skip to main content
Bijeenkomst over kavels tijdelijke rechtbank

Update 18 juli 2023

Het verslag van de informatiebijeenkomst van 6 juni 2023 is te vinden in de bibliotheek op deze website.

Eerder berichtten we al over het plan om op de plek waar de tijdelijke rechtbank stond, een kantoren- en woningencomplex te realiseren. De voorwaarden hiervoor staan in een Nota van Uitgangspunten die in september 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om de beoogde ontwikkeling op de kavels aan de Fred. Roeskestraat in de buurt Parnas mogelijk te maken, moet het huidig bestemmingsplan gewijzigd worden. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt momenteel een nieuw bestemmingsplan op, waarin het de uitgangspunten uit de Nota een op een verwerkt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over dit bestemmingsplan. Op 6 juni informeren we u over het proces van deze wijziging en de opgenomen uitgangspunten. U bent van harte welkom.

Informatiebijeenkomst

  • Datum: dinsdag 6 juni 2023
  • Tijd: 19:00 – 20:30 uur
  • Locatie: Parnassusweg 220 Amsterdam (locatie oude rechtbankgebouw, ingang E Parnassusweg)

U kunt zich voor de informatiebijeenkomst aanmelden via dit formulier.

Vrijgekomen kavels

In het voorjaar van 2022 werd de tijdelijke rechtbank gedemonteerd, waarna het circulaire pand opnieuw is opgebouwd op het Kennispark Twente, een high-tech park in Enschede. Met de komst van de nieuwe rechtbank waren de kavels van zowel de tijdelijke rechtbank als die van de (deels monumentale) oude rechtbank niet meer nodig voor Rijksdoeleinden. Het Rijksvastgoedbedrijf was de eigenaar van deze kavels. De kavel van de oude rechtbank werd overgedragen aan de gemeente. In de oude rechtbank, aan de Parnassusweg, komt een museum voor hedendaagse kunst.

Geef uw mening

Aron

Gelukkig dat er al een goed plan klaar ligt en niet wordt gezwicht voor irrelevante eisen.

Wilhelm Tell

Zal best interesant worden, maar waarschijnlijk ligt het plan al klaar en wordt dan naadloos aangenomen , helaas