skip to main content
British School maakt plaats voor woningen

Over de komst van woningen op de voormalige locatie van de BSA schreven we al eerder. Inmiddels zijn we een stap verder in dit plan, waardoor we wat concreter met de omwonenden van de locatie in gesprek konden gaan. Vanuit de omgeving kwamen veel vragen over de keuze voor 100% sociale huurwoningen op deze plek en de indeling van de kavel.

Gemengde buurt

In 2011 is het Uitvoeringsbesluit voor de Fred. Roeskestraat vastgesteld. In dit besluit wordt de ambitie gesteld om het gebied om te vormen van een kantoorgebied, naar een gemengde buurt met een mix van kantoren, woningen, scholen en voorzieningen. Dit is ook vastgelegd in het bestemmingsplan. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het gebied die bijdragen aan deze ambitie. De bouw van woningen op de voormalige locatie van de British School (Fred. Roeskestraat 94A) is het sluitstuk hiervan. In de Amsterdamse Woonagenda wordt gestuurd op een gemengde woonomgeving. Omdat in dit gebied sociale huurwoningen ondervertegenwoordigd zijn, is voor deze kavel de ontwikkeling van sociale huurwoningen uitgangspunt.

Niet massief

Het plan bestaat uit de ontwikkeling van 150 tot 200 sociale huurwoningen, en ruimte voor voorzieningen op de begane grond. De bedoeling is om deze woningen in twee losstaande gebouwen te ontwikkelen, waarbij de hoogste delen maximaal 30 meter (8 verdiepingen) hoog worden. Dit voldoet aan het bestemmingsplan en sluit goed aan op bebouwing op naastgelegen kavels. Om de gebouwen niet te massief te laten ogen, wordt de architect uitgedaagd om in plaats van vierkante gebouwen een meer trapsgewijze en versprongen ontwerp te maken. Het streven is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden.

Corporaties

Voor het realiseren van sociale huurwoningen in de stad hebben Amsterdamse corporaties voorrang. De gemeente Amsterdam probeert corporaties zo vroeg mogelijk te betrekken in het proces, met als doel gezamenlijk te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, maar ook haalbare uitgangspunten. Deze worden vastgelegd in een zogenaamde bouwenvelop. De gemeente Amsterdam werkt momenteel met corporatie Eigen Haard aan de bouwenvelop. Naar verwachting wordt later dit jaar duidelijk of Eigen Haard de woningen ook gaat realiseren.

Planning

Begin volgend jaar start de sloop van het oude schoolgebouw. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2023 de bouw van de nieuwe woningen starten, die dan in het derde kwartaal van 2024 kunnen worden opgeleverd. Tegen die tijd wordt de openbare ruimte ingericht. De uiteindelijke planning wordt opgesteld door de woningcorporatie en hun aannemer. Voor de inrichting van de openbare ruimte is nog geen ontwerp. Hiervoor wil de gemeente Amsterdam graag de omgeving en belanghebbenden betrekken. Deze participatie volgt in een later stadium.

Download het verslag en de presentatie van de bijeenkomst van 23 juli 2021.

Geef uw mening

Marianne

>SENIOREN houden van DE BRIT< Wij, senioren van de Stadionbuurt zijn verheugd over het besluit om de invulling van het gehele Kavel British School, kortweg de Brit, te gunnen aan sociale huurders. Een van de twee torens is bestemd voor senioren. Eindelijk! Er zijn legio senioren die klem zitten op 2 of 3 hoog; zij kunnen geen kant uit. Want bestaande sociale woningen begane grond worden in Zuid helaas nog steeds verkocht, in de vrije sector gedaan of aan stadsurgenten toegekend. En kopen is onbetaalbaar geworden. Ondertussen is er een exodus gaande van senioren die noodgedwongen hun vertrouwde buurt verlaten naar Noord of de stad uit. Terwijl, juist senioren hebben hun sociale netwerk nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hou ons dus niet langer buiten de boot, maar steun ons! Voor informatie: TaskForce OK, BLOOMER Stadionbuurt, via wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.co

