skip to main content
Voormalige British School maakt plaats voor woningen

De bouw van de huurwoningen op deze locatie kondigden we begin 2021 aan. Nadat de school in het voorjaar van 2021 naar een nieuw gebouw verhuisde, is begonnen met de demontage van het complex aan de Fred. Roeskestraat. Inmiddels is de tijdelijke aanbouw aan de voorzijde volledig gedemonteerd. Aannemer Bottelier Slooptechniek BV startte op 28 maart 2022 met de sloop van het hoofdgebouw en de gymzaal. De werkzaamheden duren tot ongeveer half mei 2022.  Als de sloop van het gebouw klaar is, starten we nog niet gelijk met de bouw van de woningen. Dat zal naar verwachting eind 2023 gebeuren, waarna de woningen in 2025 worden opgeleverd.

De voormalige school maakt plaats voor woningen

Hinder

De aannemer zal bij de sloopwerkzaamheden gebruikmaken van geluidsarme slooptechnieken. Toch kan het werk op verschillende momenten hinder geven. Aannemer Bottelier doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken, onder andere door te monitoren dat geluid en trillingen binnen de daarvoor geldende normen blijven. Ook tijdens de sloop van het gebouw gelden strakke tijden voor bouwverkeer, dit om de (school)spits te mijden.

Tijdelijke inrichting

Na de sloop krijgt het terrein een tijdelijke inrichting voor ongeveer een jaar. Die gaan we samen met de buurt vormgeven. Dat de bouw van de woningen pas eind 2023 begint, komt onder meer doordat we eerst de kaders voor de ontwikkeling moeten vastleggen. Ook moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd. Vervolgens maken we hierover afspraken met woningcorporatie Eigen Haard. Als dit gedaan is, start Eigen Haard met het ontwerpen van twee nieuwe woongebouwen op deze plek.

Geef uw mening

J. Homan

Nu maar afwachten hoe de bouwkosten zich ontwikkelen want dat gaat momenteel helemaal mis nu combinatie van grote vraag en hoge inflatie en schaarste aan verschillende bouwmaterialen elkaar kruisen. Er dreigen alleen al in 2022 hierdoor 25.000 minder woningen in aanbouw te gaan ( bron:capitalvalue.nl). Aannemers willen door de grote onzekerheid over de ( toekomstige) kosten van de bouwmaterialen namelijke niet meer fixed price ( vaste prijs met max 5% risico) offreren maar alleen op dagbasis wat de uitkomst van het totale kostenplaatje weer ongewis maakt voor de eindbeleggers en ontwikkelaars ( voorlopig) doet afhaken in afwachting van eventueel prijstechnisch betere en rustigere tijden.