skip to main content
Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer

De vernieuwing van de A10 Zuid start met de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Om de veiligheid en doorstroming te vergroten scheiden we vanaf dit knooppunt doorgaand verkeer van bestemmingsverkeer.

Viaducten (om)bouwen

Het aantal rijstroken gaat van vier naar zes per rijrichting: vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer. Om dit mogelijk te maken verbouwen we de veertien bestaande viaducten en bouwen we een geheel nieuwe fly-over die de A4 met de A10 Zuid verbindt. We gebruiken stiller asfalt en plaatsen geluidschermen.

Schinkelbrug

De Schinkelbrug bestaat nu nog uit vijf beweegbare bruggen: twee voor de snelweg, twee voor de trein en een voor de metro. De meest zuidelijke en oudste wegbrug slopen we en vervangen we door twee nieuwe bruggen. We bouwen ook twee extra bruggen voor verkeer met bestemming Amsterdam: een aan de noordkant en een aan de zuidkant van de huidige Schinkelbrug. Aan de nieuwe zuidelijke brug komt een nieuw fietspad over De Nieuwe Meer.

Verplaatsing S108

De noordelijke toerit S108 verplaatsen we om alvast ruimte te maken voor de bouw van de snelwegtunnel; verkeer rijdt straks voor het gebouw Tripolis-Park langs de A10 op. Bij de Amstelveenseweg verbreden we het viaduct en richten we de kruising opnieuw in als een zogenaamde Double Diamond, waarbij het verkeer kortstondig naar de andere weghelft wordt geleid. Weggebruikers krijgen bij de aansluiting naar de snelweg daardoor maar met één verkeerslicht te maken in plaats van twee. In Nederland is dit type kruising vrij nieuw. Andere Double Diamond kruisingen bevinden zich bij de A44/N206 en bij de A9 ter hoogte van stadshart Amstelveen.

Planning

Het project is in 2022 gegund aan bouwcombinatie TriAX (Dura Vermeer, Heijmans en BESIX). De eerste fase van de reconstructie van het knooppunt is gestart in 2023, en bestaat uit voorbereidende werkzaamheden zoals grondonderzoek, het inrichten van bouwterreinen en het verleggen van kabels en leidingen.

Gereed in 2028:

  • Inrichting kruising Amstelveenseweg
  • Toerit S108 naar A10
  • Verbreding viaduct Piet Kranenbergpad
  • Extra Schinkelbrug Noordzijde
  • Fly-over
  • Verbreding A10 West

Gereed in 2031:

  • Verlegging afslag S108 ZUID/ VUMC
  • Extra Schinkelbrug Zuidzijde
  • Fietspad Schinkelbrug
  • Verbreding A10 Zuid

Volgens de huidige planning zijn alle onderdelen van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer uiterlijk 2031 volledig in gebruik.

Gerelateerde artikelen

Fietspaden rond de Schinkelbrug: nu en straks

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer gaat in de tweede helft van 2024 van start. Daardoor verdwijnen enkele fietsroutes – soms tijdelijk, soms definitief. Uiteindelijk komt daar een snelle fietsverbinding over de Schinkel voor terug.
4

Werk aan talud voor verbreding A10 Zuid

Voor de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer werken we de komende periode ter hoogte van tennispark Joy Jaagpad. We graven hier in het talud van de A10 Zuid, waarna we de grond verstevigen. Zo maken we ruimte voor de snelwegverbreding.
3

350 meter lang gat boren voor verleggen kabels

Van 3 juni tot medio juli 2024 verleggen we kabels tussen de Amstelveenseweg en de Jachthavenweg. Hiervoor leggen we over een lengte van 350 meter een ondergrondse buis aan. Daarmee maken we ruimte voor de verbreding van de A10 Zuid.