skip to main content
Omgevingsvergunning CubeHouse ligt ter inzage

Met CubeHouse krijgt Zuidas er volgens planning in 2025 een energieneutraal, toekomstbestendig en installatiearm kantoorgebouw bij. Het komt te staan op de Boogkavel naast gebouw The Rock, op de hoek Parnassusweg/Debussylaan en aan de rand van de buurt Mahler. De gemeentelijke regels voor het (ver)bouwen van gebouwen in dat gebied staan in het bestemmingsplan ‘Mahler’. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleende op 5 april toestemming aan ontwikkelaar G&S& om op twee punten van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarmee komt de bouw van CubeHouse weer een stap dichterbij. Iedereen die vragen of bezwaren heeft bij deze zogenoemde ‘ruimtelijke omgevingsvergunning’ heeft tot donderdag 18 mei 2023 om te reageren.

Hoger en meer vierkante kantoormeters

CubeHouse wordt met zijn 59 meter op het hoogste punt een stuk hoger dan de in het bestemmingsplan vastgestelde 30 meter. Met 14.300 m2 nieuwe kantoorruimte krijgt de buurt Mahler (dat ligt tussen Kenniskwartier, station Amsterdam Zuid, de Gustav Mahlerlaan en de nieuw te bouwen woonbuurt Ravel) er bovendien in totaal meer kantoorruimte bij dan in datzelfde plan werd voorzien. Deze twee veranderingen komen doordat er sinds het vaststellen van het bestemmingsplan in 2013 flink wat ontwikkelingen zijn geweest. Zo groeit station Amsterdam Zuid uit tot een van de belangrijkste ov-knooppunten van Nederland en wordt de Claude Debussylaan als diagonale verbinding tussen het station en Kenniskwartier steeds belangrijker. Tegelijkertijd liggen de plannen voor kantoorruimte in CubeHouse in lijn met de ambitie om tot een gebalanceerde kantorenmarkt te komen, zoals beschreven in het Kantorenplan 2019-2026. Deze ontwikkelingen rechtvaardigen een hoger gebouw dan eerst was voorzien, met meer vierkante meters kantooroppervlak. Daarom is nu een vergunning verleend om hoger én extra kantoorruimte te mogen bouwen.

Kraamkamer van duurzame concepten

CubeHouse krijgt een publiek toegankelijke binnentuin en een verbinding met de bestaande ondergrondse Q-park Mahler parkeergarage. CubeHouse zelf krijgt dus geen extra parkeerplekken voor auto’s. De ruimte op de begane grond is bedoeld voor voorzieningen die voor een breed publiek toegankelijk zijn en een toevoeging zijn voor deze bijzondere plek.

Planning

De bouwwerkzaamheden beginnen volgens de huidige planning in het vierde kwartaal van dit jaar. Daarvoor moet eerst nog een bouwvergunning worden afgegeven. De aanvraag daarvan volgt naar verwachting op korte termijn. De Boogkavel ligt vlakbij het werkgebied van Zuidasdok en de bouwwerkzaamheden moeten dan ook daarop worden afgestemd. Dit betekent dat CubeHouse volgens planning in 2025 gereed is, nog voor het begin van de grote werkzaamheden aan de zuidelijke tunnel voor de A10.

Geef uw mening

Dick

Een wonderlijke gang van zaken! Amsterdam was altijd sterk in goede stadsplanning om ad hoc beleid en verrommeling tegen te gaan. De Zuidas was/is zo’n doordacht ontwerp (hoog/laag). De argumenten om af te wijken deugen niet: groei station Zuid is altijd al de bedoeling geweest, geldt ook voor de diagonaal. Wat zijn de echte argumenten? Net zo ad hoc en vragen oproepend als bij de Quartz?

Hans

Erg benieuwd of bij de bouw het naastgelegen belangrijke doorgaande fietspad (en voetpad) en de rijbaan in gebruik kunnen blijven of dat die straks ruim 2 jaar dicht gaan tbv dit private project....

Caroline de Vries

Beste Hans, We zijn de puzzel met alle omleidingen voor de verschillende verkeerstypen in verschillende fasen nog aan het leggen in samenwerking met onze collega's van Zuidasdok. We informeren daar binnenkort (volgende maand) uitgebreider over via deze website.

Mathias

O ja, en een paar maanden geleden werd nog bevestigd dat men zich zou houden aan het ‘dambord’-patroon, maar sinds 5 april mag er ineens twee keer zo hoog gebouwd worden. Hiep hoi halleluja! En conservatorium en bibliotheek gaan maar een eind verderop zitten. Wat nou plannen voor een ‘levendige’ Zuidas. Nee, dicht-bouwen die hap met weer een grote kantoorkolos, even bestemmingsplannen aanpassen. Goed bezig daar!

Max

Dat kantorenplan is uit 2019 - van voor Covid dus. Inmiddels is de kantorenmarkt, o.a. door thuiswerken, flink veranderd en is er veel leegstand. Zouden we ipv kantoren niet beter meer woningen op de Zuidas bouwen?

Chris

Leegstand kantoren op de Zuidas is met 2,6% zeer laag.

J.Homan

Wat denkt u dat de grondopbrengsten voor de gemeente zijn bij zo’n nieuw kantoor als Icecube ? Gaat al snel om tientallen miljoenen ( afkoop erfpacht voor 50jaar) die in het Vereffeningsfonds van de gemeente gaan. Hierdoor is er weer geld om bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen op andere plekken op de Zuidas te bouwen. Wat dat betreft was de bouw van EMA kantoor in 2018 een kaskraker voor de gemeente nu het Rijksvastgoedbedrijf maar liefst € 94 miljoen neertelde voor de bouwgrond !