skip to main content
Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld

We kondigden de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018 vorig jaar al aan. De belangrijkste reden is dat het bestemmingsplan onvoldoende ruimte biedt voor geplande maatschappelijke voorzieningen. Verder zijn in het herziene bestemmingsplan redactionele en technische wijzigingen doorgevoerd. Op kavel K (zie het kaartje hieronder) komt een multifunctioneel gebouw voor kantoren en overige voorzieningen. Het herziene bestemmingsplan maakt op deze kavel ook een broedplaats mogelijk. De bebouwing van kavel K start nadat het gebouw Crossover klaar is. Het herziene bestemmingsplan maakt op kavel L2 een buurtgezondheidscentrum mogelijk. De bebouwing van kavel L2 start na de realisatie van kavel K.

Eén woonzorgvoorziening

De realisatie van de woonzorgvoorziening in Kop Zuidas vloeit voort uit het in 2019 vastgestelde strategisch huisvestingsplan Jeugd, Zorg en basisvoorzieningen (pdf). In dit document geeft het gemeentebestuur aan op welke wijze jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen een plek kunnen krijgen in de periode 2019-2025. Een woonzorgvoorziening is een opvanglocatie (24uurs-opvang) voor kwetsbare bewoners, die met een persoonlijk traject een stabieler bestaan kunnen opbouwen. Het bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018 maakte meerdere kleine initiatieven met de functie ‘maatschappelijke dienstverlening’ op de begane grond en de eerste verdieping mogelijk. De geplande woonzorgvoorziening heeft echter één grotere vestiging nodig. De herziening van het bestemmingsplan maakt dit mogelijk: één woonzorgvoorziening met een omvang van 1.200 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Daarmee blijft de totale omvang van het programma overigens gelijk. Voordat de opvang in gebruik gaat, volgen verschillende informatiemomenten voor de buurt.

Buurtgezondheidscentrum

Het herziene bestemmingsplan maakt op kavel L2 ruimte voor een buurtgezondheidscentrum. Denk hierbij aan een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk of een apotheek, die gemeenschappelijke ruimten kunnen delen. Ook hier geldt dat het vorige bestemmingsplan al ruimte bood aan zulke functies, maar niet de mogelijkheid gaf om de functies te bundelen in één buurtgezondheidscentrum. Het totale programma van de buurt Kop Zuidas blijft ook hiermee ongewijzigd. Op deze kavel komen verder woningen die deels door een woningcorporatie worden ontwikkeld.

Beroep van zes weken

Het herziene bestemmingsplan vindt u hier. Vanaf 18 februari 2022 kunt u gedurende zes weken beroep aantekenen tegen de wijzigingen. Hier vindt u wie beroep kan instellen en hoe dat moet. Zonder beroep wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Wanneer wel beroep wordt ingesteld, volgt een procedure bij de Raad van State.

Geef uw mening

Damocles

Neem toch aan dat alle vergunningen klaar liggen sinds een jaar of 6?maar alles moet dus weer opnieuw , wat een tijd verspilling ,maar we wachten op de slopers ,ok ?

Damocles

en wanneer wordt nu eindelijk the OLD SCHOOL~ gesloopt , we wachten daar al minstens 5jaar op ?????

Marlies | Amsterdam Zuidas

De sloop van Oldschool is in het vierde kwartaal van dit jaar gepland. De komende periode werken we aan de voorbereiding hiervan, waaronder het selecteren van een aannemer, het aanvragen van een kapvergunning, het doorlopen van noodzakelijke ecologische procedures en het technisch uitwerken van het sloopplan.

Marcel F

over het kaartje: er is wel een Veluwelaan, geen Veluwestraat

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Marcel, je hebt helemaal gelijk, we gaan het aanpassen!