skip to main content
9 juli: bijeenkomst over Kenniskwartier en Zuidasdok

De maquette van het Kenniskwartier, met rechtsboven Hourglass in zijn definitieve vorm en links onder meer The Edge. De witte blokken zijn geen definitieve vormen, maar geven aan waar de komende jaren ontwikkelingen plaatsvinden.

Het Kenniskwartier is het gebied dat wordt begrensd door de Amstelveensweg, de A10, de Parnassusweg/Buitenveldertselaan en de A.J. Ernststraat. Hier bevinden zich niet alleen de VU en het Amsterdam UMC (tot voor kort: VU medisch centrum), maar ook de velden van SC Buitenveldert, het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en verschillende bedrijven en instellingen die focussen op kennis en innovatie. Intussen heeft Kraft Heinz zich gevestigd in NoMA House en is het gebouw Hourglass in aanbouw (beide aan de Parnassusweg). Dat is nog maar het begin. De komende jaren gaan we het voorzieningenaanbod, de woningvoorraad en het kantorenaanbod verder vergroten. Daarvoor maken we ruimte, onder meer door SC Buitenveldert te verhuizen. We ontwikkelen het Kenniskwartier tot een aantrekkelijk gebied voor wetenschappers, studenten en kennisintensieve bedrijven. In het Kenniskwartier komen wonen, werken en studeren straks letterlijk bij elkaar. Tegelijkertijd hopen we met een mooi voorzieningenaanbod het Kenniskwartier aantrekkelijker voor heel Amsterdam.

Zuidasdok

Voor de start bouw van Zuidasdok treffen we inmiddels diverse voorbereidingen. Meest in het oog springend is de inrichting van een werkterrein aan de Arnold Schönberglaan, tussen het Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg. Dit gebeurt vanaf eind juli.

Informatiebijeenkomsten

Op 9 juli infomeren wij u graag over het Kenniskwartier en over Zuidasdok. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de projecten. U krijgt ook informatie over de aanstaande zomerwerkzaamheden aan de De Boelelaan.

Het rode kader links is het Kenniskwartier, de rechthoek boven is het werkterrein voor Zuidasdok

Datum:            9 juli 2018

Tijd:                  middag: 12.00 – 13.30 uur

                          avond: 19.00 – 21.00 uur

Locatie:           De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Middagprogramma

12.00 uur: inloop met broodje
12.15 uur: toelichting ontwikkeling Kenniskwartier
12.30 uur: toelichting werkzaamheden Zuidasdok
12.45 uur: informatiemarkt voor al uw vragen
13.30 uur: einde

Avondprogramma

19.00 uur: inloop
19.15 uur: toelichting ontwikkeling Kenniskwartier
19.30 uur: toelichting werkzaamheden Zuidasdok
19.45 uur: informatiemarkt voor al uw vragen
21.00 uur: einde

Aanmelden

Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn. In verband met de catering stellen we aanmelding zeer op prijs. Dat kan tot 9 juli via contact@zuidas.nl.

Geef uw mening