skip to main content
Afsluiting Beethovenstraat voor nieuw asfalt

Voor de bouw van Tower Ten, de nieuwste toren van het WTC op de hoek van de Strawinskylaan en de Beethovenstraat, hebben we de openbare ruimte tijdelijk aangepast. Inmiddels komt de oplevering van de toren dichterbij en zijn we al enige tijd bezig met herstellen van het gebied eromheen. Zo sloten we eerder dit jaar tijdelijk de fietstunneltjes om kabels en leidingen te kunnen verleggen, en verwijderden we in augustus damwandplanken bij de Beethovenstraat. In het weekend van vrijdag 11 november en de twee weekenden die hierop volgen, verwijderen we oude lagen asfalt en brengen we nieuwe lagen aan op een deel van de Strawinskylaan en de Beethovenstraat.

Wat gaan we doen?

Op vrijdagavond 11 november om 19:00 starten we met het frezen van asfalt in de Beethovenstraat. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Om de hinder te beperken, werken we na 22.00 uur aan de bestrating. Dit werk loopt ’s nachts door en eindigt op zaterdag om 19:00 uur. Op zondag wordt tussen 9.00 en 19.00 uur geasfalteerd. In het weekend van 18 tot en met 20 november werken we op dezelfde manier aan de Strawinskylaan. In het weekend van 25 tot en met 27 november starten we met het verwijderen van de laatste stukken asfalt bij de kruising van de wegen. Naar verwachting is de overlast op vrijdagavond 25 november van korte duur. Op zaterdag 26 november tussen 9.00 en 19.00 uur gaan we de Beethovenstraat en de Strawinskylaan van de laatste laag asfalt voorzien. Op zondag brengen we vervolgens markeringen en belijning aan op het nieuwe wegdek.

Kaart weekendwerkzaamheden Beethovenstraat

Omleiding

Tijdens de drie genoemde weekenden sluiten we de autorijbaan van de Beethovenstraat in zuidelijke richting. Autoverkeer wordt omgeleid via de Strawinskylaan en de Parnassusweg naar de De Boelelaan. Fietsverkeer kan gebruik blijven maken van het fietstunneltje en het fietspad aan de oostzijde van de Beethovenstraat. De parkeergarage van het WTC blijft bereikbaar vanuit de Strawinskylaan.

Planning

Alle genoemde werkzaamheden zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Indien noodzakelijk schuiven we het werk een weekend op. We verwachten tot het einde van 2022 nodig te hebben voor het herinrichten van het gebied rondom Tower Ten.

Geef uw mening

Piet

Wanneer gaat het fietspad op de beethovenstraat richting zuiden langs tower ten weer open??? Gaat dat ooit nog gebeuren? Is al zoooo lang dicht denk al 4 jaar ofzo? Komt maar geen einde aan die afsluiting. Verderop is in noordelijke richting het fietspad gesloopt voor een zandbak vanaf de hoek de Boelelaan tot de Valley. Erg vaag hoe met fietspaden wordt omgegaan. Je blijft zigzaggen als fietser zo.

Marlies Hulshof

Beste Piet, de afsluiting duurt inderdaad al een hele tijd, ook wij vinden dit vervelend. Zodra de aannemer klaar is met het werk aan de gevel van Tower Ten, krijgen wij ruimte om de bomen in de bakken te planten. Als dit klaar is, kan het fietspad veilig opengesteld worden. Wij hopen het fietspad eind volgende week te kunnen openen.

Amsterdammer

Kan wel merken dat de bladeren van de bomen vallen ...sjee hee.

Daan

En ook de Wielingenstraat is op dit moment 1 richtingsverkeer!

Hans

Weer een ideale planning! Ook de buitenveldertselaan is afgesloten in de zuidelijke richting dus sjee had dat ff afgestemd!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, uiteraard is dat afgestemd ;). Omleidingen geven natuurlijk altijd overlast, maar alle richtingen zijn bereikbaar. Via de De Boelelaan, Parnassusweg en Strawinskylaan kunnen automobilisten de route vervolgen. In het weekend is de verkeersdrukte hier sowieso minder.