skip to main content
Peiling interesse voor herontwikkeling Kapel en Convict

Deze marktconsultatie staat open van 19 september tot en met 14 oktober 2022. We overwegen om in 2023 via een openbare selectieprocedure op zoek te gaan naar een partij die Kapel en Convict wil gaan herontwikkelen. We zullen nog een definitief besluit nemen over het al dan niet starten van de selectieprocedure. Vooruitlopend op een selectieprocedure willen we geïnteresseerde partijen de gelegenheid bieden suggesties te doen voor de invulling van de twee gemeentelijke monumenten en om aandachtspunten mee te geven voor de selectieprocedure. De belangrijkste randvoorwaarden daarbij hebben we op een rij gezet. Om een duidelijk beeld van de gebouwen te krijgen, stellen we geïnteresseerden in de gelegenheid om de gebouwen te bezoeken, op 29 september tussen 9.30 uur en 12.00 uur.

Van religieus naar cultureel en maatschappelijk

Kapel en Convict maken onderdeel uit van het voormalige Rooms-Katholieke Sint Nicolaascomplex. De gebouwen dateren uit de jaren vijftig, maar verloren eind vorige eeuw hun religieuze invulling. Sindsdien hebben de gebouwen verschillende bestemmingen gehad. Zo deden ze dienst als bedrijfsruimtes, restaurant As, het Design Museum en het Sandberg Instituut. Het was de bedoeling dat het Conservatorium van Amsterdam dit jaar de gebouwen zou gaan verbouwen, maar de onderwijsinstelling heeft het project moeten beëindigen vanwege de stijgende bouwkosten.

Levendige plek met publiek karakter

In 2014 zijn Kapel en Convict aangewezen als gemeentelijk monument en worden nu tijdelijk beheerd. De cultureel/maatschappelijke bestemming van de twee gebouwen blijft ook in de toekomst overeind. Het uitgangspunt is een publieke invulling waarmee de gebouwen zoveel mogelijk toegankelijk worden voor een brede doelgroep. Een culturele en/of maatschappelijke invulling aangevuld met in ieder geval horeca ligt voor de hand. Het mag een spraakmakende, levendige plek worden met vernieuwende invulling en programmering.

Schriftelijk via contact@zuidas.nl

Wij nodigen geïnteresseerde partijen van harte uit om deel te nemen aan de consultatie. In de documenten die u hieronder kunt downloaden, vindt u de belangrijkste informatie over de gebouwen en een aantal randvoorwaarden die van belang zijn voor de herontwikkeling. Daarnaast hebben wij een aantal vragen voor geïnteresseerde partijen die door middel van het formulier schriftelijk beantwoord kunnen worden. De consultatie start maandag 19 september en loopt tot en met vrijdag 14 oktober 2022 tot 17 uur. U kunt tot uiterlijk dat moment via contact@zuidas.nl uw uitsluitend schriftelijke reactie in de vorm van het ingevulde formulier met de gemeente delen. 

Geef uw mening

E. uit de buurt

Het zou fijn zijn als het een maatschappelijke en culturele ontmoetingsplek wordt voor de huidige bewoners (jong en oud) van de buurt en bezoekers van het park. Daarbij zou er wel wat meer aandacht geschonken moeten worden aan de de inrichting van het groen en de omliggende wandelpaden om het meer te betrekken bij het park zelf, wil de locatie ooit aantrekkelijk gemaakt worden. Is voor velen nu toch een doorn in het oog, de architectuur sluit niet erg lekker aan bij bij de uitstraling van het park.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste E., dank voor je reactie. Het is zeker de bedoeling om met een eventuele nieuwe ontwikkeling van Kapel & Convict ook de buitenruimte aan te pakken.

Merel

De gebouwen en omgeving zijn ideaal voor het faciliteren van kunst activiteiten (galerie, museum, presentaties, workshops etc). Door een restaurant/koffie salon trekt het extra publiek en tevens ideaal om van het park te genieten.

Sofia

Absoluut niet geschikt en aanvaardbaar voor asielzoekers.!

A.J.H. Mante

In afwachting van een andere bestemming is dit een prachtige locatie voor asielzoekers en studenten, die de asielzoekers op weg kunnen helpen.

Miriam

Precies wat ik ook dacht!

Chris Blom

Ik heb er als student gewoond en met de huidige tekorten lijkt mij dat een prima bestemming waar geen marktverkenning voor nodig is.

Socrates

Vrienden , nogmaals veel ideeën zullen er komen maar B&W hebben al lang een plan klaar liggen , probleem smaak hebben ze geheel niet en het zijn ook geen horeca kenners , dan komt straks nog en McDonald , helaas

Rutger

Van Kapel snap ik wel de monumentale waarde. Maar bij Convict snap ik er niks van, zo'n lelijke flat midden in het park, jammer dat die niet gewoon tegen de vlakte kan. En bij kapel zou ik een leuk café/restaurant doen, met terras, iets wat toegankelijker is dan restaurant As destijds was.

Lucia

Restaurant As terug graag!

Socrates

Lijkt een goed plan, maar bijna zeker is de finale beslissing al binnenskamers genomen en nieuw ideeen zijn welkom en zullen snel in de onderste lade verdwijnen , helaas Bijna zeker ligt er in het coalitie accoord al een uitgewerkt plan klaar ,