skip to main content
VU bouwt achter gevel verder aan onderzoeksgebouw

De twee gebouwdelen van het nieuwe Onderzoeksgebouw VU bereikten in mei 2022 het hoogste punt. Aan het einde van dat jaar waren ook de gevels gedicht. In de zomer van 2024 wordt het in gebruik genomen voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Health & Life Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar zover is het nog niet. Het jaar 2023 staat in het teken van de afbouw van de binnenkant van het gebouw – en daar valt inmiddels al het een en ander te zien.

Trillingsarm

In het Onderzoeksgebouw VU gaan afstudeerders samen met onderzoekers zich met de nieuwste lasers, elektronen en microscopen wagen aan zeer nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek. Het gebouw heeft naast een twaalf verdiepingen tellend hoger deel, dat deels wordt ingericht als kantoor, ook een trillingsarm laag deel van zes verdiepingen met laboratoria. Door een schil van extra diepwanden aan te brengen rondom de kelderconstructie, worden de onderzoeksresultaten niet beïnvloed door trillingen van buiten – bijvoorbeeld van de langsrijdende trams in de De Boelelaan.

Installatiedichtheid

Het gebouw onderscheidt zich ook van veel andere gebouwen door de hoge installatiedichtheid. In een ‘normaal’ gebouw bestemd voor woningen of kantoren staat tegenover iedere kubieke meter ruimte voor installaties (Cv-ketels, meterkasten, leidingen) ongeveer het dubbele aan kubieke meters voor andersoortig, bouwtechnisch gebruik (kantoor, woonkamer). Door de grote behoefte aan technische installaties voor de laboratoria in het Onderzoeksgebouw VU is die verhouding volledig omgedraaid.

Zuivere lucht

In de kantoorruimtes aan de zijde van de De Boelelaan worden scheidingswanden en deuren aangebracht en ligt op de meeste plekken vloerbedekking. Het wachten is alleen nog op het kantoormeubilair. Ook zijn inmiddels meerdere kantoorruimtes van luchtbehandelingssystemen voorzien. Hiermee worden niet alleen de kantoren verwarmd en gekoeld, maar wordt de lucht ook minimaal driemaal per uur volledig gezuiverd. Voor laboratoria gelden strengere criteria – de lucht in een lab moet minimaal zesmaal per uur worden geventileerd.

Sloop Wiskunde en Natuurkundegebouw

Het Onderzoeksgebouw VU wordt het nieuwe thuis van de afdelingen natuurkunde, neurowetenschappen en aardwetenschappen. Daarmee vervangt het, samen met het o|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw, het verouderde Wiskunde & Natuurkunde-gebouw op de VU Campus. Het interieur wordt in de loop van 2023 afgewerkt. De gemeente Amsterdam start na de zomer van 2023 met het aanleggen van de openbare ruimte rondom het gebouw. In de eerste helft van 2024 wordt het gebouw opgeleverd. Vervolgens nemen docenten, onderzoekers en medewerkers het gebouw naar verwachting in de zomer van 2024 in gebruik.

Geef uw mening