skip to main content
Bijeenkomst over herinrichting middendeel De Boelelaan

Groenstrook en infrastructuur

Sinds 2019 werken wij aan de herinrichting van het middendeel van de De Boelelaan. Het gaat met name om de aanleg van een groenstrook tussen de De Boelegracht en dit deel van de De Boelaan, de aanpassing van de infrastructuur en de komst van De Kunstbrug. De plannen hebben een tijdje stilgelegen. Hierover hebben wij u in december 2021 een update gegeven. Nu komt het project in een stroomversnelling. Graag informeren wij u verder over de groenstrook en de herinrichting van de infrastructuur.

Speciale app

In 2020 konden bewoners en andere belanghebbenden uit de buurt uitgebreid meepraten over de herinrichting. Maar liefst 250 mensen lieten hun mening horen via een speciale app. Daaruit bleek dat bewoners op dit deel van de De Boelelaan ruimte willen voor groen en natuur. Inmiddels is het schetsontwerp gereed. Op dit moment werken we aan het voorlopig ontwerp. Dat willen wij graag met u delen tijdens de aankomende informatiebijeenkomst.

Hoofdrijbaan, fietspad en ventweg

Ook de infrastructuur van het middendeel van de De Boelelaan richten we opnieuw in. Een ingewikkeld project, alleen door alle kabels en leidingen die zich onder de grond bevinden. In 2020 heeft de gemeenteraad over deze herinrichting twee moties aangenomen die gevolgen hebben voor het ontwerp. De ventweg wordt bijvoorbeeld als fietsstraat ingericht, waardoor de helft van de autoparkeerplaatsen verdwijnt. Tijdens de bijeenkomst komen wij ook hier op terug.

Fysiek (vol) en digitaal toegankelijk

Om de bijeenkomst zo toegankelijk mogelijk te maken, zijn geïnteresseerden zowel fysiek als digitaal welkom. We hebben omwonenden ook per brief uitgenodigd. Daarop zijn zo veel aanmeldingen binnengekomen, dat de gereserveerde ruimte al vol is. U kunt daardoor alleen nog online deelnemen.

Informatiebijeenkomst 12 april

Aanmelden kan hier. U ontvangt dan een link van MS Teams op het mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.

  • Datum: dinsdag 12 april
  • Tijd: 17.15 – 19.15 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
  • Adres: Online via MS Teams en fysiek in Serviceflat Zuidwende (De Boelelaan 205, Amsterdam)

Geef uw mening

Monique Disselhoff Gribnau

Waar kan het verslag van de bijeenkomst van 12 april vinden?

Redactie

Beste Monique, Sorry voor de late reactie. Er volgt nog een artikel over dit onderwerp op deze website en daar voegen we ook het verslag van de bijeenkomst aan toe. De communicatie over dit project loopt verder niet via ons, maar via stadsdeel Zuid.

Monique Disselhoff Gribnau

Om Station Zuid via de Lex van Deldenbrug (al dan niet per fiets) te bereiken zal met het huidige ontwerp een knelpunt worden. Bovendien wordt de allure van deze dure brug verstoord. Ook wordt dit deel van de De Boelelaan van hoofdnet auto veranderd in een 30 km weg, terwijl er ook veel bussen rijden!

Socrates

zal weinig animo voor zijn, zoals gebruikelijk zijn de kaarten reeds geschud en niet meer te veranderen , misschien een nieuw college kan dit nog wijzigen , alle tekeningen liggen al en paar jaar in d la bij een ambtenaar die ineens wakker is geworden