skip to main content
Voorlopig ontwerp Europaplein-Oost is klaar

Normaal gesproken zouden we het voorlopig ontwerp presenteren tijdens een bijeenkomst en graag live uw mening horen. Vanwege de coronamaatregelen is dit nu helaas niet mogelijk. Als alternatief presenteren wij het voorlopig ontwerp daarom via een filmpje. We lezen graag uw mening onder dit bericht.

Mooie, prettige plek

Dit ontwerp is het resultaat van meerdere ontmoetingen. In april 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats, waarbij we omwonenden en gebruikers van het Europaplein-Oost vroegen om mee te denken over een nieuwe inrichting van het plein. Uitgangspunt was een mooie en prettige plek met meer groen, minder parkeerplekken en het kunstwerk Virtual Fountains van kunstenaar Femke Schaap. Met alle ideeën, suggesties en aandachtspunten die werden meegegeven, zijn wij toen aan de slag gegaan.

De informatie-avond januari 2020

Schetsontwerp

In januari 2020 hebben we het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting gepresenteerd. We kregen veel reacties. Vaak positief maar er waren ook kritische geluiden. Waar dit kon, hebben wij hier rekening mee gehouden en deze verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Geef uw mening

Pieter

Lekker handig. Proberen energie te sparen en en dan midden in de nacht als iedereen slaapt lekker de lichtjes aandoen. Omdat er dan ook zoveel mensen van kunnen genieten. Verder: het even verplaatsen van afvalbakken is een rest oplossing van een grootsch ontwerpend genie, die verhult dat de primaire behoefte van de bewoner, korte looplijnen naar je afvalpunt, niet centraal gestaan heeft. Wat ik mis is hoe dit aansluit op de filosofie van de buurt, plan van zuid zelf en de historie van de buurt. En de doordenk link naar de ver-air-BNB ing van de buurt en leefbaarheid kan misschien ook nog wel beter. Uitleg over de boomsituatie is ook beknopt; zou niet interessanter zijn om de boomsituatie als uitgangspunt te nemen; dus niet kappen, maar wel toevoegen. Het zijn getuigen van de tijd, van de geschiedenis, die horen ook bij de buurt. Denk er nog maar eens over na, maar dan echt vanuit bewonersperspectief en niet de tekentafel.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Er is naar aanleiding van het filmpje over het nieuwe ontwerp voor het plein een aantal vragen en suggesties gekomen over het kunstwerk waarop wij nog zouden terugkomen. De afstelling van de lichtprojectoren voor het kunstwerk is in de ontwerpfase zorgvuldig onderzocht. Aanvullend gaan wij, wanneer het kunstwerk geplaatst is, de projector ter plekke zo afstellen dat de lichtintensiteit passend is voor de locatie en geen hinder oplevert voor de omgeving. Dit is de testperiode na de onderzoeken die al gedaan zijn om hinder te voorkomen. De projector kan helaas niet door middel van zonnepanelen gevoed worden, omdat het kunstwerk ’s nachts verlicht wordt waarbij er geen mogelijkheden zijn om overdag opgewekte energie op te slaan op de locatie. De projector wordt daarom op het aanwezige lichtnet aangesloten. Het kunstwerk als een demo een tijdje plaatsen op de huidige plein, leek ons een goede suggestie. Het lastige hiervan is, dat het kunstwerk dan niet in het groen geplaatst kan worden (omdat dit deels nog parkeerplaatsen zijn, en het extra groen nog niet is aangelegd). Hierdoor ontstaat niet het juiste beeld.

Hanja Duis

even over de parkeer druk, in de omliggende straten zijn al vele parkeer plaatsen verdwenen, daarbij is nou eenmaal de rai hier aan de overkant, hoe je het went of keert veel bezoekers parkeren nou eenmaal in de buurt ( ook als er buurt afsluitingen zijn ), tevens worden op dit moment alle woningen aan het plein verkocht ( alle huidige bewoners , bijna allemaal studenten worden er uit gegooid, door de nieuwe regels ) de woningen zijn va zo'n 6 ton, maw daar komen mensen voor terug die wel een auto hebben in tegen stelling tot de studenten die tot op heden 75% vd bewoners waren. dan nog even over de betonnen platen( kunstwerk ) die in de avond verlicht gaan worden, voor de vogels lijkt mij dat niet handig die slapen dan namelijk, dat staat haaks op de zogenaamde vergroening van het plein, tevens worden de parkeer plaatsen nu tegen de huizen aan geplaatst, daaruit blijkt maar weer dat een ontwerper totaal geen inzicht heeft in de leef omgeving maar voor eigen belang gaat, ben benieuwd of mensen die hier mee te maken hebben zelf voor hun deur auto's haaks op de huizen zouden willen hebben, of licht flitsen de hele nacht door....

