skip to main content
Tot de zomer damwanden aanbrengen bij station Amsterdam Zuid

Update 2: De werkzaamheden in het weekend van 28 en 29 januari gaan niet door. Door personele onderbezetting op een aantal cruciale plekken kan het werk niet veilig worden uitgevoerd.

Update 1: We werken ook enkele dagen tussen maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari en maandag 6 t/m vrijdag 10 februari aan het inbrengen van damwanden, tussen 7.00 en 19.00 uur.

We zijn er al sinds het weekend van 14 januari mee bezig en gaan er nog tot in mei mee verder. We werken zoveel mogelijk tijdens werkdagen, maar geregeld ook in het weekend als het niet anders kan door de drukke, doordeweekse dienstregeling van trein en metro. In het weekend geldt dan een aangepaste dienstregeling voor de metro. Tijdens het werk proberen we geluidhinder te beperken. Zo gebruiken we in deze hele periode een techniek die fluïderen heet, waarbij we tijdens het intrillen van de wanden water de grond inbrengen. Dat verzacht de ondergrond en vergemakkelijkt het intrillen. Maar geluidloos zal het werk niet zijn.

28 en 29 januari

We kondigden eerder al aan dat we in het weekend van 28 en 29 januari tussen de metrosporen enkele bestaande damwanden verwijderen en nieuwe inbrengen. De nieuwe wanden vormen de contouren van een bouwkuip die we later gaan uitgraven. Daarin bouwen we de fundering voor een deel van het dak en voor (rol)trappen van de Brittenpassage, de extra reizigerstunnel die station Amsterdam Zuid krijgt. Tegelijkertijd boren we verderop enkele palen de grond in, die onderdeel zijn van de fundering waarop het nieuwe dakdeel van de Brittenpassage komt te rusten. Op zaterdag werken we van 7.00 tot 21.00 uur. Op zondag beginnen we iets later en stoppen we iets eerder: we werken dan van 9.00 tot uiterlijk 19.00 uur.

Zaterdagavond 28 januari, vanaf 21.00 uur, gaan we ook in de berm tussen het metrospoor en de A10 aan de slag. We verwijderen in ieder geval 11 bomen en snoeien het groen om ruimte te maken voor aankomende werkzaamheden. Hiervoor sluiten we enkele uren een rijstrook op de A10 af voor verkeer richting Zaanstad, Rotterdam en Schiphol.

11 en 12 februari

In het weekend van 11 en 12 februari gaan we verder met het verwijderen en intrillen van damwanden voor de Brittenpassage, en het boren van funderingspalen bij de Minervapassage. We werken hier volgens hetzelfde weekendrooster: zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur en op zondag van 9.00 tot 19.00 uur.

13 t/m 17 februari

Aansluitend op het weekendwerk zijn we vijf dagen bezig met het intrillen van damwanden bij de bestaande reizigerstunnel de Minervapassage, doordeweeks van 7.00 tot 19.00 uur.

Begin maart tot eind mei

In de eerste twee weken van maart brengen we zogeheten groutankers aan. Deze groutankers ‘stutten’ als het ware de damwanden en zorgen er dus voor dat die stevig verankerd zijn. Tussen medio april en begin mei boren we nog enkele palen de grond in. Van deze werkzaamheden is nagenoeg geen omgevingshinder te verwachten. In april komen we nog een weekend terug om de voorlopig laatste damwanden aan te brengen. De volgende damwandwerkzaamheden staan dan weer in augustus gepland.

Geef uw mening

Lampe JanKees

Voor het eerst is onze kelder volgelopen agv een gewijzigede grondwaterstand. Ook bij onze buren bleek dat het geval. Het heeft veel geregend maar niet in hoeveelheden die wateroverlast zouden bezorgen. Mijn vraag is of er informatie is over verandering in grondwaterpeil agv de bouwactiviteiten Zuidas? Alle onderzoeken en rapporten die ik daarover kan vinden zijn gedateerd.

Imce, Zuidasdok

Beste JanKees, vervelend dat de kelder is volgelopen met grondwater. Voor de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid hebben er geen werkzaamheden plaatsgevonden waardoor de grondwaterstand is verhoogd. Waternet beheert de grondwatertaak voor de gemeente Amsterdam. Je kunt het beste met hen contact opnemen. https://www.waternet.nl/contact/

Imce, Zuidasdok

Beste JanKees, ik vraag het voor je na en kom er op terug.