skip to main content
OBA NEXT toch niet naar Zuidas

De plannen voor OBA NEXT in Zuidas bevonden zich in een vergevorderd stadium. In april 2021 nam de gemeenteraad het kredietbesluit en in juli 2021 startte het proces van aanbesteding.

Publieke ontmoetingsplaats

De OBA NEXT sloot naadloos aan bij de ambitie om van Zuidas een levendige en gemengde wijk voor alle Amsterdammers te maken. Het concept creëerde een publieke ontmoetingsplaats met ruimte voor kennis, innovatie, kunst en cultuur, en zorgde gelijktijdig voor verbinding met bewoners uit andere delen van de stad.

Maatschappelijke partners

Bij de ontwikkeling waren ook relevante maatschappelijke partners voor het gebied betrokken zoals debatorganisatie Argan, Stichting IMC Weekendschool, Stichting Studiezalen, Giving Back, TechConnect, Huis van de Journalistiek, VU, European Cultural Foundation en House of Skills.

Nieuwe invulling onderzoeken

Zuidas gaat de gevolgen nu eerst in kaart brengen en daarna onderzoeken wat de nieuwe invulling wordt van de vrijgekomen kavel in de buurt Kenniskwartier, waar OBA NEXT had moeten komen.

Geef uw mening

Homerus

Vrienden , jullie hebben toch nu wel door dat dit college niet kan rekenen ,en er op uit is de bevolking zoveel mogelijk te Belasten , verder hebben ze geen idee wat er gebeurd in de stad , het zijn armoe zaaiers

Ferry

Waarom gaat het niet door?

Redactie

Beste Ferry, het nieuwe gemeentebestuur heeft besloten OBA NEXT in Zuidoost te ontwikkelen in plaats van in Zuidas.

Mitchell

Door AT5 werd de suggestie gewekt dat het de gemeente € 10 miljoen scheelt vanwege lagere grondprijzen in Zuidoost.

Fred van Ommeren

Leuk allemaal meneer Homerus, maar de nieuwe coalitie heeft blijkbaar gemeend dat een nieuwe OBA in Zuidoost goedkoper en ook zeer gewenst is. Iemand merkte laatst op dat de OBA-doelgroep echter niet zozeer in Zuidoost zit. Maar ik vind dat dat wel zo zou moeten zijn: om meer aansluiting en meer collectief geheugen te kunnen krijgen/begrijpen met "de rest van de stad". In zoverre vind ik dat een stad "maakbaar" is als je dergelijke initiatieven ontplooid.

Homerus

Er zal wel een flat gebouw komen voor asiel zoekers ,dat brengt nog wat geld op voor de Gemeente ,kunnen ze dan bruggen van reparen , Als er maar geen eros centre komt , dan zakt de Zuidas wel door het ijs , zal vertrek kosten van deftige kantorem