Marianne Ziekemeyer Mills

>SENIOREN houden van DE BRIT< Wij, senioren van de Stadionbuurt zijn verheugd over het besluit om de invulling van het gehele Kavel British School, kortweg - de Brit-, te gunnen aan sociale huurders. Een van de twee torens is bestemd voor senioren. Eindelijk! Er zijn legio senioren die klem zitten op 2 of 3 hoog; zij kunnen geen kant uit. Want bestaande sociale woningen begane grond worden in Zuid helaas nog steeds verkocht, in de vrije sector gedaan of aan stadsurgenten toegekend. En kopen is onbetaalbaar geworden. Ondertussen is er een exodus gaande van senioren die noodgedwongen hun vertrouwde buurt verlaten naar Noord of de stad uit. Terwijl, juist senioren hebben hun sociale netwerk nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hou ons dus niet langer buiten de boot, maar steun ons! Voor informatie: TaskForce OK, BLOOMER Stadionbuurt, via wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com

Marlies | Amsterdam Zuidas

Naar aanleiding van dit artikel hebben lezers de vraag gesteld waarom op deze kavel alleen sociale huurwoningen komen. Net als elders in de stad bouwen we in Zuidas gemengde woonbuurten, met woningen in diverse segmenten en voor diverse doelgroepen. In de Woonagenda 2025 (die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld) staat dat het nog te realiseren woningbouwprogramma in de gehele Zuidas uit 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% vrije sector moet bestaan. Bij de keuze voor het prijssegment bij kavels die voor woningbouw zijn aangewezen, streven we naar een menging in alle deelgebieden. Met het oog op voortvarende planontwikkeling worden sociale huurwoningen, middensegment woningen en dure woningen wel zoveel mogelijk op aparte bouwkavels geprogrammeerd. De gemeente hanteert een vaste lagere grondprijs voor sociale huurwoningen, die in de hele stad gelijk is. Het verschil tussen de grondprijs voor woningen in de vrije sector versus de grondprijs voor sociale huurwoningen is in Zuidas relatief groot. Dit is – conform de woonagenda 2025 - geen argument bij het wel of niet toewijzen van een gebied/ kavel voor sociale woningbouw

toekomstig ex amsterdammer

Slecht plan nog even en het paleis op de dam wordt sociale woningbouw, waarom moeten we asiel zoekers op de duurste plekken van NL laten wonen. Waarom moet er sociale woningbouw op de duurste plekken van NL in een stad waar 60% al sociale woningbouw is. Totaal doorgeslagen communistisch kut beleid van Rutger Klein Wassink en companen. Als je dit al wil doen dan een percentage per project zodat het niet 1 grote zooi wordt. Hoop dat ze mijn WOZ waarde wel halveren na realisatie kunnen ze iig ophouden mij daarmee kaal te plukken.

Eelco

Wat een hoog gehalte aan NIMBY’s. Complimenten aan de gemeente dat zij niet hebben gekozen voor de euro’s maar voor een ondervertegenwoordigde doelgroep in Zuid!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij zien dat er naar aanleiding van dit artikel een aantal inhoudelijke vragen is gesteld. Vanwege de vakantieperiode (en hiermee de afwezigheid van de betrokken collega's) zullen wij deze vragen eind augustus beantwoorden.

Jan

Bravo, goed dat er wordt gekozen voor sociale woningbouw! Er is een groot tekort en Amsterdam heeft gelukkig een beleid waar een minimum percentage sociale woningbouw in elke buurt moet worden gerealiseerd. Jammer dat veel van de bovenstaande reacties dat niet inzien.

