skip to main content
21 september: inloopbijeenkomst knooppunt De Nieuwe Meer

Het knooppunt De Nieuwe Meer wordt vernieuwd. Zo komt er een nieuwe fly-over en ter hoogte van de A10 West verbreden we de weg, waardoor we doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar kunnen scheiden. Zo zorgen we voor een betere en veilige doorstroming op de A10 Zuid. De reconstructie is onderdeel van Zuidasdok, het programma om de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken. In de komende jaren wordt, met de verbreding van de A10 Zuid, ook het aantal bruggen over de Schinkel uitgebreid. Om ruimte te maken moeten twee bedieningstorens wijken en de bediening worden verplaatst. Van medio september tot en met begin december voert EQUANS de verplaatsing van de bediening uit.

Bedieningstoren

Tijdelijke keet Jaagpad

Op dit moment worden de bruggen over de Schinkel nog bediend vanuit de bedieningstorens. EQUANS gaat de bediening verplaatsen naar een tijdelijke bedienlocatie naast het bediengebouw Nieuwe Meersluis aan het Jaagpad. Zo zijn beide bedieningstorens ontmanteld voor de start van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer, en kunnen de bruggen blijven functioneren. Aan het Jaagpad plaatsen we een keet als tijdelijke huisvesting van de bedienaars. Op iedere brug zal een bordes of een mast worden geplaatst met camera’s, zodat de bedienaars vanuit de keet goed zicht houden op de bruggen.

Voorbereidend werk

Voorafgaand aan het plaatsen van de keet maken we eerst een fundering. We verplaatsen de huidige fietsenstalling naast het bediengebouw Nieuwe Meersluis en verwijderen bosschages. Er zullen geen bomen worden verwijderd. Ook trekken we kabels en leidingen vanaf de Schinkelbrug richting het bediengebouw Nieuwe Meersluis, onder het trottoir aan het Jaagpad. Tijdens de werkzaamheden kunnen fiets- en voetgangers het Jaagpad blijven gebruiken. Begin oktober zal het fietspad op de T-splitsing Jaagpad/IJsbaanpad een dag zijn afgesloten. Voetgangers worden omgeleid via het noordelijk gelegen voetgangerspad.

Inloopbijeenkomst

Eerder verlegden we in voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer kabels en leidingen bij de Luchtvaartstraat en de Overschiestraat. Die werkzaamheden zijn nu afgerond. Pas nadat de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer is gegund, gaan we hier beginnen met het aanbrengen van grond en damwanden. We praten u tijdens een inloopbijeenkomst graag bij over de voortgang van de vernieuwing van het knooppunt. Op 21 september ontvangt ons team u graag in het Olympic Hotel, IJsbaanpad 12, zaal Zeus. U hoeft zich niet aan te melden.

Tijdstip 1: 21 september 12.00 – 13.00 uur
Tijdstip 2: 21 september 19.00 – 20.00 uur

Lees ook:

Geef uw mening

D

Waar kan ik de Engelse pdf vinden?

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Beste D, We hebben net een linkje toegevoegd naar Engelse bewonersbrief. Bewonersbrieven worden ook opgeslagen in de bibliotheek. Kies voor Engelse brieven dan rechtsboven in de site op de gele EN knop.