Marlies | Amsterdam Zuidas

Europaplein Oost is een onderdeel van het “Plan voor een groene Zuidas”. dit plan is in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit besluit is opgenomen dat Europaplein Oost substantieel vergroend moet worden. De consequentie van deze vergroeningsopdracht is het opheffen van parkeerplaatsen. Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen past in het beleid van de gemeente Amsterdam, waarin de bestuurlijke keuze is gemaakt om juist te koersen op een autoluwe stad. Voor de start van het ontwerptraject hebben wij een parkeeronderzoek in de buurt Scheldeplein-Oost (waar het Europaplein qua parkeren onder valt, dit is het gebied waar de parkeervergunning van bewoners voor geldt) laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat de parkeerdruk hier de afgelopen jaren niet is toegenomen. Met behoud van 55 parkeerplaatsen op het Europaplein voldoet deze vergunningszone nog steeds aan de parkeernorm. In het kader van het autoluw-beleid zal het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen de komende tijd (op basis van natuurlijk verloop) bovendien verminderd worden. Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage is geen optie. Behalve dat hiermee enorme kosten gemoeid zijn, past dit ook niet in het beleid van Amsterdam, waarin we juist naar een autolowe stad willen. Verder willen we met het vergroenen van het plein ook de afwatering en de waterberging verbeteren. In de hele Rivierenbuurt is de hoge grondwaterstand een grote uitdaging en vraagt om een urgente oplossing. Het realiseren van een bouwwerk onder het plein zou dit alleen maar verergeren.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hartelijk dank voor al uw reacties. We zien dat er vooral vragen leven over het kunstwerk en over parkeren. Ik zal hierboven in een apart bericht reageren op de vragen over het parkeren. De vragen over het kunstwerk - met betrekking tot de lichtintensiteit en de suggestie om zonnepanelen te gebruiken voor de projector - bespreken wij met de kunstenaar. Hier komt later een reactie op.

Hermine Brinkman

Dit plein hoort meer bij de Rivierenbuurt dan bij de Zuidas. Nu is er meer grootstedelijk naar gekeken dan vanuit de buurt. De bouwblokken van de Kennedylaan staan niet eens in de tekening... De groenstrook kan beter langs de gevel komen, daar is meer verblijfskwaliteit, en hoor je het autolawaai wat minder. Extra bomen als afgrenzing langs het Europaplein, en dan eerst autoparkeerplaatsen, maken het groene deel beter afgeschermd dus prettiger vertoeven. De toe- en afrit naar de parkeerplaats ligt dan gelijk verder van de woningen, wel zo fijn voor de bewoners en hun (kleine) kinderen. Wat is de reden dat het lichtkunstwerk hier wel past? Want volgens mij staat het hier even dichtbij woningen als in de Theophile de Bockstrook waar het niet kon komen. Ook als het licht niet in de woningen schijnt is bewegend licht zien vanuit je raam erg onrustig, en belastend. Voor we hier voor langere tijd zo'n kunstwerk neerzetten lijkt het me goed er een proef mee te doen om te kijken wat de effecten zijn. En past het kunstwerk niet beter ergens anders in het plangebied? Op de Zuidas is veel ruimte, plekken met enkel kantoren, waar eventuele hinder van dit werk niet bewoners treft. Want het moet zeker ergens geplaatst worden, maar wel op een passende plek.

jan roedema

beste mensen, graag zou ik jullie mail adressen willen verzamelen, we hebben groot aantal mensen bijeen in een mail verkeer groep zodat we onze krachten kunnen bundelen om tegengas te geven tegen de plannen.graag jullie mail adressen naar haburo@wxs.nl tnv europaplein, alvast dank

Nynke van der Meij

De "waterprojectiezuilen", Virtual Fountains genaamd, met bewegend en verlicht stromend water, die hier tussen t aanstormend verkeer en overdaad aan ander visuele 'ruis', rond R.O.C. en RAI-pleinlichten geplaatst moest worden, is 't gevolg van't doorschuiven van een eerdere bestemming, in Amsterdam West. Daar is toen terecht een stevige tegenactie ondernomen en is 't de bewoners gelukt de voorbereidende uiterst kostbare (fundamenten die al voor een exorbitant bedrag geplaatst waren!) te doen verwijderen. Toen maar het Europaplein geprobeerd! Tot in lengte van dagen zal deze lichtonrust de bewoners, en 't verkeer als storende visuele ergernis worden ervaren. Niet ongevaarlijk ook, want de bewegende reclamezuilen zijn op ditzelfde Europaplein, om die reden al verwijderd. Behalve deze 'ongenode gast' zijn er ook nog eens een te groot aantal te verwijderen parkeerplekken in 't plan opgenomen. Meerdere suggesties die velen hebben ingebracht m.b.t. dit plan, zijn niet meegenomen in wat ons nu wordt gepresenteerd middels het filmpje. Een serieuze heroverweging deze abjecte plannen uit te voeren zullen vele Europapleinbewoners tegen 't zere been zijn, en roepen belanghebbenden op (van 't gepresenteerde plan) opnieuw met een bewonertal serieus verder tot een vergelijk te komen.

