skip to main content
Naar een groenere en veiligere Wielingenstraat

Het grootonderhoud zal ongeveer zes maanden duren. We pakken de Wielingenstraat aan vanaf de gevels van de woningen tot aan het fietspad voor de RAI. En we verbeteren de inrichting.

Enquête

Iedereen kon vorig jaar via een online enquête wensen en aandachtspunten voor een betere inrichting aandragen. Zo’n 200 mensen vulden de enquête in. Er kwamen vier hoofdpunten naar voren. Ten eerste willen mensen dat iets wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers, door middel van een vrij liggend fietspad aan de kant van de woningen. Ten tweede willen mensen de bestaande parkeerplekken zo veel mogelijk behouden, omdat er nu al relatief weinig zijn in de buurt. Ten derde ervaren bewoners dat auto’s te hard rijden op de Wielingenstraat. En ten slotte zijn er de wensen wens om de bestaande bomen te behouden en bij de inrichting van de straat extra aandacht te hebben voor groen.

De Wielingenstraat nu

Puzzelen met wensen

Met deze uitkomsten is ons projectteam aan de slag gegaan. Dat bleek een hele puzzel. Bijvoorbeeld om een vrij liggend fietspad in te passen zonder dat dit ten koste gaat van groen of de parkeerstrook. Uiteindelijk lijkt het gelukt om grotendeels aan de vier wensen tegemoet te komen. Er is ruimte gevonden voor een vrij liggend fietspad door het voetpad te versmallen. Hierdoor kunnen ook de bomen blijven staan en de parkeervakken worden behouden. Dat geldt ook voor de geveltuintjes in de Wielingenstraat. We verbreden de middenberm waardoor de rijbaan smaller wordt en auto’s minder hard gaan rijden. Verder brengen we met belijning een optische versmalling aan op het wegdek. De middenberm krijgt een groene inrichting. De begroeiing blijft wel laag, omdat nood- en hulpdiensten er in geval van een calamiteit overheen moeten kunnen rijden. Maar dankzij de begroeiing nodigt de berm niet meer uit tot parkeren, wat nu nog wel een probleem is. Tot slot behouden we niet alleen de bestaande bomen, we voegen enkele nieuwe bomen toe aan de kant van de RAI. Zo loopt de bomenrij in de nieuwe situatie door tot aan de brug over de Boerenwetering.

De Wielingenstraat straks

Inloopspreekuur 11 oktober

Wij zijn benieuwd naar wat u vindt van het voorlopig ontwerp. U kunt op verschillende manieren reageren, onder meer door uw mening te delen onder dit artikel of door een mail te sturen naar contact@zuidas.nl. Maar we staan u ook graag fysiek te woord. Daarvoor organiseren we op 11 oktober een inloopspreekuur. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen dient u zich vooraf aan te melden voor dit spreekuur. Dat kan door een e-mail te sturen naar contact@zuidas.nl onder vermelding van ‘Spreekuur Wielingenstraat’. Waar mogelijk nemen we uw opmerkingen en suggesties mee in het definitieve ontwerp.

Datum: Maandag 11 oktober 2021

Tijd: 17.00 – 19.00 uur

Locatie: Kerk Vrijburg in de van Hillekamer

Ingang Herman Gorterstraat 31 (hoek Diepenbrockstraat)

Bomenonderzoek

Begin oktober laat de gemeente onderzoek doen naar de conditie van de huidige bomen in de Wielingenstraat. Daarbij kijken we naar hun conditie, naar hun toekomstverwachting en naar de kwaliteit van de groeiplaats.

Aanleg groen rond de RAI

Los van het grootonderhoud aan de Wielingenstraat leggen we achter het voetpad aan de kant van de RAI een nieuwe, brede groenstrook aan. Op deze strook vullen we de bestaande bomenrij aan met 4 platanen en onderliggende struiken, planten en grassen. De afscheiding tot het voetpad zal bestaan uit een natuurstenen rand. Verder knappen we naar verwachting volgend jaar de groenstrook langs de Boerenwetering op en krijgt het bastion (het verharde deel in het water ter hoogte van Strand Zuid) ook een groene inrichting.

Geef uw mening

Johannes Albertz

Dat je hiermee in juli begint is bizar. In de zomer van '22 kan je rekenen op een paar grote beurzen in de RAI. Het verkeer in de omgeving van het Europa- en Scheldeplein gaat dan 100% gegarandeerd de hele dag vast lopen. Wie dat bedacht heeft is wereldvreemd, zoiets plan je buiten het seizoen, van oktober tot maart bijvoorbeeld.

