skip to main content
Tunnel Luchtvaartstraat-Overschiestraat onder A10 dicht

Ter voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer moeten we kabels en leidingen verleggen die in het talud van de A10 liggen en de Luchtvaartstraat kruisen. In april zijn we in de Luchtvaartstraat en Anthony Fokkerweg al gestart met het verleggen van onder andere glasvezelkabels. Vanaf 27 mei tot 8 juli verleggen we een gasleiding van Liander. Ook halen we overbodige telecomkabels weg en verleggen we telecomkabels die wel in gebruik zijn. Hiervoor sluiten we gedurende deze periode de verbinding tussen de Overschiestraat en de Luchtvaarstraat, onder de A10, af voor autoverkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Anthony Fokkerweg, de Naaldwijkstraat en de Vlaardingenlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de onderdoorgang gebruik maken.

De A10 West, de weg er onderdoor is tot 8 juli 2022 dicht

Verbreding A10 West

Het verleggen van kabels is nodig om ruimte te maken voor een nieuwe fundering van het viaduct. Dit viaduct is nodig omdat we hier de A10 West gaan verbreden, als onderdeel van de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer. Voor het verbreden moeten we ook damwanden plaatsen en grond aanbrengen. Dat gaat alleen als alle kabels en leidingen in het gebied weg zijn. Eerder dit jaar hebben we de bosschages in het talud bij de A10 West weggehaald. Dit was weer nodig om goed bij de kabels en leidingen te kunnen.

Zuidasdok

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van het programma Zuidasdok. Er komt een nieuwe fly-over en we verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. We werken aan een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer – en later ook aan knooppunt Amstel.

Geef uw mening