skip to main content
Omwonenden geïnformeerd over museum in monumentale rechtbank

Zo’n vijftig omwonenden hadden zich gemeld voor de bijeenkomst, waar initiatiefnemer Hartwig Art Foundation samen met architect Rem Koolhaas een toelichting gaven op de opzet van het ontwerp, de relatie met het monument en alle verschillende programmaonderdelen die een plek krijgen in het nieuwe gebouw. Zo komen er, naast tentoonstellingsruimtes voor kunst, ook ateliers waar deze kunst wordt gemaakt, tijdelijke verblijfsruimtes voor kunstenaars en een muziekzaal. In de opbouw bovenop het gebouw komt een restaurant.

Nieuwe vleugel

Om deze nieuwe invulling te kunnen realiseren, moet het deel van de voormalige rechtbank dat achter het monumentale gebouw staat plaatsmaken voor een nieuw te bouwen vleugel. Met de komst van het museum verandert ook de openbare ruimte eromheen. De entree van het museum komt aan de Parnassusweg. Onder het museum komt gelegenheid voor fietsparkeren. Er wordt ook gekeken naar plekken voor bussen en ‘kiss-and-ride’-plekken in de directe omgeving.

Achter het monumentale deel komt een nieuwe vleugel

Reacties

De reacties waren over het algemeen positief, al werden er ook kritische vragen gesteld over onderwerpen als (fiets)parkeren, en de toegankelijkheid van het museum in relatie tot het bestaande fiets- en voetpad langs het gebouw.

Wijziging bestemmingsplan

Om de verbouwing en de uitbreiding van het pand mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat moet dit jaar nog gebeuren. Vanaf begin 2022 zullen de omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan dan ter inzage liggen. In deze periode vindt de formele inspraak plaats. Vaststelling van de vergunning en het gewijzigde bestemmingsplan vindt naar verwachting medio 2022 plaats. Dan volgt meer informatie over de start van de verbouwing van het monumentale pand en ook over de omvang en tijdsduur van de werkzaamheden.

Geef uw mening

Rutger

jammer dat niet ook direct de omgeving wordt aangepakt en het lelijke viaduct op de parnassusweg verdwijnt. Nu komt de hoofdingang van het musem aan de smalle fiets- en voetgangersstrook naast het viaduct te liggen, naast een onguur en gevaarlijk tunneltje. Beetje jammer.

Cleopatra

Zo te lezen zijn alle antwoorden wel ambtelijk geformuleerd, er zit dus nu weinig speling in om er echt iets leuks van te maken , helaas de ambtenaar in kwestie drukt zijn idee door en dat wordt nu ingevuld , straks tekent een wethouder voor accoord ,maar weet niet wat tekent en volgend jaar zit er er een nieuwe Man/vrouw en serveert alles af