Van Puffelen

Wederom doet de deelraad waar zij zin hebben , er wordt wel geluisterd maar vervolgens verdwijnen de ideeen in de onderste la ,het is overal hetzelfde , zolang Groen Links hier de lakens uitdelen worden alle auto’s afgeserveerd als ze zelf maar plek hebben bij hun eigen huis ! De stad verdwijnt in een moeras , toeristen mogen ook niet meer komen ,vaste bewoners trekken weg

Ben Verburg (voorm. raadslid)

Van Puffelen. Wat ben je toch een ontzettend misnoegd geval. De deelraad. De deelraad doet helemaal niks. Je kunt met een zak geld over de brug komen of je woorden zullen opgaan in het geruis.

Hans Krijger

Het is jammer en spijtig dat er niet geluisterd is naar de bewoners die het infopunt hebben bezocht. Ik zelf heb een uitgewerkt plan ingeleverd met een parkeergelegenheid onder de grond. Meer gelegenheid om fietsen en auto’s veilig te stallen. De gemeente had beter de kosten van de bijeenkomst kunnen besparen. Nu het gevoel van inspraak geven maar van de opmerkingen geen gebruik te maken. MINDER PARKEER GELEGENHEID??? KOM EENS KIJKEN ALS ER EEN BEURS IN DE RAI IS! Het is schijndemocratie! Hans Krijger 0625067982

Ben Verburg

Ik heb voorgesteld dat niet te doen. Om het simpel te houden voor nu. Naar mij is wel geluisterd. En ik woon er niet eens.

Aron

Ze hebben kosten bespaard hoor. Door jouw onbetaalbare plan niet uit te voeren.

bewonerzuid

Helemaal mee eens. Ook ik heb de mogelijkheid van een ondergrondse parking onder het plein geopperd. En dat beeld (met licht) wordt ons opgedrongen....

Bewoner Europaplein

Er wordt gezegd dat er na een parkeer onderzoek is geconstateerd dat 55 parkeerplekken genoeg zijn voor alle bewoners hier. Maar hoe komt het dan dat ik al vaak genoeg mijn auto net kwijt kan en dat er alleen maar een paar plekken vrij zijn helemaal linksachter? Dat betekend dat ik straks zeker mijn auto niet voor de deur kwijt kan, en ik kom als vrouw zijnde vaak na middernacht thuis thuis wegens mijn beroep als uitvoerend musicus. Dat idee om dan mijn auto in een ander blok te moeten parkeren en naar huis te moeten lopen, baart mij zorgen.. Ik denk niet dat 55 parkeerplekken genoeg zullen zijn omdat ook niet bewoners hun auto hier parkeren. Wat kan hieraan gedaan worden? Misschien alleen parkeren voor bewoners??

P T Pelleboer

P Pelleboer Het heeft iets droevigs , het onvermogen om met elkaar tot een werkelijk zinvolle verbetering te komen. De bomen en het groen lijkt prachtig maar je snuift wel de uitlaatgassen in vd af en aanrijders van de A 10. Ik lees niets over luchtkwaliteit. Dit project zou met name bij beperken vh aantal autos af en aan naar A 10 echt zinvol worden. Nu lijkt het een beetje zn doel te missen Het kunstwerk mag zonder licht wat mij betreft. Of beter nog schenk het aan de RAI. Water srpreekt voor zich. De kunstenares heeft inmiddels al via een rechtzaak 50000 gekregen, dat kan de bedoeling toch niet zijn? Het aantal parkeerplekken is zeker met de huidige werkzaamheden ronduit te weinig. Iets meer flexibiliteit door bv een ingang aan de Pres Kennedykant te maken zou bv heel handig zijn voor de time being. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij, als ik mezelf de vraag stel heb ik het idee dat ik invloed heb op mijn omgeving is mijn antwoord als ik deze film zie eigenlijk nee. En dat vind ik jammer, want dat was vast wel de intentie.

