skip to main content
Bestemmingsplan voor museum ter inzage

Hartwig Art Foundation

De gemeenteraad stemde op 15 september 2021 in met de vestiging van een museum voor hedendaagse kunst in het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. Op 25 oktober 2021 organiseerden we een bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. De Hartwig Art Foundation – de initiatiefnemer en ontwikkelaar van het museum – lichtte het voorlopig ontwerp van het museum toe en de gemeente gaf informatie over het te doorlopen proces.

Ruimtelijke procedures

Om het museuminitiatief mogelijk te maken, is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. We bereiden een zogenaamd ‘postzegelbestemmingsplan’ voor dat uitsluitend betrekking heeft op het museum. Ook zijn een omgevingsvergunning voor het bouwen, de kap van enkele bomen en een verkeersbesluit noodzakelijk. De voorbereiding en bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit op de aangevraagde vergunning en het ontwerp verkeersbesluit vinden gelijktijdig (gecoördineerd) plaats.

Ter inzage

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het museum vrijgegeven voor tervisielegging. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan, tezamen met de andere voorgenomen besluiten van 3 februari tot en met 16 maart 2022 ter inzage liggen. Iedereen kan tijdens deze periode een zienswijze indienen.

U kunt de stukken hier digitaal inzien. Dit kan ook fysiek bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, 1079 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum (Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam). Voor openingstijden (en het maken van een afspraak in verband met de coronamaatregelen) kunt u bellen met telefoonnummer 14 020 of kijken op www.amsterdam.nl.

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerp verkeersbesluit kunt u via de digitale formulieren op www.odnzkg.nl indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. De ingediende zienswijzen worden beantwoord en in de besluitvorming betrokken. De besluitvorming is voorzien rond de zomer.

Informatiebijeenkomst 15 februari

Om u te informeren over de besluiten die in voorbereiding zijn, en om u de gelegenheid te geven hierover vragen te stellen, organiseren we samen met de Hartwig Art Foundation een informatiebijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd. Uiteraard gelden alle coronamaatregelen voor (deelname aan) de bijeenkomst.

Datum: dinsdag 15 februari
Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Adres: het voormalige rechtbankgebouw, Parnassusweg 220

Geef uw mening

DRsBMaJAScholte

1. Déjà Vu: producties worden geschonken aan de rijkscollectie. Ik denk terug aan de ervaringen met de Regeling voor Kunstenaars in de jaren 90. Uiteindelijk werd alles teruggegeven omdat de magazijnen vol waren. 2. Alles ademt een sterk verouderde indruk. We leven allang niet meer met Rutger Hauer in de film Turks Fruit. Alles is Internet met Digitale Kunst. 3. De mensen geven een twijfelachtige indruk, gezien de ervaringen met de grote flop van het Stedelijk Museum met zijn relatie met het koninklijk huis en beatrix. Is hier sprake van gekunstelde belastingontduiking.

Rutger

jammer dat het viaduct op de parnassusweg niet verdwijnt met dat gevaarlijke fietstunneltje.

Channa

Ik ben blij dat er een museum in de buurt komt !!!! Dank voor de informatie ik volg jullie met plezier.

Calvijn

Aardig dat de buurt bewoners uitgenodigd gaan worden ,maar het plan ligt allang pas klaar in het gemeentehuis en als er een suggestie gedaan wordt , telt die niet mee ,er is toch voldoende ervaring in Amsterdam , alles wordt onder tafel geschoffeld , laten we hopen dat een nieuw college zich wat beter opstelt !,weg met Groen links & PvdA