T

Feitelijk onjuist, @Jan. Er is juist een schreeuwend tekort in het midden segment, zowel koop als huur. Van alle woningen in Amsterdam is zo'n 70% huur (slechts 30% koop) en daarvan is de ruime meerderheid sociaal. (Exacte cijfers 2019 volgens gemeente Amsterdam: koopwoningen 30.8%, corporatiewoningen 40,7%, particuliere huur 28,5%)

Kop van zuid

Het zal niet bij sociale bouw blijven, het zal zo uitpakken ook ruimte voor asiel zoekers en ongedocumenteerde , helaas

De heer van Amstel

Hoezo helaas? Statushouders zijn net als u ook mensen. Met dát verschil dat zij uit een oorlogsgebied komen. Zij zijn met gevaar voor eigen leven gevlucht! Ook kan er pas aanspraak op een woning worden gedaan, wanneer zij een verblijfsvergunning hebben. Helaas is dát zo makkelijk niet meer, in een land waarbij de tendens is om minder asielzoekers toe te laten. Ik vind het zeer pijnlijk! Daarbij is er een dreigend te kort aan betaalbare huurwoningen voor alle Nederlanders. Daarom dient het beleid op dit soort bouwprojecten juist omarmt te worden!

Klaas

Nog meer sociale huurwoningen erbij? Waarom op deze plek? Slecht plan zeg.

De heer van Amstel

Het is alom bekend dat er een groot tekort is aan betaalbare huur woningen in de randstad. Ik snap het verzet hiertegen niet. Ik ben de gemeente Amsterdam juist dankbaar dat zij ook rekening houden met mensen uit verschillende sociale klassen!

John

Is dit wel zo verstandig gemeente Amsterdam? Je hoeft geen Einstein te zijn wat het effect zal zijn op deze straat en de Zuid-As.

De Heer van Amstel

Verbazingwekkend hoe sterk de voorgaande schrijvers zeuren! Je kunt het als beleidmakers kennelijk niet goed doen. Zoek een hobby, waar je die negatieve stress in kwijt kunt zal mijn advies zijn!

Kop van zuid

Zolang dit college aan het roer staat, heeft woningbouw voor asiel zoekers,ongedocumenteerde voorrang , normale Amsterdammers kunnen wachten en wachten, En dan willen ze ook nog een nieuw Theatre Meer en Vaart dan geen bestaansrecht zal hebben ,zij willen sier aan hun eigen CV geven , een schande

Amsterdammer

Wat zijn normale Amsterdammers? En men hoeft niet te kopen hoor, is geen noodzaak, niks mis met huren! En wie naar Amsterdam komt weet wat er te wachten staat, niet als een malloot dingen gaan eisen! Maargoed, u komt zo te lezen in meerdere berichten erg gefrustreerd over ... sterkte ermee!

J.Homan

Ondertussen maar klagen als gemeente dat ze honderden miljoenen missen voor kade en bruggen onderhoud en straks daarvoor of bij Rijk handje ophouden en/of bij de wel gemeentebelastingen betalende Amsterdammer via OZB verhoging maar dus wel op de duurste locaties van de stad de grond voor een fooi weggeven voor Sociale woningbouw uit puur uit ideologie !

T

Zoveel onbeantwoorde vragen. Waar gaan al die nieuwe bewoners parkeren? waarom 100% sociaal in zo'n kwetsbare straat waar de enige andere bewoners in dit stuk in het naastgelegen gebouw De Fred wonen? dat rijmt niet met 40-40-20 (ook bij lange na niet als je De Fred erbij optelt)? Wat voor voorzieningen komen op de BG? hoe wordt sociaal bekostigd op deze mega dure grond? waarom niet een deel sociaal verplaatsen (of ruilen) naar de oude rechtbank verderop (nota bene van RIJKSvastgoed, dus verwacht je steun voor sociale woningbouw) waar alleen koop/vrije sector is gepland? of naar de grote nieuwe woonbuurt bij Tripolis Park? etc etc etc

R

Je kan het tekort aan sociale woningen voor de gehele zuidas niet oplossen op 1 kavel.

M

Gaat er wat gebeuren aan onze voorraad middenhuur segment? Sociale huurwoningen in de buurt (Stadionplein op 250 meter afstand) zijn zwaar oververtegenwoordigd