skip to main content
350 meter lang gat boren voor verleggen kabels

De verbreding van de A10 Zuid is onderdeel van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer, uitgevoerd door Bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans). Om de A10 Zuid tussen de Amstelveenseweg en de Jachthavenweg aan de noordzijde te kunnen verbreden, moeten we glasvezelkabels verplaatsen die in de weg liggen. Eerder verplaatsten we de kabels al naar de zuidkant van de A10 Zuid, maar dit was een tijdelijke oplossing. Vanaf 3 juni 2024 brengen we de kabels naar hun definitieve plek aan de noordzijde van de A10 Zuid, waar ze gedeeltelijk in een 350 meter lange ondergrondse buis komen te liggen. Het aanbrengen van een zogenaamde mantelbuis over zo’n lengte is nogal een precisieklus, vertelt John van Beek. Hij is uitvoeringscoördinator kabels en leidingen bij bouwcombinatie TriAX. Hij stemt de werkzaamheden af met de netbeheerders en hun (onder)aannemers.

Gestuurde boring

‘Het aanbrengen van de mantelbuis doen we door middel van een gestuurde boring,’ zegt Van Beek. ‘Daarbij boren we een lang horizontaal gat tot op zo’n 20 meter onder maaiveld, waar we de mantelbuis doorheen trekken. Door die buis leiden we vervolgens weer de kabels.’ Om die gestuurde boring uit te kunnen voeren zetten we op 3 juni 2024 een speciale boormachine neer bij het Piet Kranenbergpad, net ten westen van het kantoorpand Tripolis-Park. Van Beek: ‘Voordat we dat kunnen doen moeten we hier eerst zware rijplaten neerleggen, want zo’n machine weegt al snel tussen de 30 en 35 ton. De machine stuurt een boor de grond in die steeds langer wordt gemaakt. Hier spuiten we ook een speciale vloeistof doorheen die de uitgegraven grond weer mee terug neemt. In de boorkop zit een gyroscoop waarmee de machine kan aflezen hoe de boorlijn loopt – dat moet immers op de centimeter nauwkeurig zijn.’

De boring begint ten westen van Tripolis-Park en de Sporthallen Zuid, bij het Piet Kranenbergpad.

Een paar keer heen en weer

Zo wordt een horizontaal gat geboord helemaal richting de oostelijke oever van de Schinkel, bij de Jachthavenweg. Dat is in eerste instantie een klein boorgat – pas zodra de boor via dezelfde route weer teruggetrokken wordt, ontstaat een groter gat met een doorsnede van 40 centimeter. ‘Vervolgens gaat de boor nog een keer richting de Jachthavenweg. Daar staat dan de haspel klaar met de mantelbuis die door het gat heen wordt getrokken, weer terug naar het Piet Kranenbergpad,’ vertelt Van Beek.

Planning

De gestuurde boring en het aanleggen van de mantelbuis neemt een week of twee in beslag, waarna de glasvezelkabels met een speciale techniek door de buis worden geblazen. Deze zullen vervolgens aan de uiteinden worden aangesloten op bestaande kabels in het gebied, waarna in juli 2024 de zogenaamde nachtovernames plaatsvinden. Op dat moment worden de nieuwe kabels geactiveerd en gaan de oude kabels (die nu aan de zuidzijde van de A10Zuid liggen) buiten gebruik.

Afsluiting Jachthavenweg

Om de gestuurde boring veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we een deel van de Jachthavenweg af vanaf 29 mei 2024 (zie kaartje). De Jachthavenweg blijft daarna afgesloten tot 2031 en wordt in gebruik genomen als bouwterrein en bouwweg. De Jachthavenweg verdwijnt in zijn geheel als fietspad. In de eindsituatie wordt dit een pad voor voetgangers.

Knooppunt De Nieuwe Meer 

De vernieuwing van de A10 Zuid is onderdeel van Zuidasdok en start met de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Het project is in 2022 gegund aan bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans). We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. Het bestemmings- en doorgaand verkeer wordt van elkaar gescheiden. Zo maken we ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer en later ook aan knooppunt Amstel.  

Een impressie van knooppunt De Nieuwe Meer na de reconstructie

Geef uw mening

Eddy

Als het stuk jachthavenweg (oost) afgesloten blijft en geheel niet meer terug komt, dan is er ook geen ontsluiting (van de bewoners aan IJsbaanpad) van het verkeer meer als er weer eens een groot evenement in het Olympisch stadion plaats vindt! Dan is de enige toegang vaak geheel afgesloten. Hoe moeten ondernemers en bewoners dan op hun bestemming komen of hiervan weggaan?

Wim

Goede zaak om het publiek op de hoogte te houden van zulke ingewikkelde zaken als dit. WvdP