skip to main content
Oog voor leefomgeving knooppunt De Nieuwe Meer

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer heeft impact op de leefomgeving van mens, plant en dier. Bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer, Heijmans) zoekt en investeert in kansen om die leefomgeving tijdens de werkzaamheden toch zo gezond en duurzaam mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door slimme bouwlogistiek en het hergebruik van materialen. Ook de natuur heeft de aandacht, met onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van nestkasten voor zangvogels. En we zien meer mogelijkheden.

Kansen

Een gezonde leefomgeving tijdens de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer vraagt om blijvende aandacht. De ‘Natuurladder’ (zie kaartje) helpt ons om te zien of we het de aandacht geven die het verdient – we staan nu op de derde trede. Een belangrijk onderdeel is de zogenaamde kansenscan: het identificeren van mogelijkheden om onze ambitie van een gezonde en duurzame leefomgeving in praktijk te brengen. Zo kwamen we tot een aantal natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen, waarmee we de biodiversiteit bevorderen en bijdragen aan een zo leefbaar mogelijke omgeving voor plant en dier. Tegelijkertijd willen we de ecologische voetafdruk verkleinen: de ambitie is een reductie van 35% van onze CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van de nulmeting bij de start van ons werk in 2022.

Natuur

Voor vogels, vleermuizen en insecten bouwen we verblijfsplaatsen zoals nestkasten en insectenhotels. Zo leggen we een oeverzwaluw- en ijsvogelwand aan en vinden huis- en gierzwaluwen nestgelegenheid onder de Schinkelbrug. Daarnaast leggen we zogenaamde ecopassages aan die ervoor zorgen dat ook dieren het knooppunt kunnen passeren. En natuurvriendelijke oevers waar vissen en vogels makkelijk een plek vinden. Ook bomen hebben onze aandacht: zo verplanten we zoveel mogelijk bomen en gebruiken we een deel van het hout voor vogelkasten, bankjes en als geleiding bij de ecopassages. Bij de aanleg van nieuw groen kiezen we voor inheemse plantensoorten en bestrijden we juist de exotische plantensoorten – zo beschermen we onze constructies en dragen we een steentje bij aan de biodiversiteit. Het groen kan ook op onverwachte plekken opduiken: zo experimenteert Zuidasdok al geruime tijd met zogenaamde ‘BioBlocks’ als groene oplossing voor de toekomstige grondkeringen naast de A10 Zuid. Ook de groene wanden bevatten verblijfplaatsen voor vleermuizen, broedplaatsen voor zangvogels, en spleten en kieren geschikt voor insecten.

Natuurkansen rond knooppunt De Nieuwe Meer (TriAX)

Slimme bouwlogistiek

We kopen de materialen die we nodig hebben zoveel mogelijk lokaal in. Dat zorgt voor een efficiënte logistiek met minder brandstof en dus minder uitstoot. Daarvoor zetten we ook een ‘transporthub’ in: een centrale plek op een van onze werkterreinen waar alle inkomende materialen worden verzameld, om die vervolgens naar de eindbestemming elders op het terrein te vervoeren – ook dat voorkomt onnodige kilometers.

Hergebruik

We zetten ook bewust in op het hergebruik van materialen. Dat varieert van het recyclen van betongranulaat tot aan het opnieuw inzetten van eerder gebruikte damwanden en staal. En vlakbij de Schinkelbrug bouwen we een viaduct dat later verplaatst kan worden – dat vergt minder materiaal en energie dan een viaduct dat gebouwd, gesloopt en opnieuw gebouwd moet worden. We doen ook aan afvalscheiding, zoals bij het verwijderen van asfalt. Dat doen we laagje voor laagje, en dat zogenaamde ‘gescheiden frezen’ maakt het mogelijk om hoogwaardig asfalt te scheiden van laagwaardig asfalt. Zo kunnen we het asfalt vervolgens opnieuw hoogwaardig inzetten.

Geef uw mening

Feikje

Toch fijn, nadat in een eerder stadium van het project zeer veel bomen zijn gekapt. Waren het niet 14.000?? Misschien ook wel veel meer.

Nico Jansen, Amsterdam

Ik hoop dat tijdens de bouw de wandelroute van het rondje Nieuwe Meer beschikbaar blijft. Dat hoeft maar enkele meters ruimte te kosten wat met een iets kleinere bouwplaats moet kunnen worden gerealiseerd.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Nico, helaas lukt dat niet. Aan de zuidzijde van de A10 sluiten we Jachthavenweg af omdat dit een bouwterrein wordt met een bouwweg die intensief gebruikt gaat worden door TriAX. Zo voorkomen we dat bouwverkeer aan de noordzijde van de A10 tussen het overige (fiets)verkeer rijdt. Dat is veiliger.

Eric

Een mooi project. Hoop dat wij er veel van kunnen leten voor andere ptojecten. Nu de natuur in Nederland zo in de verdrukking zit zijn dit soort projecten hard nodig.

Rutger

Ik vind het maar onnodig duur gedoe. Vlak onder dat knooppunt ligt een groot meer en een enorm bos, meer dan genoeg ruimte voor de natuur lijkt mij. Die paar broedkasten rondom een knooppuntje gaan echt geen snars uitmaken. Ik zou gewoon zo efficiënt mogelijk (snel & goedkoop) het knooppunt aanpakken. Dit is gewoon "window dressing" van een verkeersknooppunt...

Henk R. te Koudum.

Mooie aanpak van een interessant project.. Ben wel benieuwd of en wanneer wij via 1 of meer Webcams, dit ‘remonte’ kunnen volgen..

Roevert Briels

Ik hoop dat allegoedefedachtes ook werkelijkheid gaan worden. Mooie woorden, maar krijgen we ook echte waar?