skip to main content
Start voorbereidend werk tunnel A10 Zuid

Onder de boom in de zuidwesthoek van het Zuidplein bevinden zich luchtkanalen van het ventilatiesysteem van de parkeergarage van het World Trade Center Amsterdam (WTC). De uitblaasopening van dat systeem is nu nog weggewerkt in het windscherm naast het restaurant Wagamama. Zowel het windscherm als het ventilatiesysteem zitten de toekomstige bouw van de noordelijke snelwegwegtunnel van Zuidasdok, die vlak voor station Amsterdam Zuid komt, in de weg. WTC-eigenaar CBRE gaat op verzoek van Zuidasdok het ventilatiesysteem om die reden aanpassen en daarvoor moet de boom helaas wijken. De kapvergunning voor Zuidasdok is afgegeven in 2017.

Boom niet te herplanten

We verwijderen de boom zoals gebruikelijk voor de start van het broedseizoen, dat van medio maart tot medio september loopt. Na onderzoek is gebleken dat de populier niet herplant kan worden. Het gaat om een snelgroeiende soort met een korte levensduur waarbij verplanting niet veel extra levensjaren oplevert. Een nieuw exemplaar zal door de snelle groei in een beperkt aantal jaren alweer een forse boom opleveren. Daarnaast zou het voor het transport van de boom noodzakelijk zijn de kroon in te korten.

Waterleiding verleggen, damwanden aanbrengen

Na het weghalen van de boom doen we er ongeveer een week over om het gebied weer terug te bouwen, waarna later dit jaar ingrijpendere werkzaamheden volgen. Voordat CBRE aan de slag kan met het aanpassen van het ventilatiesysteem, moet Waternet namelijk eerst een waterleiding in het gebied verleggen. Dat neemt zo’n twee à drie weken in beslag. De datums zijn nog niet bekend. Pas na het verwijderen van de waterleiding kan de aannemer van CBRE damwanden de grond inbrengen om een bouwkuip te maken. Vanuit de bouwkuip wordt vervolgens het ventilatiesysteem aangepast. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer plaatsvinden.

Hinder

Tijdens het verwijderen van de boom op 25 februari blijft station Amsterdam Zuid bereikbaar vanaf het Zuidplein. De looproute vanuit de Eduard van Beinumstraat zal open blijven. Het werk van de aannemer van CBRE zal ruimte en tijd kosten, waarvoor we momenteel een gezamenlijk plan maken. We informeren u uiteraard zodra meer bekend is. Hetzelfde geldt voor de inrichting van dit deel van het Zuidplein en de Eduard van Beinumstraat. Na de werkzaamheden krijgt het een semi-definitieve inrichting totdat we het gebied over drie jaar nodig hebben voor de bouw van de snelwegtunnel.

Tunnel Zuidasdok

De A10 Zuid brengen we in het centrum van Zuidas onder de grond. Op die manier kan station Amsterdam Zuid uitgroeien tot een openbaar vervoerknooppunt voor trein, metro, bus en tram. Aan de noordkant van het station ontstaat ruimte voor een busstation en groen. Aan de zuidkant komt op het dak van de tunnel een tramstation.

Geef uw mening

Maurice

When does the actual construction of the A10 tunnel begin?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Good question Maurice. It takes a while. The tender will start this year. And the opening of the tunnels will be around 2035.