skip to main content
Ruimte voor woonbuurt na verplaatsing laatste veld AFC

Het was een proces van de lange adem: de aanleg van een geheel nieuw sportpark voor de Amsterdamsche Football Club (AFC). De voormalige velden moesten een stukje noordwaarts verhuizen, om zo ruimte te maken voor de nieuwe woonbuurt Ravel. Sportpark Goed Genoeg – dat zijn oeroude naam behield – ging van zeven naar vijf velden, en kreeg een spiksplinternieuw en duurzaam clubhuis. Tussen het vastleggen van de afspraken en de uiteindelijke verplaatsing van het allerlaatste veld verstreek een jaar of zes. Dat nu ook op het vijfde veld een potje kan worden gevoetbald, is daarom best een mijlpaal te noemen.

Buurtfunctie

Nu de vijf AFC-velden netjes in een rij tegen de A10 aan liggen – voorheen bevonden ze zich kriskras tussen de snelweg en de De Boelelaan in – is aan de zuidkant ervan ruimte vrijgekomen voor de nieuw te verrijzen, autoluwe woonbuurt Ravel. Daar gaan we de komende jaren zo’n 1.350 woningen bouwen, voornamelijk voor mensen met kinderen, in een groene omgeving. Het sportpark Goed Genoeg is zo ontworpen, dat het een verbindende functie heeft voor de nieuwe buurt. Want hoewel AFC de hoofdhuurder en -gebruiker is van het sportpark, is de gemeente Amsterdam eigenaar. De bedoeling is dat het park straks ook sportplezier biedt aan scholen en verenigingen in de buurt.

Logistieke puzzel

Dat de aanleg van het vijfde veld even op zich liet wachten, heeft alles te maken met de logistieke puzzel die we moesten leggen. Gedurende de jaren van de grote verhuizing moest AFC te allen tijde kunnen voetballen op de velden, waardoor we de verplaatsing ervan in fases uitvoerden. Daarnaast werken we in Zuidas binnen een complex gebied: op een relatief kleine en drukke ruimte bouwen we samen met een groot aantal partijen aan een complete stadswijk. Dat betekent dat we soms ruimte voor elkaar moeten maken. Zo kon het laatste AFC-veld pas worden aangelegd nadat de torenkranen op deze plek – gebruikt voor de afbouw van het pal naastgelegen Valley – geweken waren. Overigens lag het eerste van de vijf velden al in 2018 op zijn nieuwe plek. Een jaar later begon de aannemer met de aanleg van de overige vier velden, en in 2020 werd ook het nieuwe clubhuis opgeleverd.

Ecologische kademuur

Tussen het laatste, meest westelijke AFC-veld en Valley hebben we de afgelopen maanden een ecologische kademuur gebouwd. Deze is onderdeel van de gracht die we helemaal rondom het sportpark aanleggen. De kademuur is opgebouwd uit zogenaamde greskeien (een soort natuurstenen kinderkopjes) die op verschillende plekken verspringen zodat we hierin plantjes kunnen aanbrengen. Achter de keien zit een substraatlaag die als watertoevoer dient voor het groen. Als het goed is ontstaan straks een soort wolken van begroeiing op de muur, die onder andere een thuis kunnen bieden aan insecten. Dit deel van de gracht is inmiddels gevuld met water. De gracht aan de zuidkant van Goed Genoeg, die het sportpark van de woonbuurt scheidt, vullen we later. Over deze gracht bouwen we later ook een brede loopbrug, die de woonbuurt met het sportpark verbindt.

Geef uw mening

J. Homan

Net nu deze woonbuurt metal zijn ambities vooraf op ppier gebouwd moet gaan worden ( waarvan 80 % tegen gereduceerde of zeer gereduceerde huur)zijn de bouwkosten sky high gegaan en lukt het bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf al niet meer om de kavel achter de nieuwe rechtbank tegen vooraf in geschatte opbrengst aan een ontwikkelaar te verkopen. Hopelijk blijven de ambities qua architectuur en hoogwaardige afwerking voor Ravel overeind en wordt het om op de bouwkosten te besparen niet een goedkoop ogende met golfplaten afgewerkte troosteloze midrise buurt. Ben bang van wel want goedkoop en snel gaat waarschijnlijk weer boven kwaliteit zoals je ook in andere delen van de stad helaas ziet gebeuren !

Rutger

helemaal mee eens, de gemeente wil de hoofdprijs voor de grond hebben maar verwacht daarna dat de appartementen tegen bodemprijzen worden verhuurd... Die combinatie werkt natuurlijk niet, zeker niet op zo'n toplocatie als de Zuidas. Vrije sector lijkt mij toch de beste optie.