skip to main content
TriAX wint aanbesteding vernieuwing knooppunt De Nieuwe Meer

TriAX is een combinatie van Dura Vermeer Divisie Infra B.V., Heijmans Infra B.V. en N.V. BESIX S.A. Een van de grote uitdagingen tijdens de uitvoering is de zeer beperkte bouwruimte, in combinatie met het grote aantal automobilisten, openbaar vervoerreizigers en bootverkeer dat gebruik moet kunnen blijven maken van de infrastructuur op en rondom knooppunt De Nieuwe Meer. TriAX bedacht slimme uitvoeringsmethoden om de hinder voor de bedrijven en omwonenden te beperken en de werkzaamheden binnen de geringe, beschikbare ruimte te realiseren. ‘We hebben twee kwalitatief hoogwaardige inschrijvingen gekregen, na een aanbesteding die goed en volgens planning is verlopen’, zegt projectmanager Ferdinand Bockhoudt. ‘De inschrijving van TriAX heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. We kijken uit naar de samenwerking en we staan in de startblokken om snel te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. Zuidasdok werkt nu aan station Amsterdam Zuid én aan de weg.’ Ook TriAX projectdirecteur Bart Heijblom is verheugd. ‘Na een intensieve maar soepel verlopen tenderperiode zijn we trots dat we het project knooppunt De Nieuwe Meer mogen gaan realiseren. We kijken uit naar het voortzetten van de goede samenwerking met het projectteam van Zuidasdok.’

Vernieuwing A10 Zuid

De vernieuwing van de A10 Zuid start met de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Om de veiligheid en doorstroming op de weg te vergroten wordt vanaf dit knooppunt doorgaand verkeer van bestemmingsverkeer gescheiden. Het aantal rijstroken wordt uitgebreid van vier naar zes per rijrichting. Om dit mogelijk te maken worden veertien viaducten aangepakt en wordt een geheel nieuwe fly-over gebouwd van de A10 Zuid naar de A4.

Schinkelbrug

De Schinkelbrug bestaat nu nog uit vijf beweegbare bruggen. Daar wordt er een van gesloopt en er worden vier nieuwe gebouwd. Aan de zuidelijke, buitenste brug komt een nieuw fietspad over de Nieuwe Meer. De rijbanen worden van elkaar gescheiden door geluidschermen. Ook wordt stiller asfalt gebruikt. De noordelijke toerit S108 wordt verplaatst om alvast ruimte te maken voor de snelwegtunnel; verkeer rijdt straks voor Tripolis langs de A10 op. Zo maken we ruim baan voor een betere en veilige doorstroming.

Planning

De eerste fase van de reconstructie van knooppunt de Nieuwe Meer bestaat uit voorbereidende werkzaamheden zoals grondonderzoek, het inrichten van bouwterreinen en het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden starten naar verwachting begin 2023. Volgens de huidige planning zijn alle onderdelen van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer uiterlijk in 2031 volledig in gebruik.

Tunnel en knooppunt Amstel

In het hart van Zuidas gaat de A10 Zuid ondergronds. De aanbesteding van de bouw van de snelwegtunnels is in voorbereiding. De aanpassing van de A10 Zuid eindigt met de reconstructie van knooppunt Amstel.

Geef uw mening

Bert v.d.Bus

In de "artist impression-foto's" mis ik de oplossing in de risicovolle samenstroom van de A10-WEST met de A4 naar de A10-ZUID.Tussen de Schinkelbruggen en de afrit S-108 (Amstelveenseweg) gebeuren veel aanrijdingen door foutief "weven".Automobilisten vanaf de A10-WEST moeten op korte afstand een aantal rijstroken naar rechts om de afrit S-108 te nemen.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Bert, in de nieuwe situatie is het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer gescheiden waardoor automobilisten niet meer hoeven te ‘weven’. Vanaf de A10 West rijdt het verkeer de zogenaamde parallelstructuur in op de A10 zuid. De keuze voor de juiste rijstrook wordt dus al bij de A10 West gemaakt. Vanaf de A4 geldt hetzelfde. Op de artist impression kan je dit zien als je heel goed inzoomt. Bij nieuwe artist impressions zullen we dat duidelijker aangeven.

