skip to main content
Nieuwe 20kv-ringleiding noordelijk Kenniskwartier

Kenniskwartier

In de buurt Kenniskwartier staat de komende jaren een hoop te gebeuren. In samenwerking met de VU en Amsterdam UMC transformeren we dit deel van Zuidas tot een mix van onder andere wonen, werken, onderwijs, zorg, cultuur en horeca. Ten noorden van de Gustav Mahlerlaan, de hoofdader die het gebied in een noordelijk en zuidelijk deel verdeelt, is inmiddels een start gemaakt met de bouw van blikvanger The Pulse of Amsterdam. In het multifunctionele complex komen straks woningen, kantoren en een bioscoop. Later dit jaar start hier ook nog de bouw van Stepstone, een woontoren met startersappartementen.

Mantelbuizen

Om alle nieuwe gebouwen in dit gebied in de toekomst te voorzien van stroom, leggen we samen met Liander een nieuwe hoofdaansluiting aan voor elektra. Dat doen we door een nieuwe kabel te trekken door de bestaande ondergrondse mantelbuizen. Een mantelbuis is niets meer dan een lege buis die is bestemd voor de doorvoer van kabels en leidingen. Het voordeel van deze buizen is dat je er gemakkelijk nieuwe kabels doorheen kunt trekken, zonder de complete weg open te hoeven breken. De mantelbuizen in dit gebied lopen vanaf een transformatorstation achter The Edge, het hoofdkantoor van Deloitte, tot aan Hourglass bij de Clara Schumannstraat. Hier gaan de mantelbuizen via een zogeheten koppelveld (een reusachtig stekkerblok) over in de Integrale Leidingen Tunnel (ILT), die doorloopt tot de Beethovenstraat. Daarvandaan werkten we in 2021 aan de ringleiding onder de toekomstige Maurice Ravellaan.

Bomen verplanten

Om aansluitingen op het elektriciteitsnet in de toekomst mogelijk te maken, trekken we op vier plekken ten noorden van de Gustav Mahlerlaan de hoogspanningskabel omhoog. Hiervoor graven we op deze plekken een diep gat, waarna we de mantelbuis open zagen en de betreffende kabel omhoogtrekken. Om dit werk te kunnen uitvoeren, verplanten we eerst de bomen op de plekken waar we gaan graven. Het gaat in totaal om zeventien bomen, waarvan elf naar de zuidzijde van de Gustav Mahlerlaan verhuizen. De overige bomen blijven aan de noordzijde, waar ze een nieuwe plek krijgen.

Planning en omleidingen

Het verplanten van de bomen is momenteel in volle gang. Wanneer dit klaar is, zullen we eind februari of begin maart de gaten graven richting de mantelbuizen en de ringleiding aanleggen. Dit duurt ongeveer een maand. Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de zuidzijde van de Gustav Mahlerlaan. Nadat de ringleiding is aangebracht, gaan we het gebied opnieuw inrichten. Daarbij verbuigen we het bestaande voetgangerspad, zodat dit niet pal langs het bouwterrein van het toekomstige Stepstone loopt.

Stepstone

Parallel aan de aanleg van de 20kv-ringleiding maken we het perceel voor Stepstone bouwrijp. Dit om overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor het bouwrijp maken hebben we onder andere krentenboompjes uit de grond gehaald, die op andere plekken in de stad worden herplant. Ook moeten we een laag gravel verwijderen, omdat hier vroeger tennisbanen stonden. De bedoeling is dat op 1 april 2022 de eerste funderingspaal voor Stepstone de grond in gaat.

Geef uw mening