skip to main content
Ondergrond Zuidas bijna gereed voor Zuidasdok

Kabels en leidingen kunnen tijdens de bouw veel oponthoud veroorzaken. Om dat te voorkomen is in de afgelopen jaren al rekening gehouden met de komst van alle onderdelen van Zuidasdok: de vernieuwing van station Amsterdam Zuid, de snelwegverbreding en de ondertunneling van de A10 Zuid. Frans Taselaar, technisch adviseur bij Zuidas en Zuidasdok, kan met recht ‘specialist ondergrond’ worden genoemd. Sinds jaar en dag is hij met een team aan het werk om de ondergrond opnieuw in te richten zodat Zuidasdok gebouwd kan worden, evenals alle andere bouwprojecten die Zuidas rijk is.

Ring om Zuidas

Zuidas kent nu een 10 meter brede strook die als een ring in het gebied ligt, met daarin samengebonden buizen waarin alle hoofdleidingen netjes bij elkaar liggen. Omdat in de ring ook lege mantelbuizen zitten, is uitbreiding of verzwaring van het netwerk relatief eenvoudig te regelen. Dit netwerk staat bekend als het Masterplan Energie en Nutsvoorzieningen Zuidas, kortweg MENZ.

80 procent vrijgemaakt

Gaat een gebied op de schop dan grijpt de gemeente dat aan om weer een stukje toe te voegen aan de ‘MENZ-ring’. Zo ligt er al sinds 2005 een leidingentunnel onder de Gustav Mahlerlaan. En in 2016 waren het Beatrixpark en de Prinses Irenestraat aan de beurt. Inmiddels is de nieuwe ringstructuur bijna volledig aangelegd (zie onderstaande kaartje).

De MENZ-ring

Daarnaast maakte Zuidasdok de afgelopen tien jaar van de gelegenheid gebruik wanneer Amsterdam op locaties toch al grondwerk wilde uitvoeren. Als de boel open lag, werden meteen decennia-oude kabels en leidingen verwijderd. Voor Zuidasdok betekent dit alles dat de ondergrond nu voor tachtig procent is vrijgemaakt, nog vóór de bouw van de tunnels, wegen en viaducten. En dat er geen nieuwe kabels meer in het Zuidasdok-gebied worden aangelegd.

Resterende kabels en leidingen

‘We hebben heel veel voorwerk verricht, maar er moet ook nog veel gebeuren. Een deel van de kabels en leidingen kunnen we niet weghalen, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het functioneren van het station’, aldus Taselaar. ‘De resterende 20 procent van de aanpassingen die nodig zijn, kunnen beter worden gedaan wanneer de aannemer tot in detail heeft uitgewerkt wat het eindbeeld wordt.’ Het werk dat op dit moment bij de Luchtvaartstraat plaatsvindt, behoort daar ook toe. Voor de aanstaande vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer maken we daar nu de ondergrond vrij voor de bouw van een viaduct en de verbreding van de A10.

Geef uw mening