skip to main content
Wederom werkzaamheden in de Beethovenstraat

We meldden eerder dat een groot aantal kabels en leidingen onder het braakliggende terrein rondom voetbalclub AFC wordt verwijderd om de nieuwe woonbuurt Ravel te kunnen bouwen. Met dit ‘bouwrijp maken’ zijn we tot september 2023 bezig. Daaraan voorafgaand leggen we een nieuw tracé van pvc-mantelbuizen aan, waar de netwerkbeheerders de elektriciteits- en telecomkabels doorheen gaan trekken. In het weekend van 27 en 28 augustus plaatsten we al enkele mantelbuizen van dit nieuwe tracé in de grond onder de Beethovenstraat. Vanaf vrijdag 2 september tot en met vrijdag 21 oktober gaan we hiermee verder, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan.

2 september – 5 september

Van vrijdag 2 september om 22.00 uur tot maandag 5 september om 05.30 uur verharden we de middenberm van de Beethovenstraat en plaatsen we enkele lichtmasten. Daarmee creëren we een extra rijbaan waarover het gemotoriseerde verkeer in noordelijke rijrichting tijdens de latere werkzaamheden wordt geleid. Tijdens de aanleg van deze verharding is er korte tijd maar één rijbaan beschikbaar, waarop een maximale snelheid van 30 kilometer per uur is toegestaan. Fietsers maken tussen de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan gebruik van het dubbelzijdige fietspad aan de westkant van de weg. Op dit deel van de Beethovenstraat hebben we het fietspad aan de oostkant verwijderd.

Werkzaamheden 2 tot 5 september

Medio september

Medio september sluiten we ook de Hector Berliozlaan richting de Beethovenstraat af. Fietsers kunnen in plaats daarvan gebruikmaken van het nieuwe fietspad tussen de Student Experience en de Kindercampus Zuidas. Zo komen zij op het dubbelzijdige fietspad langs de De Boelelaan, waarna zij naar het kruispunt met de Beethovenstraat kunnen fietsen.

Werkzaamheden 5 september tot 21 oktober

Tot 21 oktober

Van maandag 5 september 07.00 uur tot vrijdag 21 oktober 19.00 uur leggen we langs de Beethovenstraat acht nieuwe mantelbuizen in de grond. Daarvoor breken we de verhardingen op het fietspad aan de oostkant van de Beethovenstraat verder op tussen de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan. Voor het gemotoriseerde verkeer in noordelijke rijrichting zijn in deze periode twee rijbanen beschikbaar, en dat is inclusief de tijdelijke rijbaan in de middenberm. De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur is ook nu weer van kracht. Fietsers worden omgeleid via het dubbelzijdige fietspad aan de westkant van de weg.  

MENZ-tracé

Om de nieuwe woonbuurt Ravel van energie te kunnen voorzien, sloten we delen van het gebied eerder al aan op het MENZ-tracé (Masterplan Energie en Nutsvoorzieningen Zuidas). Dat is een ringvormig netwerk waarin alle hoofdleidingen voor elektriciteit en glasvezel netjes bij elkaar liggen. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om alle bouwontwikkelingen in Ravel zonder al te veel hinder op het netwerk van nutsvoorzieningen aan te sluiten. Later dit jaar gaan we verder met het trekken van de kabels en het herstellen van de rijbanen. Meer nieuws hierover volgt.

Geef uw mening

Henk Dijk

Ook ik snap dat er a.g.v. werkzaamheden af en toe routes moeten worden verlegd, maar voor het WTC 10 ligt het nieuwe fietspad Beethovenstraat stad uitwaarts er al een paar maanden, maar is het nog steeds afgesloten. Dit komt, denk ik, omdat ze nog met de gevel van WTC10 bezig zijn, maar dat kan toch anders, en in de kerstvakantie werd er niet eens gewerkt... Kortom irritaties, waarbij er voor de fietser in het algemeen minder wordt geregeld dan voor het auto verkeer. Het fietsverkeer wordt naar het tegenoverliggende fietspad geleid, door 2x de Beethovenstraat te kruisen 1x boven en 1x ondergronds (dat laatste is natuurlijk geen probleem).

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Henk, het fietspad is inderdaad nog wat langer dicht dan verwacht. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de openbare ruimte rond Tower Ten. We verwachten dat het fietspad in februari open gaat. We zullen hier binnenkort verder over communiceren.

Hans

Kijk dat die werkzaamheden allemaal nodig zijn geloof ik zeker. Alleen de volgordelijkheid en de continu dan weer stukje dit dan weer stukje dat, maakt de fietser horendol. Heel lange tijd was het fietspad bij de Valley dicht op hetzelfde traject. En nu dus dit stuk ook heel lang. Dan denk ik, doe het tegelijk zodat je niet vaak die werkzaamheden langdurig hebt en in feite jarenlang geen doorgaand fietspad hebt door dit allemaal zo ongecoordineerd te doen. Zou het echt voorbij zijn in juli 2023?

Hans

Hoelang blijft eigenlijk het fietspad opgebroken hier? Eind van het jaar weer berijdbaar of gaat dit jarenlang duren? Fietsers worden zo merk ik continu en overal langdurig gehinderd op beethovenstraat, van leyenberglaan, europaboulevard en buitenveldertselaan.

Michel

Beste Hans, Om het voor fietsers zo veilig mogelijk te houden, zal het fietspad uiterlijk voor volgend jaar zomer (2023) weer beschikbaar zijn. We beseffen ons dat verkeerhinder niet prettig is. Gelijktijdig vinden wij veiligheid in het verkeer zeer belangrijk. Gezien het grote aantal verschillende soorten werkzaamheden aan de oostzijde van de Beethovenstraat is het nodig om fietsers zoals u via de westzijde van de Beethovenstraat om te leiden.