skip to main content
Strawinskyhuis

Het Strawinskyhuis, Prinses Irenestraat 39-43, wordt getransformeerd tot een nieuw, hoogwaardig kantoorgebouw. Hoofdaannemer du Prie bouw & ontwikkeling b.v. is verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van deze grootschalige renovatie. De werkzaamheden gingen in juli 2021 van start. De oplevering staat gepland voor maart 2023. Du Prie werkt in opdracht van Strawinskyhuis B.V., een samenwerking tussen FLOW en Egeria Real Estate Development.

Grondige renovatie

Het Strawinskyhuis dateert van begin jaren zeventig en is toe aan grondige renovatie. De aannemer stript het gebouw volledig. Het huidige constructieve grid en de structuur blijven behouden, evenals de huidige verdiepingen. Wel krijgt het gebouw een geheel nieuwe gevel. Het ontwerp van architectenbureau ZZDP creëert een hoogwaardig kantoorgebouw met flexibele en transparante kantoorverdiepingen, verdeeld over vier bouwlagen. Het pand krijgt tevens een patio en een atrium. De aangrenzende parkeergarage van twee bouwlagen wordt eveneens gerenoveerd.

Impressie van het nieuwe atrium

Specificaties

  • Bruto vloeroppervlakte: 10.587 m2
  • Kantoorfunctie: 6.141 m2
  • Bijeenkomstfunctie: 1.681 m2
  • Ondergrondse garage: 1.004 m2
  • Ondergrondse fietsenstalling: 137 m2

Duurzaamheid

Het nieuwe kantoor zal voldoen aan duurzaamheidsstandaarden van deze tijd. Onder meer door toepassing van duurzame materialen en gebruik van zonnepanelen en warmte-koudeopslag door middel van een warmtepomp. Het streven is het predicaat BREEAM Excellent.

Strawinskyhuis vanaf Tower Ten, januari 2022

Logistiek

Tijdens de renovatie maakt het bouwverkeer zo min mogelijk gebruik van de Prinses Irenestraat, om deze woonbuurt zoveel mogelijk te ontzien. Ten behoeve van het bouwverkeer is een speciale hellingbaan aangelegd vanaf de Strawinskylaan.

Planning

De sloopwerkzaamheden duren tot eind 2021. Daarna begint de renovatie van de constructie, de gevel en het dak. In februari 2023 moet de afbouw gereed zijn, waarna in maart 2023 de bouwplaats en de omleidingen verdwijnen.

Tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats tussen circa 07.00 en 16.00 uur. De aannemer belooft geluidhinder zo veel mogelijk te beperken en het terrein schoon en veilig te houden. Transporten vinden plaats buiten de spits, dat wil zeggen: niet tussen 08.00 en 09.30 uur en niet tussen 16.00 en 17.30 uur. Tijdens belangrijke transportmomenten zijn verkeersregelaars aanwezig.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van du Prie.

Gerelateerde artikelen

Gestript Strawinskyhuis wordt licht en open

Na een half jaar lang onafgebroken slopen maakt aannemer du Prie een begin met de nieuwe glazen buitengevel van het Strawinskyhuis. Inmiddels staan de eerste raamwerken voor de ruiten. ‘We gaan van donker en dicht naar licht en open.’
werken
wonen
11

Nieuwe ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat

Vernieuwing van het Strawinskyhuis, een make-over van het gebouw op nummer 59 en verlenging van de waterbergende groenstrook. In een notendop zijn dit de ontwikkelingen die tussen juni 2021 en eind 2024 plaatsvinden in de Prinses Irenestraat.
Meer artikelen