skip to main content
Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas

De buurt Kop Zuidas is volop in ontwikkeling. De bouw van Crossover is net gestart, The Newton volgt later dit jaar en de komende jaren komen er nog twee gebouwen bij: op de kavels K en L2 (zie afbeelding hieronder). De herziening van het bestemmingsplan is nodig voor een goede invulling van deze kavels.

24-uursopvang en broedplaats

Op kavel K is een multifunctioneel gebouw bedacht voor kantoren en overige voorzieningen. Daarnaast is in het huidige bestemmingsplan ‘Zuidas Kop Zuidas 2018’ op de eerste en tweede verdieping van Kavel K ruimte voor meerdere kleine initiatieven met de functie ‘maatschappelijke dienstverlening’. Alleen kan de woonzorgvoorziening (24-uursopvang) die hier gepland is niet functioneren in meerdere kleinere vestigingen. In plaats daarvan is er één grotere vestiging nodig. Deze maken we mogelijk met de herziening van het bestemmingsplan. Naast de woonzorgvoorziening is er in het toekomstige gebouw ruimte voor een broedplaats, zodat het voor kunstenaars mogelijk blijft om in Amsterdam te werken. De bebouwing van kavel K start waarschijnlijk in 2024.

Woningen en buurtgezondheidscentrum

Op de andere nog te bebouwen kavel L2, waar voornamelijk woningen worden gerealiseerd, is ook plek voor een buurtgezondheidscentrum. Een buurtgezondheidscentrum valt onder de functie ‘maatschappelijke dienstverlening’ en is op grond van het huidige bestemmingsplan toegestaan. Maar ook hier geldt het voorschrift dat er alleen meerdere, kleinere vestigingen mogelijk zijn. Dit betekent dat zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek hun praktijk binnen beperkte ruimte moeten organiseren, met elk een eigen receptie, wachtruimte en een opslagruimte. Omdat dit ten koste gaat van ruimte voor de daadwerkelijke zorg is in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen voor een buurtgezondheidscentrum waarin verschillende zorgverleners faciliteiten kunnen delen. Daarnaast bevat het nieuwe bestemmingsplan verbeteringen en redactionele en technische wijzigingen.

Ter inzage

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ligt van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen (schriftelijk per post of mondeling) een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. U kunt het plan bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, 1079 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum (Amstel 1, 1011 PN,  Amsterdam). De officiële kennisgeving is te raadplegen in de Staatscourant. Daarnaast organiseren we op woensdag 7 juli een telefonisch spreekuur. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunt vragen over het ontwerpbestemmingsplan stellen door te bellen naar ons Amsterdam Zuidas Informatiecentrum: 0800 – 5065.

Geef uw mening

Bewoner kop van Zuid

Marlies, Kan helaas geen presentie geven bij het telefonisch spreekuur , Maar kan wel een ander moment bij jullie op kantoor komen , neem aan dat dat toch wel mogelijk is ?

Esther

als u een zienswijze wilt indienen, dan dient u een afspraak te maken met mevrouw Van Wissen via 14020 (of schriftelijk, per e-mail kan niet).

Marlies | Amsterdam Zuidas

Ja zeker. Ons Informatiecentrum is weer geopend. U bent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur welkom. Verder zijn we als vanouds telefonisch (0800 - 5065) en via e-mail (contact@zuidas.nl) bereikbaar voor vragen en reacties. Tijdens het telefonisch spreekuur zijn er direct medewerkers aanwezig die uw vraag kunnen beantwoorden. Als u op een ander moment langskomt, belt of mailt, dan moet een antwoord op uw vraag wellicht even nagevraagd worden.

namens Stadsdorp Rivierenbuurt Marjan Stomph

Maakt deze wijziging verschil voor het aantal woningen die er nog gebouwd gaan worden?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Marjan, de herziening van het bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor het aantal nog te bouwen woningen.

D van Mourik

is er al iets bekend over het planelement groen in de vorm van het Weteringpark?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste heer/mevrouw Van Mourik, het park bij de Kleine Wetering is het sluitstuk van de ontwikkeling van Kop Zuidas. Het zal nog zo'n 7 jaar duren voor we hiermee aan de slag gaan. Uiteraard worden de bewoners hier tegen die tijd bij betrokken.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Ik zal even nagaan wat we hier al over kunnen vertellen. Ik kom hier op terug.

bewoner kop van Zuid

MARLIES, de processen bij de gemeente duren altijd ,helaas, eeuwig en daardoor wordt de boot zo vaak gemist , het is allemaal ge-ent op politieke invloed , niemand gunt elkaar wat , er zijn voorbeelden genoeg in Amsterdam , bij de rechtbank is misschien ook vertraging maar geen drie(3)jaar ,de zaken worden tegen gehouden . Men denkt toch dat er een asiel centrum komt , met dank aan Groen Links !

bewoner Kop Zuid

MARLIES, het is toch kwalijk dat het maar duurt en duurt en dan misschien weer een hoger beroep , kan de stichting HEEMSCHUT er niet eens mee op houden met procederen en duurt nu al sinds zomer 2017 , toen werd er al toegezegd dat dit gebouw rijp is voor de sloop met Kerst 2017 , en wat zien alleen maar gelanterfant door rechtbank en gemeente, diep tragisch

Marlies | Amsterdam Zuidas

Ik kan mij voorstellen dat u het lang vindt duren. Het aan de rechter kunnen voorleggen van een besluit van de gemeente Amsterdam is een gangbaar proces en bovendien belangrijk. Dat kost inderdaad wel tijd.

Bewoner Kop van zuid

het zou mooi zijn als nu zsm the OLD SCHOOL afgebroken wordt , dan kunnen alle andere geplande gebouwen doorgang gaan vinden de komende jaren , er komt kennelijk en nieuw onderkomen voor de broedplaats , maar een volgend college kan dit zomaar weer over boord gooien , wanneer is er nu een serieuze actie ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste bewoner, wij wachten nog op een uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure tegen de sloop van Oldschool. Wij verwachten dat wij hier binnenkort meer informatie over hebben. Na deze uitspraak op het beroep, is er nog wel hoger beroep mogelijk. De planning (en wat er met Oldschool gaat gebeuren) is hiervan afhankelijk.

dokter

dokter zouden jullie svp een link naar het concept bestemmingsplan kunnen sturen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hier kunt u het plan vinden: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0363.K2001BPGST-OW01

Aron

Zou mooi zijn als de bestemming wonen voor deze blokken vergroot wordt ter compensatie van de verloren woningen in blok Crossover. Hoe die hele tenderprocedure heeft uitgewerkt is een beetje een farce geworden.

Carien Smidt van Gelder

Wanneer begint de bouw op kavel L2?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Carien, kavel L2 is de laatste kavel in Kop Zuidas die bebouwd wordt. De bouw en oplevering vindt tussen 2026 en 2028 plaats.