skip to main content
Wielingenstraat en kade Boerenwetering groener en veiliger

Tussen het voetpad aan de RAI-zijde van de Wielingenstraat en het logistieke terrein van de RAI leggen we een 4 meter brede groenstrook aan. De bestaande bomenrij vullen we aan met 4 platanen en onderliggende struiken, planten en grassen. De afscheiding tot het trottoir zal bestaan uit natuursteen dat ook voor de jeu de boules-baan is gebruikt. Door de grote vraag naar dit type natuursteen duurt de levering echter langer dan verwacht. De werkzaamheden stonden aanvankelijk gepland voor het najaar van 2021, maar starten hierdoor nu naar verwachting in mei 2022. Ze duren ongeveer 4 maanden.

Gebied rondom RAI

Vergroening kade Boerenwetering

De kade langs de Boerenwetering frissen we op en het bastion (het pleintje aan het einde van de strook) krijgt een nieuwe groene inrichting. Ook het gedeelte dat aansluit op de groenstrook naast hal 5 knappen we op – het stuk richting de brug die sommigen kennen als ‘de Prinsessebrug’. Op de oorspronkelijke plannen hebben bewoners in 2021 bewoners suggesties voor verbetering gedaan, onder meer tijdens een schouw van de Boerenwetering (PDF). Het ontwerp (PDF) is daarom op een aantal punten aangepast. Zo blijven de bomen staan die in eerdere plannen gekapt zouden worden. We zien af van het plaatsen van fietsnietjes, waardoor er ruimte komt voor extra groen. De werkzaamheden starten in juni 2022 en vinden deels gelijktijdig plaats met de aanleg van de eerdergenoemde groenstrook naast hal 5.

Een veiligere Wielingenstraat

En dan nog het groot onderhoud aan de Wielingenstraat dit jaar. Door het versmallen van de rijstroken en het aanleggen van een vrij liggend fietspad maken we de straat verkeersveiliger. Zowel de bomen als de parkeervakken blijven hierbij behouden. Ook planten we een nieuwe bomenrij aan de kant van de RAI, in het verlengde van de nieuwe groenstrook voor Hal 5. In oktober 2021 vond een gesprek plaats met omwonenden over het voorlopige ontwerp. En net als bij de Boerenwetering hebben we ook hier het ontwerp aangepast. Later informeren we u over het definitieve ontwerp van de Wielingenstraat.

Einde pilot stoepfietsen

Met het groot onderhoud komt een einde aan de in 2020 door stadsdeel Zuid gestarte pilot om fietsers te ontmoedigen om over de stoep te fietsen. Uit metingen blijkt dat de getroffen maatregelen weinig tot geen effect hebben. Het nog aan te leggen vrij liggende fietspad maakt het voorzetten van de maatregelen overbodig. De huidige hekjes, borden en grondprints worden voor de start van de werkzaamheden verwijderd.

Start werkzaamheden Wielingenstraat

De start van de werkzaamheden stond eerder gepland voor juli, maar schuift nu naar september 2022. Dit in verband met andere geplande werkzaamheden aan doorgaande wegen in de stad. Daarnaast vinden er grootschalige werkzaamheden plaats aan station Amsterdam Zuid: van vrijdagavond 22 juli tot woensdagochtend 3 augustus zijn de A4 en A10-Zuid afgesloten van knooppunt Badhoevedorp tot de S109 RAI. De verplaatsing van de werkzaamheden aan de Wielingenstraat naar september komt ten goede aan de doorstroming van het verkeer in de stad en beperkt de hinder in de straat zelf.

Geef uw mening

Direct aanwonende

Is er een oplossing als straks de weg open gebroken is, om bij de parkeergarage aan de Wielingenstraat te komen? Wielingenstraat 28

Marlies | Amsterdam Zuidas

Ja die is er: de gebruikers van de Wielingenstraat rijden de garage in en uit via de Krammerstraat en Volkerakstraat. Hiervoor wordt de huidige 'sluis' tijdelijk weggehaald, en vervallen de parkeerplekken op het stukje van de Krammerstraat tussen de garage en de Volkerakstraat. Deze informatie staat ook in de brief die alle omwonenden uiterlijk maandag 5 september ontvangen.

Direct aanwonenden.

Nog steeds geen brief gezien.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste aanwonenden, de werkzaamheden starten drie weken later: op 19 september. In de week van 5 september ontvangt de buurt een brief met alle informatie.

Aanwonende

zo te lezen gaan ze al in augustus beginnen, maar we hebben daar nog niks over gehoord.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De werkzaamheden starten inderdaad 29 augustus. Eind volgende week ontvangen omwonenden een brief met praktische zaken. Ook op deze website is dan meer informatie over onder andere de fasering en omleidingen te vinden.

Enny Schmitz

Jammer dat het vernieuwde fietspad straks niet is bedoeld is voor 2 richtingen-fietsverkeer. Veel jongeren e.a. zijn verplicht over te steken naar de overzijde om bv AH of de winkels in de Scheldestraat te kunnen bereiken. Oversteken is door drukte m.n. Rai-evenement naar overzijde onveilig en onlogisch. Het fietspad 2 richtingen aan beide zijden Wielingenstraat veiliger en voorkomt stoepfietsen. Het argument iz planning zou ruimtegebruik zijn, maar waarom de groene middenberm zo breed? Mooi, maar onnodig.

Amsterdammer

Enny, jongeren zijn geen kleine kinderen ... alhoewel, bij kritiek reageren ze wel als kleine kinderen ... o wacht, de ouders weten natuurlijk niet dat ZIJ hun kinderen moeten opvoeden en voorbereiden op 'de grote mensenwereld' ipv al die opvangvergaarbakken (lees: anderen moeten maar mijn kinderen opvoeden, ik moet aan mijn status denken).

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Enny, voor een dubbelzijdig fietspad aan twee kanten van de Wielingenstraat is helaas geen ruimte. De groene middenberm kunnen we ook niet smaller maken. Het is namelijk de bedoeling dat in geval van calamiteiten de nood- en hulpdiensten (brandweer en ambulances) hier overheen kunnen rijden om sneller ter plekke van de calamiteit te kunnen komen.

Amsterdammer

quote:"Uit metingen blijkt dat de getroffen maatregelen weinig tot geen effect hebben. Het nog aan te leggen vrij liggende fietspad maakt het voorzetten van de maatregelen overbodig. De huidige hekjes, borden en grondprints worden voor de start van de werkzaamheden verwijderd." Niet te geloven hoeveel mensen er asociaal gedrag vertonen ... en ze worden er ook nog voor beloond. Wees er maar trots op en geef het je kroost mee (kots). Waarom fietsen op de stoep????? De lafheid van de gemeente om te handhaven EN te bekeuren! Je ziet en hoort het overal en de gemeente doet helemaal niets! Alle agenten en handhavers zeggen eerst te waarschuwen ... dat is ook het enige wat ze doen en dat helpt niet. Te idioot voor woorden. Zelfreflectie is taboe tegenwoordig.

Nuancelot

Aangezien fietsen op de rijbaan daar niet heel veilig voelt zullen sommige mensen nu de stoep kiezen. Met een nieuwe inrichting en vrijliggend fietspad is de kans natuurlijk groot dat de stoep-fiets-behoefte verdwenen is.