skip to main content
Start aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer

De aankondiging voor de aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed. Knooppunt De Nieuwe Meer, dat de snelweg A10 Zuid verbindt met de A10 West en A4, kent nu veel ‘wevend verkeer’. Al die auto’s die in- en uitvoegen om van baan te veranderen is niet bevorderlijk voor de veiligheid en het maakt de wegen extra gevoelig voor filevorming. In de komende jaren wordt dit knooppunt daarom aangepakt. Om de doorstroming te verbeteren, scheiden we het doorgaand verkeer van het bestemmingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer komen er vier rijstroken en voor het bestemmingsverkeer (de toe- en afrit S108) twee rijstroken. Die verbreding en ontvlechting brengen veel werk met zich mee. Zo worden er nieuwe verbindingsbogen aangelegd, 14 viaducten (om)gebouwd en maken we een aantal nieuwe beweegbare bruggen over de Schinkel.

Verplaatsing S108

Onderdeel van de reconstructie van het knooppunt is de toerit naar de A10 Zuid vanaf de Amstelveenseweg, de S108. Deze ligt nu aan de oostkant van de Amstelveenseweg. Het werk dat we nu aanbesteden behelst onder meer de ‘omklap’ van die toerit naar de westkant van de Amstelveenseweg, langs het nu in aanbouw zijnde Tripolis-Park.

De toerit van de S108 gaat naar de westkant van de Amstelveensweg

Schinkelbruggen

Belangrijk onderdeel van het aan te besteden werk betreft de plek waar de A10 Zuid de Schinkel passeert. Daar staan nu twee bedientorens en liggen vijf bruggen voor de trein, metro en het wegverkeer. Voor de verbreding van de snelweg en de splitsing in rijstroken voor doorgaand en bestemmingsverkeer komen hier twee bruggen bij, wordt één brug vervangen en één brug gerenoveerd. De bedientorens voor de sluis moeten plaatsmaken voor de nieuwe bruggen en alle technische installaties zullen worden aangepast aan bediening op afstand.

Het bruggencomplex over de Schinkel

Zuidasdok in projecten

Om het omvangrijke en complexe Zuidasdok beheersbaarder te maken is in 2020 besloten de uitvoering op te knippen in projecten. Dit betekent dat niet langer één aanneemcombinatie het totaal zal bouwen maar dat verschillende aannemers delen van Zuidasdok gaan realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de noordelijke tunnel, de zuidelijke autotunnel of – in dit geval – de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Om het project reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer goed te doorgronden is in het aanbestedingsproces tijd gereserveerd voor een dialoogfase met geïnteresseerde aannemers. Definitieve gunning wordt verwacht rond de jaarwisseling van 2022/2023. De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer duurt ongeveer zeven jaar.

Geef uw mening

ReindeR Rustema

In de tussentijd kan de onhandige situatie daar opgelost worden door de snelheid op de A10 Zuid omlaag te brengen van 100 naar 80. Teken de petitie! https://a10zuid80.petities.nl/ Petitie Wij automobilisten op de A10 Zuid constateren - vanaf de A10 West (80km/u) naar de A10 Zuid voeg je links in op twee banen waar rechts nog 100 of harder wordt gereden (uit de richting Schiphol) - kort na het samenvoegen wordt door de snelle en langzame automobilisten actief gewisseld van rechts naar links èn andersom - een lagere snelheid is beter voor de veiligheid en het brandstofverbruik. - het tijdsverlies tussen Riekerpolder en knooppunt Amstel (6 km) is minder dan 1 minuut bij constant 80 (4m30) in plaats van constant 100 rijden (3m36). - bij een lagere snelheid wordt de capaciteit van het baanvak groter en zijn files korter of ontstaan niet. en verzoeken op de A10 Zuid een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur in te voeren. https://a10zuid80.petities.nl

Wel100KM

Ik vindt het geen goed idee, de 80 km is al gevaarlijk ondernemen. (A10 west) Vrachtwagen en autobussen halen in en dat maak het al gevaarlijk. Bij 100 km was minder gevaarlijk want gemiddeld lagen de km al wat lager. Net na S107 net voor knoppunt Nieuw Meer mag je weer 100KM maar dan nog 2 rijstroken bij burg van de bananenbocht daar is ook gevaarlijk. Over het algemeen is de Nieuw Meer toe aan verbeteringen.

Bart

Beste Saskia, Ik heb zojuist de bouwtekeningen bekeken en dat is best een uitdaging om goed te kunnen zien wat het allemaal betekent. Neemt niet weg dat mij opvalt dat er bij de begraafplaats 3 meter hoge geluidschermen komen en in ons woonarken dorp slechts 2 meter hoge schermen. Met alle respect maar hebben de overledenen meer recht op geluidsbescherming dan de levenden?

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Ha Bart, dank voor je vraag en ja, in eerste instantie, lijkt dit vreemd. Bij het bepalen van de hoogte van de toekomstige schermen is voor ons bepalend wat de maximaal toegestane geluidbelasting is. Dit kan per locatie verschillen. Niet alleen de omgeving direct achter het scherm is dan relevant, zoals de woonschepen, maar ook bijvoorbeeld geluidgevoelige objecten als woningen en onderwijsgebouwen die zich achter de begraafplaats bevinden, verder de stad in. Ook speelt de hoogte van dit soort gebouwen mee. Vandaar het verschil in hoogte van de schermen. De schermen zijn niet het enige middel dat we inzetten om de geluidsbelasting te verminderen. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel komt stiller asfalt.

