skip to main content
Verleggen kabels en leidingen bij de Luchtvaartstraat

Het knooppunt De Nieuwe Meer wordt vernieuwd. Zo komt er een nieuwe fly-over en ter hoogte van de A10 West verbreden we de weg, waardoor we doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer  van elkaar kunnen scheiden. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming op de A10 Zuid. Voor het verbreden van de A10 West moeten we damwanden plaatsen en grond aanbrengen. Dat kan pas als alle kabels en leidingen die hier liggen zijn verlegd. Daarmee zijn we nu gestart.

Weghalen bosschages

Eerder dit jaar hebben we de bosschages in het talud bij de A10 West weggehaald. Dit was nodig om goed bij de kabels en leidingen te kunnen. Inmiddels is het verleggen van de kabels en leidingen gestart. Bij de Valschermkade verleggen we glasvezelkabels. De bestaande glasvezelkabels aan de kant van de Luchtvaarstraat liggen dicht tegen de A10 West aan, precies op de plek waar ruimte nodig is voor het verbreden van de A10 West. Ze worden daarom iets in oostelijke richting verlegd. Hier zijn we tot en met vrijdag 27 mei op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur mee bezig. We maken gebruik van een open sleuf (je ziet de kabels liggen), maar er is weinig hinder en de naastgelegen bedrijven en winkels zijn goed bereikbaar.

Eind mei Overschiestraat

Vanaf eind mei starten de werkzaamheden bij de Overschiestraat. Hier verleggen we een gasleiding en  verwijderen we de overbodig gemaakte kabels en leidingen. Dat is nog niet alles, maar daarover later meer.

Zuidasdok

Zuidasdok, het megaproject om de noordelijke randstad bereikbaarder te maken, bevat een aantal grote onderdelen: de vernieuwing van station Amsterdam Zuid, de vernieuwing van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en het deels ondergronds brengen van de A10 Zuid. De vernieuwing van het knooppunt De Nieuwe Meer draagt bij aan een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Met start van de voorbereidende werkzaamheden bij knooppunt De Nieuwe Meer worden de contouren van Zuidasdok buiten steeds zichtbaarder.

Geef uw mening