alleen in uw hoofd voorkomen kunt u ook reageren op de werkelijkheid. Mooi plan!

Golden Gate

maar hoe lang blijft dit een groen plekje ?? vermoedelijk ligt er al en plan klaar in de la van een ambtenaar en daarin staat dit hier toch maar een flat gebouw moet komen van 6etages hoog : WEG GROEN PLEKJE zoals de gemeente wil alle het groen weg ,,lees juist in buurt krant dat er meer groen bij komt in de stad , allemaal doekjes voor het bloeden ,HELAAS dit college kan geld beter gebruiken voor echte ,nuttige zaken , wat een wartaal toch iedere keer !