Tom Koudstaal

Is er een overzichtsplaatje hoe de nieuwe situatie bij de schinkrlbruggen er uit gaan zien bij oplevering?

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Tom, wat we hebben zijn vooral bouwtekeningen maar je zoekt waarschijnlijk een impressie van de eindsituatie. Dat laatste hebben we jammer genoeg niet.

Redactie

Beste Tom, Dit moeten we even uitzoeken. We laten het je zo snel mogelijk weten.

Saskia P;

Laat de bomen staan svp

de buurvrouw

Komt er goede geluidswering bij de verbreding van de A10 thv het knooppunt Nwe Meer? Er is nu veel geluidsoverlast van de trein en snelweg.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag buurvrouw, er komt geluidswering, aan de noordkant net weer anders dan aan de zuidkant. In onze bibliotheek staat een document dat precies de locatie en hoogte weergeeft. Schrik niet, het is een technische tekening en je zult even moeten inzoomen maar dan staat het er exact. Kijk maar even op pagina 3 van dit document: https://zuidasbibliotheek.nl/deel-ii-tracebesluit-kaartbladen

oscar van de berg

hoer zit het met de plannen om 2 rijbanen ten noorden en ten zuiden van de ring A10 over de Amstel te plaatsen? Zijn deze plannen gewijzigd, van de baan, of zijn ze er nog en zo ja, waar op de tijdslijn zouden die plaats moeten vinden?

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Oscar, die verbreding waar je over spreekt valt onder het Zuidasdok-onderdeel project knooppunt Amstel. De aanbesteding voor knooppunt Amstel is nog niet gestart. In dit artikel staat een plaatje waarin je ziet dat dat knooppunt uiterlijk helemaal gereed is in 2033: https://zuidas.nl/blog/2021/06/30/nieuwe-planning-zuidasdok-bekend/

VILLAIN

Hoe zit het met de verlening van de Noord-Zuidlijn. Ik zie het nergens terugkomen. Dit neemt ook ruimte in in dit gebeid en op het knooppunt De Nieuwe Meer.

Saskia Blaas, Zuidasdok

De verlenging van de Noord-Zuidlijn is nog geen feit en ook geen onderdeel van Zuidasdok. In dit artikel lees je alleen over de onderdelen van Zuidasdok. Maar ook wij volgen de plannen en zijn dus ook wel in gesprek met onderdelen van de gemeente die hierover gaan. We willen bijvoorbeeld niet iets bouwen dat vervolgens weer wordt afgebroken voor het volgende project. Dit leidt op sommige plekken ook tot aanpassing.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Villain, ik vraag het maandag na en kom erop terug.

Nico Jansen

zou snelheidsbeperking tot 80 km geen oplossing zijn voor het vele wevende verkeer? Kost wat minder en bespaart veel milieubelasting en hinder voor de mensen.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dat zou misschien schelen Nico. Naast meer veiligheid gaat dit project ook om meer capaciteit, dus twee rijstroken erbij aan beide zijden.

Joost

Mijn idee: De Schinkelbruggen en delen van het knooppunt Nieuwe Meer ondergronds (Schinkeltunnels) aansluiten op het Zuidasdok. https://wijnemenjemee.nl/projecten/nieuws/nieuwe-planning-zuidasdok-bekend/

Anonymous

Hulde!

Zei ik toch

Je kan beter het oorspronkelijke plan uitvoeren. A10 en spoor ondergronds. Dat is het snelst en levert het meeste op. Als je groot aanpakt is er 1 maand echte overlast (overstromingen, stroomuitval, brand). Dan ben je er vanaf.

Pieter

Hoezo overlast in overstromingen, stroomuitval en brand???? Je wilt gewoon de hele Zuidas platbranden? Okeej, het idee om een beetje veel overlast toe te staan, kan prima! Ik bedoel dan gewoon de hele A10 volledig afsluiten en het spoor ook. Dan heb je alle ruimte op het bouwterrein en kun je zonder gestoord te worden graven, bouwen, etc. Mijn inschatting is dat je in dat geval nog zeker minimaal 1,5-2 jaar bouwtijd nodig hebt (exclusief alle installaties). Het kan gewoon niet sneller!!! Denk aan het weggraven van al het zand, het installeren van alle palen en daarna het vlechten van al het betonstaal en daarna ook nog het storten van het beton inclusief alle verharding. Dan heb je een tunnelbuis, waarin alle voorzieningen moeten worden geplaatst en worden getest. Dit duurt zeker ook een behoorlijk lange tijd! Kijk maar naar de A9, waar de tunnelbuizen al even klaar waren, maar de snelweg er nog steeds omheen lag ...

Aron

Een maand echte overlast. Gebaseerd op? Uw dikke duim?

Amsterdammer

Blablablabla, hebben jullie betweterige klagers nou echt niks beters te doen? Man man man, wat een trieste figuren ...