Nico Jansen

De impressie is een vogelvlucht tekening met kijkrichting naar het zuiden. Graag ook een impressie met kijkrichting naar het noorden waarbij juist de zuidelijke brug goed in beeld komt. De wandel- en fietsbrug en de aansluiting op het Jaagpad en Riekerweg en Jachthavenweg is van belang en maakt het prjekt wat mij betreft nog enigszins acceptabel.

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Ha Nico, we hebben nog geen impressie met de kijkrichting naar het noorden waarbij je de nieuwe, zuidelijke Schinkelbrug en het fietspad goed ziet. Het duurt ook nog even voordat we die hebben. We zijn we nog aan het onderzoeken waar de aansluiting van het fietspad op Jaagpad en de Riekerweg het beste is. Dat is ook een van de onderwerpen die we samen met bouwcombinatie TriAX verder gaan uitwerken. We hebben wel een tekening met een voorlopig ontwerp; dat mailen we aan je.

Tom Koudstaal - Vereniging "De Oeverlanden Blijven!"

Op de impressie van de toekomstige situatie staat de toegang tot de Oeverlanden, het begin van het Jaagpad waar een tijdelijk werkterrein komt, ingekleurd als een grasveld en niet als een gebied met bossages. In de omgevingsvergunning voor het werkterrein is bepaald dat er na voltooien er herplanting zal plaatsvinden. Dat had dan ook in de impressie moeten worden weergegeven.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Tom, dank voor je scherpe blik. De afspraak is inderdaad dat dit terrein, na afloop van de werkzaamheden, opnieuw beplant zal worden. Dit staat nog niet op de impressie want die is eerder gemaakt dan deze afspraak. Zodra wij weer een nieuwe impressie laten maken passen we dit aan.

Roland Postma

Is de uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, ook van toepassing op dit project. Of wat algemener: beschikt dit project over de nodige vergunningen wat betreft de stikstof uitstoot.?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Roland, we hebben voor dit project geen gebruik gemaakt van de bouwvrijstelling. Omdat in dit geval bij de totstandkoming van het Tracébesluit de stikstofuitstoot van zowel de bouwfase als de gebruiksfase is beoordeeld, geldt het Tracébesluit als een toestemmingsbesluit voor stikstof. Op grond van artikel 13, lid 7 van de Tracéwet is er dan geen vergunning nodig. De uitspraak heeft dan ook geen invloed op deze werkzaamheden.

Willem van Houten

Geweldig mooie opdracht. Veel succes bij de uitvoering. En een mooie klus om het zuidasdok een mooie uitstraling te geven Hopelijk ondervinden we niet te veel last van de werkzaamheden aan de bruggen. Onze Watersport vereniging ligt aan de Riekerweg en die is per autoalleen te bereiken door onder de bruggen door te rijden. Willem

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Ha Willem, we hebben al een belrondje gedaan maar je nog niet gevonden. Wil je je gegevens doorgeven via contact@zuidas.nl? Hartelijk dank alvast.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Willem, hartelijk dank! Het is een omvangrijk project waarbij we bij de Schinkelbrug twee totaal nieuwe bruggen bouwen, een bestaande brug vervangen door twee nieuwe bruggen en we slopen een brug. Dat gaat hinder veroorzaken. Bereikbaarheid heeft onze aandacht. We gaan de komende periode graag met je in gesprek en sturen je een uitnodiging.

Ted

Krijgt TriAX ook opdracht om het knooppunt zodanig te ontwerpen dat daar straks al meteen voldoende ruimte in zit om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Ha Ted, er is een ruimtereservering voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn door heel Zuidasdok, dus ook door het knooppunt De Nieuwe Meer. Het verlengen van de bestaande metro Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp zal op zijn vroegst in 2030 starten.