skip to main content
Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 ter inzage

Het inpassen van het Tracébesluit Zuidasdok (en de daarop volgende wijzigingstracébesluiten) in een bestemmingsplan is wettelijk verplicht. Vanaf 8 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam én Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’, beide te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Eerder bestemmingsplan gemeente Amsterdam

In 2016 is, bijna tegelijk met het tracébesluit, het bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat kort gezegd de vernieuwing van station Amsterdam Zuid en de ondertunneling van de A10 ter hoogte van het station. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt omvat de resterende delen van het tracébesluit, met name de twee knooppunten: De Nieuwe Meer en Amstel.

Extra geluidschermen gemeente Amsterdam

Naast inpassing van het tracébesluit maakt het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 een aantal extra geluidschermen mogelijk op grondgebied van de gemeente Amsterdam. Deze geluidsschermen staan niet in het tracébesluit uit 2016, de daarop volgende wijzigingstracébesluiten en ook niet in het wijzigingstracébesluit dat op 30 november 2022 ter inzage ging. Dit komt doordat het gaat om geluidschermen die niet wettelijk verplicht zijn. De gemeente Amsterdam heeft in 2016 besloten tot het plaatsen van deze extra geluidschermen om de geluidbelasting verder te beperken en geluidluwe plekken te creëren. De geluidschermen komen ter hoogte van het Beatrixpark, het Amstelpark, tennispark Joy en de toekomstige woningbuurt Ravel (achter de velden van AFC). Ook zijn in dit ontwerpbestemmingsplan geluidschermen geregeld om woningbouw in het Schinkelkwartier mogelijk te maken.

Ter inzage

De ontwerpbestemmingsplannen van Amsterdam en Ouder-Amstel liggen vanaf 8 december 2022 zes weken ter inzage. Meer informatie over hoe u het ontwerpbestemmingsplan kunt raadplegen en hoe u eventuele zienswijzen naar voren kunt brengen, vindt u in de officiële kennisgeving van beide gemeenten, te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (en zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Geef uw mening

J.Homan

Graag geluidsschermen zoals je nu al op veel plekken in Nederland ziet met betonnen kern die aan de buitenkant is bekleed met groen ( kokos/ mos). Deze zijn ook zeer geschikt voor klimops en ander snel groeiend groen. Anders nog iets meer revolutionairs met zonnepanelen op de zonkant ook een goede optie Alleen waar geen dijkondergrond is (bijv. de brugdelen of flyovers ) zouden de ouderwetse (transparante) geluidschermen moeten komen die helaas binnen de kortste keren weer ondergeklad zullen zijn en de Zuidas een daardoor een ghetto achtige uitstraling geven .

PG de Vries

pro ghetto exclusief borstembleem

Yvonne

Schinkel brug en bewoners woonarken en jachthavengebied zien graag schermen komen. Toch maar even reageren!

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag VvE Meidoorn, het klopt dat er aan de zuidzijde geen geluidsschermen komen. De schermen komen waar veel woningen zijn. De geluidsmaatregelen bestaan uit geluidsschermen bij woningen én de toepassing van een stiller type asfalt. Dat moet ervoor zorgen dat de akoestische situatie ter hoogte van het jachthavengebied niet verslechtert.

VvE Meidoorn

Beste Saskia, Aan de Zuidzijde bij het jachthavengebied zie ik geen geluidschermen. Met Noord- en Westenwind veel overlast. Vooral de bruggen geven veel verkeers-en spoorgeluidsoverlast

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Yvonne, die komen er. Als je achter de computer zit kun je op deze kaart kijken waar schermen komen en met welke hoogte: https://zuidasbibliotheek.nl/deel-ii-tracebesluit-kaartbladen Op een telefoon lukt dat niet; het is een zware, technische kaart. Mocht je er niet uitkomen, stuur dan even een mailtje naar contact@zuidas.nl. Dan zoeken wij voor je op welke schermen op jouw locatie komen.