Remi

Wat gaat er gebeuren met de taxi's en het laad- en losverkeer voor de RAI? Als er een groot congres / beurs is, dan is het een ramp om daar te komen. Verkeer vanaf het Scheldeplein kan bijna niet afslaan het RAI terrein op door de drukte vanaf de andere kant.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Remi, de huidige situatie om vanaf de Wielingenstraat het RAI terrein op te rijden kunnen we in het nieuwe ontwerp niet veel anders maken. Wel maken we met de RAI zo goed mogelijke afspraken om dit tijdens grote beurzen voor zo min mogelijk overlast te laten zorgen.

CEASAR

als het mee zit zal er ook nog wel een ondergrondse fiets garage komen , de gemeente wil toch dat alle fietsen van de straat verdwijnen ??? bijna zeker fietsen ambtenaren nooit dus zij weten niet wat er speelt op straat . Ga er van uit dat de Wielingenstraat weer een armoe straat wat verkeer betreft , straks kun je er alleen nog per postkoets komen !

Aanwonende van deze straat.

Ondanks het thuiswerken is er al weer elke dag een file in de Wielingenstraat. De hupdiensten kunnen er niet meer even langs rijden als de straat versmald wordt. De terrassen bevatten nu al de hele stoep; als de stoep nog smaller wordt wordt je gedwongen over het fietspad of over de straat te lopen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Als het fietspad verplaatst wordt en van asfalt wordt gemaakt hoe kunnen ze dan de stoep openbreken wat hier nogal vaak gebeurt. Het gebeurt nu ook regelmatig dat auto's vanuit de Haringvlietstraat via de middenberm de Wielingenstraat op rijden richting Scheldeplein. Een smallere straat betekent niet automatisch dat er langzamer gereden wordt. De Wielingenstraat is vaak een racebaan voor motoren en sportauto's, alleen middels stoplichten en/of verkeersdrempels zal de snelheid wel verminderd kunnen worden. En blijft er nog wel voldoende ruimte voor alle fietsenrekken waar we juist zoveel moeite voor hebben gedaan om deze te krijgen. We willen nl. ook de fiets graag voor de deur neerzetten. Hoe smal wordt de stoep? Je zit bijna meteen op het fietspad. En voor kinderen onmogelijk om nog op de stoep te spelen. Er wordt ook nog steeds gefietst op de stoep. Denken we wel aan de ouderen die daar lopen, de mensen die de hond uitlaten en kinderen.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste aanwonende, in het voorlopig ontwerp wordt de stoep voor de woningen 2.50 meter breed. Hiermee voldoen we royaal aan de vereisten (de minimale maat voor een stoep is 1.80 meter). Voetgangers kunnen hier echt zonder probleem gebruik van maken, en hoeven natuurlijk niet over het fietspad te lopen. Met het restaurant dat nu nog een groot terras heeft op de stoep, maken we afspraken. Nood- en hulpdiensten kunnen in de nieuwe situatie over de berm rijden. Daarom komt daar alleen laag groen. A.s. maandag is het inloopspreekuur over het voorlopig ontwerp. U bent hier van harte welkom voor een antwoord op al uw vragen.

Kenny

Off topic: weet iemand van de redactie misschien wat er aan de hand is bij het HourGlass gebouw / Loyens Loeff en waarom daar de stoepen zijn afgezet? Komt de faux natuurstenen gevel nu al naar beneden zetten?

Minke | Amsterdam Zuidas

Beste Kenny, van het gebouw Hourglass is vorige week donderdagavond een stukje natuursteen naar beneden gevallen. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is. Tot daar meer duidelijkheid over is blijft de afzetting gehandhaafd. Uit de inspectie moet blijken of en hoe lang nog maatregelen nodig zijn in het kader van de veiligheid.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Kenny, dit vraag ik even na. Ik kom hierop terug.

Ceasar

Het duurt nog een maand of acht voor er begonnen wordt , laten we ervan uit gaan dat het langer dan zes(6) maanden gaat dureń , Kunnen we er wel met de Fiets van gebruik blijven maken of weer via via naar een volgend punt ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Ceasar, het fietspad aan de kant van de RAI blijft beschikbaar, hieraan wordt niet gewerkt. Bij de fietsstrook aan de kant van de gevels wordt wel gewerkt, dit wordt volgens het voorlopig ontwerp een vrijliggend fietspad. Over de fasering en omleidingen is nu nog geen informatie, maar het groot onderhoud van de weg zal wel tot hinder voor weggebruikers (ook fietsers) leiden. De omleidingen zullen voor de start van het werk gecommuniceerd worden, en natuurlijk ter plekke met borden.