skip to main content
Aanvraag kapvergunning Zuidasdok in voorbereiding

Meer bomen in plangebied

Uit een recente bomentelling blijkt dat in het plangebied veel meer bomen staan dan eerder door een gespecialiseerd extern bureau is berekend. Het gaat om circa 14.700 bomen, dit zijn circa 4.200 meer dan waar we eerder rekening mee hebben gehouden.

Tim van de Wiel, adviseur stedelijk groen voerde de telling uit: ‘De aanvraag van de kapvergunning vereist een zorgvuldige voorbereiding. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van het aantal bomen is besloten een handmatige telling doen. Tien dagen lang heb ik samen met een collega alle bomen in het 146,6 hectare grote plangebied geteld. Al snel bleek dat er meer bomen staan dan gecalculeerd, met name in de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer is het zeer dichtbegroeid. Hoewel het vervelend is dat de uitkomst van de berekening zo afwijkt van de werkelijke situatie, ben ik wel blij dat we nu in ieder geval inzichtelijk hebben om hoeveel bomen het precies gaat.’

De rekenmethode die het bureau hanteerde, is een gebruikelijke methode. Hoe de afwijking is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk, vermoedelijk was het gebruikte rekengetal (aantal bomen per m2) niet representatief. De totale oppervlakte van het plangebied Zuidasdok blijft ongewijzigd, er staan alleen meer bomen in het gebied.

Compensatie

Er is veel aandacht voor een groene uitstraling van het gebied in de definitieve situatie. Er komen straks minder bomen terug, maar deze zijn wel van betere kwaliteit. Om de bomen beter tot hun recht te laten komen, hebben we ervoor gekozen deze minder dicht op elkaar te plaatsen. Zo komt tussen het spoor en de rijbanen van de A10 een lange bomenrij, vergelijkbaar met een laan. Ook passen we meer diversiteit toe in de beplanting, wat ecologisch gunstiger is. Dit wordt versterkt door de stillere leefomgeving als gevolg van het ondergronds brengen van de zuidelijke A10 over een lengte van ruim een kilometer. Ter compensatie van de gekapte bomen die niet kunnen worden verplant, storten we geld in het bomencompensatiefonds, dit volgens Amsterdamse regelgeving. Hiermee worden groenprojecten in de Zuidas gefinancierd. Nu in het gebied meer te kappen bomen blijken te staan, wordt ook meer geld in het fonds gestort.

Procedure

Begin juli dienen we de aanvraag kapvergunning in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Naar verwachting zal het ontwerpbesluit begin september ter visie worden gelegd. We stellen belanghebbenden dan in de mogelijkheid hierop te reageren. Uiteraard houden we u via onze website tijdig op de hoogte van de verdere procedure en de termijnen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan (bijlage 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok).

Geef uw mening