skip to main content
Gebied rond rechtbank wordt groen en levendig

In mei 2019 vroegen we buurtbewoners naar hun mening over de ontwikkeling van dit gebied. Daaruit bleek dat ze graag een levendige en veilige omgeving zien, waarin ruimte is voor verblijven en ontmoeten, maar wel met een goede balans tussen rust en drukte en met aandacht voor beheer. Deze wensen zijn meegenomen in de zogeheten principenota Parnas. Parnas is de naam van het deel van Zuidas tussen de Fred. Roeskestraat, de Parnassusweg, de A10 en de R.K. Begraafplaats Buitenveldert. De nota beschrijft hoe we dit vrij gesloten gebied, met veel zakelijke functies en voorzieningen, groen, toegankelijk en levendig willen maken.

Parkachtige omgeving

De principenota gaat uit van de ontwikkeling van Parnas als een groene ‘campus’: een losse opzet van bebouwing in een parkachtige omgeving die goed aansluit op de omringende gebieden. Drie thema’s staan centraal: diversiteit, groen en verbinding. Toevoeging van woningen, voorzieningen en kantoren draagt bij aan diversiteit en versterkt zo de levendigheid. Ook de monumentale rechtbank zou een publieke functie kunnen krijgen. Het groen willen we versterken door plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een boek lezen of een wandeling maken. Dit was eveneens een wens van bewoners in de buurt.

De nieuwe rechtbank in aanbouw langs de Parnassusweg

Groen tapijt

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het groen is behoud van de bestaande groenstructuur, als basis voor de inrichting van het gebied. Het campus-model leent zich hier goed voor: doordat we de openbare ruimte tussen de gebouwen met elkaar verbinden en een groen karakter geven, ontstaat een doorlopend ‘groen tapijt’. Daarnaast komt aan de randen van Parnas meer groen door het toekomstige DokDakpark en een nieuw aan te leggen park ter hoogte van het huidige parkeerterrein van het Uitvaartcentrum. Ook dit groen krijgt een verblijfs- en ontmoetingsfunctie.

Hoe verder?

Met het vaststellen van de principenota Parnas is de ontwikkelrichting – en zijn de thema’s die hierin een rol spelen – bepaald. De volgende stap is het opstellen van een investeringsnota. Hierin werken we de plannen voor het gebied verder uit, inclusief een financiële onderbouwing. De gemeenteraad stelt de investeringsnota uiteindelijk vast. Bij het maken van de investeringsnota praten we natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Over hoe en wanneer we dat doen, volgt binnenkort meer informatie.

Geef uw mening

Aron

'levendig'