skip to main content
Station Amsterdam Zuid krijgt twee extra sporen

Het rijk en de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben op 18 juni 2018 besloten dat gestart kan worden met  de uitwerking van de twee extra sporen bij station Amsterdam Zuid. Hiervoor wordt circa 200 miljoen geïnvesteerd. De beoogde spooruitbreiding bij station Amsterdam Zuid biedt samen met andere infrastructurele ingrepen in de regio een oplossing voor de capaciteitsknelpunten op stations in en rond Amsterdam. Door het toevoegen van de sporen kunnen de internationale hogesnelheidstreinen, die nu nog stoppen op Amsterdam Centraal, straks worden verplaatst naar station Amsterdam Zuid. Dit ontlast de druk op Centraal en biedt ruimte voor het creëren van een hoogfrequente verbinding tussen Schiphol en Amsterdam Centraal. Zo worden de grootste knelpunten opgeheven.

Benodigde voorzieningen

Voor een goede afwikkeling van het internationaal treinverkeer zijn bij Amsterdam Zuid niet alleen extra sporen en een perron aan de zuidzijde van het station nodig, maar ook een keervoorziening (een spoor waar treinen kunnen keren) ten oosten van het station, een servicevoorziening voor de schoonmaak en catering van de internationale treinen en extra faciliteiten op het station voor internationale reizigers.

 

Zorgvuldig afwegen

Nu het besluit is genomen moet nog veel worden onderzocht door de betrokken partijen. Zo moet eerst worden uitgewerkt hoe de spooruitbreiding er het beste uit kan zien. Daarbij zullen de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen, niet alleen voor het project, maar voor de omgeving. Zo zal onder andere worden bekeken hoe het ontwerp het best aansluit op het omliggende gebied. Deze verkenning start in 2018 en is in 2019 afgerond. Hierna wordt bekeken of het verstandig is de spooruitbreiding na oplevering van Zuidasdok (2028) te realiseren of dit nu al mee te nemen in de opdracht. Rijk en regio hebben de wens uitgesproken om dit al voor 2030 te doen.

Spooruitbreiding ingecalculeerd

De spooruitbreiding komt natuurlijk niet helemaal als een verrassing. Zuidasdok heeft in de vroege plannen al ruimte gereserveerd aan de zuidzijde van het station. Concreet houdt dit in dat op deze plek niet mag worden gebouwd. Ook tijdens de aanbesteding en eind 2017 is hierop geanticipeerd, toen het besluiten werden genomen tot extra aanpassingen aan het station, in voorbereiding op de komst van meer sporen.

Geef uw mening

Fred

In 2019 wordt dus bekeken of het verstandig is om de spooruitbreiding pas ná 2028 te realiseren. Nee natuurlijk. Gewoon meenemen in de opdracht want na 2028 zullen er nog méér sporen nodig zijn waarschijnlijk.