skip to main content
Flink aantal bomen weg voor realisatie Zuidasdok

Het project Zuidasdok behelst het vernieuwen van station Amsterdam Zuid en het verbreden en deels ondergronds brengen van de zuidelijke A10, aan de huidige vierbaansweg worden straks twee rijstroken per rijrichting toegevoegd. Dit allemaal om de bereikbaarheid van dit groeiende stuk Amsterdam te verbeteren. Hiervoor moet ruimte worden vrijgemaakt aan weerszijden van de weg en in de middenberm, daar waar nu bomen staan. Het gaat om circa 14.400 bomen. Het aantal is ten opzichte van afgelopen juni met 300 bomen bijgesteld naar beneden. De kap is met diverse belangengroepen besproken, ook hebben we op hun verzoek nog eens kritisch gekeken naar bomen die toch behouden kunnen blijven. Met name op de grenzen van het Zuidasdokgebied kan een deel blijven staan.

Dichtbegroeid

Tim van de Wiel, adviseur stedelijk groen, heeft de bomen geïnventariseerd en beoordeeld: ‘Het zijn veel bomen, maar wel op een compact stuk grond. Dat komt omdat het om relatief veel bomen met kleine knoppen gaat, die dicht op elkaar staan. Dit zie je vaak op plekken waar geen intensief onderhoud wordt gepleegd, zoals in de bermen. Hierdoor ontspruiten er spontaan nieuwe bomen tussen de aangeplante bomen en raakt het gebied dichtbegroeid. De individuele kwaliteit van de meeste bomen is daardoor vrij matig.’

Gefaseerd kappen

Het mag duidelijk zijn, voor de realisatie van Zuidasdok moet eerst flink wat groen weg. Dit verwijderen we niet in één keer, maar volgens het zogenaamde just-in-time-principe. Dat wil zeggen dat we de bomen pas weghalen op het moment dat we ergens echt aan het werk gaan. Daarbij moeten we natuurlijk wel rekening houden met het broedseizoen, dat van medio maart tot medio september loopt. In deze periode mag niet worden gekapt. De eerste kap staat gepland in het najaar van 2017.

Na oplevering brengen we zoveel mogelijk groen terug, echter niet in dezelfde hoeveelheid. Er komen minder bomen, maar wel van betere kwaliteit. Ook passen we meer diversiteit toe in de beplanting, wat ecologisch gunstiger is. Voor de gekapte bomen storten we een bedrag van 2,6 miljoen in het herplantfonds dat wordt gebuikt voor de aanplant van nieuwe bomen in de stad.

Hoe verder?

Vanaf 3 november tot 14 december 2016 ligt het ontwerpbesluit kapvergunning Zuidasdok ter visie. Het besluit heeft betrekking op de kap van de circa 14.100 bomen binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en circa 300 bomen binnen de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze in te dienen. Het ontwerpbesluit en de voorwaarden voor een zienswijze zijn vanaf 3 november digitaal in te zien op de websites van de Omgevingsdienst en gemeente Ouder-Amstel.  De documenten zijn fysiek in te zien op de volgende locaties:

Ontwerpbesluit kapvergunning bomen binnen de gemeente Amsterdam

  • Stadhuis Amsterdam, Amstel 1
  • Stadsloket Zuid, president Kennedylaan 923
  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000
  • Gemeente Amsterdam, Zuidas, World Trade Center, Strawinskylaan 59

Ontwerpbesluit kapvergunning bomen binnen de gemeente Ouder-Amstel

  • Gemeentehuis Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel
  • Dorpshuis, Dorpsplein 60 in Duivendrecht

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over de bomenkap voor Zuidasdok, neem gerust contact op met het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum via de telefoon, 0800 5065 (altijd bereikbaar), of via de mail, contact@zuidas.nl.

Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in het landschapsplan (bijlage 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok).

Geef uw mening

f.hollander

allemaal leuk verteld maar de overheid zal nog wel wijzigingen aan brengen zoals altijd het geval is en dan komt de linkse gemeente Amsterdam ook nog met vertraging info, we wachten af wat het gaat worden , wellicht iets beter maar dan zijn we tien of meer jaren onderweg en de omwonende worden maart magertjes ingeseind

Kim | Amsterdam Zuidas

@f.hollander We hebben wat navraag te doen om een juist antwoord te formuleren. Dat kost wat tijd en reageren na het weekend.