skip to main content
College akkoord met nieuwe ontwikkeling in Kenniskwartier

Het gebied waar het om gaat, het zogeheten westelijk ontwikkelveld, is onderdeel van de buurt Kenniskwartier. Samen met de VU en het Amsterdam UMC transformeren we deze buurt tot ‘innovation district’, waar wonen, gezondheid, wetenschap en ondernemerschap samenkomen. De noordstrook van het Kenniskwartier bestaat uit een westelijk en een oostelijk ontwikkelveld. Op het oostelijk ontwikkelveld verrijst momenteel het multifunctionele gebouw The Pulse of Amsterdam. Hier komt ook OBA NEXT, dat in 2027 de deuren opent als een openbare leer- en ontwikkelplek voor alle Amsterdammers. Aan de zuidkant is het nieuwe onderzoeksgebouw van de VU in aanbouw.

Het westelijk ontwikkelveld ligt langs de A10, naast The Edge (augustus 2021)

U-vormige blokken

Het uitwerkingsplan dat het College van burgemeester en wethouders op 22 maart 2022 heeft vastgesteld, gaat over het westelijk ontwikkelveld, dat dus ligt tussen The Edge (het kantoor van Deloitte/AKD) aan de linkerkant en The Pulse of Amsterdam aan de rechterkant. De twee ontwikkelvelden vormen samen één stedenbouwkundig geheel. Ze worden vormgegeven in twee U-vormige blokken, beide rondom een binnentuin. Ze zijn met elkaar verbonden door een voetgangersbrug over een toekomstige gracht.

De twee U-vormige blokken met binnentuinen

Geluidhinder

Het uitwerkingsplan maakt wonen in het westelijk ontwikkelveld mogelijk, ondanks dat dit een geluidsgevoelige functie is. De normen in de Wet geluidhinder worden overschreden en daarom heeft het college ten behoeve van dit uitwerkingsplan het ‘besluit hogere waarden Wet geluidhinder’ vastgesteld. Dit is noodzakelijk om hier toch woningbouw mogelijk te maken. Alle woningen worden voorzien van een stille zijde, om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te borgen. Naast woningen komen in het westelijk ontwikkelveld ook voorzieningen en kantoren.

Het westelijk ontwikkelveld, tussen The Edge (links) en The Pulse (rechts, in aanbouw)

Terinzagelegging

Het ‘uitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook (eerste uitwerking)’ en het ‘besluit tot vaststelling hogere waarden’ ligt vanaf 31 maart 2022 zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op de website
  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op de website

Beroep

Een belanghebbende kan met ingang van 31 maart 2022 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit tot vaststelling hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geef uw mening