skip to main content
Stem nu voor groen in Zuidas

U kunt hier stemmen, tot 23 augustus. Begin september maken we bekend welk idee of welke ideeën we uitvoeren. Dat zijn er maximaal drie. We vinden het belangrijk dat de ideeën kunnen rekenen op steun van veel Zuidas-betrokkenen. Daarom hopen we dat ook u uw stem uitbrengt. Log in met uw e-mailadres en breng drie stemmen uit. U kunt ook op het idee stemmen dat u zelf heeft ingediend.

Zeven plannen voor een groene Zuidas

De afgelopen periode hebben we 33 ideeën ontvangen van bewoners en gebruikers van Zuidas. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd. De plannen zijn onder andere getoetst op haalbaarheid, of het plan in Zuidas ligt, een vaste plek heeft, niet commercieel is en op korte termijn uitgevoerd kan worden. Uiteindelijk zijn er zeven verschillende initiatieven overgebleven.

Uitwerking

De geselecteerde ideeën (of het geselecteerde idee) worden vervolgens door het groenteam van Zuidas, samen met de initiatiefnemer(s), verder uitgewerkt tot schetsontwerp. Het definitieve ontwerp maakt Zuidas, waarbij we direct belanghebbenden betrekken. De gemeente selecteert de aannemer die de gekozen plannen uitvoert. Waar mogelijk kunnen belangstellenden ook bij de uitvoering helpen.

Even ontspannen aan de Boelegracht

Plannen in uitvoering

Er is ook een aantal ideeën ingediend die al op de planning staan om uitgevoerd te worden in Zuidas. Op deze plannen kan daarom niet worden gestemd. Deze plannen gaan dus ook niet ten koste van het budget van 100.000 euro, maar leveren wel een bijdrage aan de vergroening van Zuidas of de beleving daarvan. Dit zijn plannen voor:

De volgende plannen worden uitgevoerd volgens Plan voor een Groene Zuidas

  • Natuurlijk groen van hoogwaardig niveau in Zuidas
  • Vergroenen van het George Gershwinplein
  • Herinrichten van de groenstrook langs het Zuideramstelkanaal

 

Geef uw mening

Kim | Amsterdam Zuidas

@Marleen, ik ga het navragen, want voor zover ik weet mogen ook werknemers en andere bezoekers van Zuidas stemmen. Ik kom er op terug.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Marleen, ik heb het antwoord inmiddels; de postcode informatie die we vragen sluit niemand uit. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen. Er is dus iets anders aan de hand. Wil je contact opnemen met het informatiecentrum, via contact@zuidas.nl of bellen met 0800-5065? We helpen je graag verder!

Anneke Wevers

het ligt vast aan mij maar ik snap niet wat nu de drie opties zijn om uit te kiezen.....

Kim

@Anneke, heb je op de <a href="https://maakhetgroen.amsterdam.nl/" rel="nofollow">link geklikt</a>? Vervolgens klik je op: begin met stemmen.

Kenn

Wat leuk! Ik ga zeker stemmen

Marleen Munniksma

Ben voorzitter vereniging Vrienden vh Beatrixpark. Actief lid van bewonersplatform zuidas. Mede ontwerper van groene wandeling zuidas. Kan niet stemmen want mijn postcode ligt buiten doelgebied. Betrokken bij zuidas sinds 1997!!

Kim

@Marleen, ik ga het navragen, want voor zover ik weet mogen ook werknemers en andere bezoekers van Zuidas stemmen. Ik kom er op terug.