T.Meijer

Iedereen is uitgenodigd even notie te nemen van alle eerdere reacties en werkelijke werkwijze van 'onze' gemeente Amsterdam. Marlies neemt niet eens de moeite te reageren op de argumenten die worden aangedragen tegen de verstening door de zuilen. zie onderstaande link; https://zuidas.nl/blog/2019/eindelijk-stromend-water-bij-de-rivierenbuurt/

albert van woerden

Ik ben tegen het realiseren van een lichtkunstwerk. Het is verkeerd om naast alle lichtvervuiling die er al is, er nog eens een schepje op te doen. Beter is het om met name de RAI te bewegen hun lichtvervuiling te minderen.

bewonerzuid

Hopelijk gaat het groen hier wel eens goed onderhouden worden. Op de Rooseveltlaan en op het Merwedeplein is het (nu al) een grote rommel van zwerfafval en plastic in de pas aangelegde groenstroken. Stadsdeel Zuid moet werk maken van groenonderhoud. Waarom is er niet voor gekozen om de auto's en de parkeer plaatsen op het plein ondergronds te brengen? Dit had verhinderd dat teveel parkeerplaatsen nu komen te vervangen, zoals nu het geval is. Dan had er tevens een ondergrondse wandeltunnel vanuit de Rivierenbuurt/onder het plein naar de Noord Zuid lijn aangebracht kunnen worden die de toegang naar de Metro significant had verbeterd. Dit voorstel is al gedaan bij de presentatie in eerste aanleg...

A resident

Indeed it is so stupid that there is no underground tunnel from Rivierenbuurt to the metro station! Every time I have to cross 8 lanes, with 8 different traffic lights, with cars passing by few centimeters far from the people.

Ben Verburg

Ik heb voorgesteld dat niet te doen. Om het simpel te houden voor nu. Naar mij is wel geluisterd. En ik woon er niet eens.

Ton

Mooi en een verbetering. Het lichtkunstwerk vind ik mooi, maar kan het niet werken dmv zonnepanelen? De lichtvervuiling waar anderen over spreken is er al door de RAI en ik vraag me af of dit kunstwerk daar een grote bijdrage aan gaat leveren. Kritisch punt: Het aantal parkeerplekken daalt van 88 naar 55 (kan volgens onderzoek??). Momenteel ligt de ventweg van Rooseveltlaan zuid (tussen Maas en Dintel) open. De parkeeroverlast aan de andere kant (noordzijde) is behoorlijk. Als dit de toekomst wordt zou ik liever zien dat er meer parkeerplekken behouden blijven.

Daniel

Water licht. Ik vind heel mooi

Thomsen

Wij zijn blij met meer groen, maar zijn tegen de beelden die s’nachts zullen worden verlicht. De RAI is hier al een grote licht vervuiler. Meer licht in de nacht gaat in tegen de trend en wetenschappelijke onderzoeken dat het slecht voor de natuur en dus ook de mens is.

Margôt Ottens

Mee eens! Ook aan de noordkant is RAI grote lichtvervuiler waar veel bewoners last van hebben. Door kap van bomen is dit alleen maar verergerd. Al regelmatig gevraagd hier wat aan te doen, zonder resultaat. Verder mooi ontwerp! Margôt Ottens

Alexander Pastoors

sober en doelmatig ontwerp en ik vind het kunstwerk spannend. Benieuwd hoe het er straks in het echt uitziet.

J. Prins

Ik vind de virtuele fontein niet passend daar, steen en savonds verlicht. Het plein heeft al veel lichten, van de omringende gebouwen,het autoverkeer, verlichte tramhaltes etc. Er geen plaats voor nog meer licht en er is geen enkele reden om daar stenen objecten te plaatsen. Het voegt niets toe, meer groen is wenselijker, ook vanuit het oogpunt van de wateroverlast die daar en op de Rooseveltlaan aanwezig is. Het beleid van de gemeente is nu minder steen, meer groen. Het virtuele kunstwerk past daar niet in. Ik maak daar bezwaar tegen.

A resident

No one wants the virtual fountain there. The stones look like a cemetery and the lights will be annoying

Thomsen

Helemaal mee eens. 👍🏻💪🏻

William

mooi hoor

Frits Hoekstra

Hoeveel parkeerplekken hebben we nu en hoeveel houden we over en hoeveel bewoners krijgen nu geen parkeerplek

Bob

Mooi ontwerp, ik hoop als Rooseveltlaan bewoner dat het snel gerealiseerd gaat worden!

Aron

Die filmpjes moeten jullie post-corona er gewoon in houden hoor. Niet elke belanghebbende of geïnteresseerde heeft zin of tijd om naar een fysieke bijeenkomst te komen. Verder ziet het ontwerp er prima uit, al is het jammer van het hekwerk en de haag die het geheel een wat afgesloten indruk geven. Begrijpelijk ivm spelende jonge kinderen maar toch.

jan roedema

beste mensen, graag zou ik jullie mail adressen willen verzamelen, we hebben groot aantal mensen bijeen in een mail verkeer groep zodat we onze krachten kunnen bundelen om tegengas te geven tegen de plannen.graag jullie mail adressen naar haburo@wxs.nl tnv europaplein, alvast dank