skip to main content
Gemeenteraad stelt plannen voor De Boelelaan midden vast

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2020 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de nieuwe inrichting van het middelste deel van de De Boelelaan, gelegen tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg. Het is de eerste stap naar herinrichting.

De Nota van Uitgangspunten bevat op hoofdlijnen de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van deze belangrijke route. Naast groot onderhoud aan de weg gaan de plannen ook uit van de aanleg van een nieuwe groene strook langs het water. Deze groene strook geven we vorm in de volgende fase van het project, in samenspraak met belanghebbenden.

Comfortabele en veilige route

De nota omvat een overzicht van wat we wel en niet gaan doen met het middendeel van de De Boelelaan. ‘Hierbij houden we rekening met wet- en regelgeving, maar we kijken ook naar de wensen van belanghebbenden en hoe we die in de herinrichting een plek kunnen geven’, zegt projectmanager Anne Bijlmer. Om al het verkeer voldoende plek te geven is er een ontwerp gemaakt voor de laan, de fietspaden, de ventweg en de voetgangersroutes. ‘Naast groot onderhoud is er speciale aandacht voor het realiseren van een comfortabele en veilige route voor fietsers en voetgangers tussen het Gershwinplein en de Willem van Weldammelaan. Belangrijk onderdeel van deze route is de oversteek bij de Willem van Weldammelaan. Hier willen we voor voetgangers een zebra aanleggen en zorgen voor een veilige plek – een ‘eiland’- tussen de rijstroken.’

De Boelelaan midden met op de voorgrond de bouwkeet van wooncomplex The George

Meer groen, minder parkeerplaatsen

We willen meer ruimte creëren voor groen. Dat kan door parkeerplaatsen op te heffen en het fietspad en de ventweg samen te voegen. ‘Voor bewoners van de woningen aan de De Boelelaan blijven ook na de herinrichting voldoende parkeerplaatsen over, langs de ventweg en aan de zijde van de Groningenstraat’, zegt Bijlmer. ‘Ook willen we het fietspad aan de zijde van de gebouwen combineren met de ventweg. Door deze twee aanpassingen ontstaat aan de noordzijde van de weg een lange en brede strook zonder verkeer, waar plek is voor veel groen.’

Twee moties

Bij de behandeling door de Amsterdamse gemeenteraad van de Nota van Uitgangspunten zijn twee moties aangenomen. De eerste motie verzoekt om een extra ontwerpvariant te maken zonder parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg. De tweede motie verzoekt om de optie van een stadsbos of voedselbos (pdf) mee te nemen bij de uit verdere uitwerking van de groenstrook. We nemen deze punten mee in het vervolgtraject.

De Boelelaan midden en de De Boelegracht ter hoogte van de Lex van Deldenbrug

Hoe verder?

De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Voor de invulling van de groenstrook gaan we na de in gesprek met belangstellenden. Richting het einde van het jaar verwachten we het ontwerp hiervoor af te ronden. Dit ontwerp leggen we dan aan de gemeenteraad voor. Daarna gaan we de uitvoering voorbereiden. Die zal op zijn vroegst eind 2021 starten en waarschijnlijk meer dan een jaar duren.

Geef uw mening

Ed

De gemeenteraad blijkt nog uitsluitend te spreken over de variant waarbij het Boelelaan-fietspad niet zal worden gedeeld met fietsers en waarbij honderd parkeerplaatsen verdwijnen. Door het succes van de NoordZuidlijn staan de Boelelaan-parkeerplaatsen doorgaans bomvol, net als de zijstraten. Zou voor de bewoners van de Boelelaan-flats prettig zijn als in ieder geval ±25 parkeerplaatsen aan het nutteloos brede stuk stoep -halverwege de Groningenstraat- zouden kunnen worden toegevoegd.

Johan Poster

De beste oplossing voor De Boelelaan midden is variant 0 of variant 0 4. Als dat niet lukt variant 1. De groene strook die er nu is wordt gebruikt als uitlaatplaats voor honden.

J.R.POSTER

Johan De Gemeente raad houdt vast aan de beslissing van het ontwerp van variant 4 op de renovatie van De Boelelaan. In mijn oordeel is dit plan erg duur, en onveilig. Het is ook op een andere manier op te lossen. Over de onveiligheid zou ik het volgende willen zeggen, de ventweg met garages en ook nog fietsers is een vragen om moeilijkheden. De oplossing is laat ventweg blijven met parkeren maar wel op 2,50 breedte, net als in de Groningenstraat. Laat de bomenrij Noord staan, verplaats de bomenrij Zuid naar de waterkant van de Boelegracht, daarnaast voetpad en fietspad daarnaast rijweg van 4 meter. KLAAR.

Kees de Vries

Kan dat allemaal nu niet naar voren worden gehaald. Nu met de corona-crisis is er echt veel minder verkeer op de Boelelaan. De keet van BAM zal binnenkort ook verdwijnen. Dus nu z.s.m. beginnen, want het is echt hard nodig. Kan toch niet zijn dat het nog 1,5 jaar duurt voordat überhaupt wordt begonnen?

Aron

Het blijft niksig daar totdat die ellendige flats en dat laagbouwwijkje erachter eens tegen de vlakte gaan, dat oeverparkje ten spijt.

Margreet

Tuurlijk Aron. We gaan gewoon die net gerenoveerde flats plat gooien. Weer een paar daklozen erbij

Julia van Nes

Goed om op de hoogte te blijven en om creatief mee te denken