skip to main content
Besluitvorming

Besluitvorming

Bouwen aan een unieke Amsterdamse stadswijk, waar duizenden mensen wonen, werken en recreëren. Dat is ons werk. We doen dat in opdracht van de gemeenteraad van Amsterdam. En zoveel mogelijk samen met bewoners, omwonenden, bedrijven en instellingen, werknemers en ieder ander die zich betrokken voelt bij Zuidas.

Meepraten

Zuidas verandert snel. Niet alleen verrijzen er nieuwe gebouwen, ook de openbare ruimte verandert. Ons doel is van Zuidas een bijzondere Amsterdamse stadswijk te maken, waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Of dat lukt, hangt in belangrijke mate af van de samenspraak met iedereen die zich betrokken voelt bij Zuidas. Met u dus. We zoeken nadrukkelijk de dialoog met bewoners, omwonenden en mensen die in Zuidas werken. Zo kunnen we kijken hoe we de opdracht die we van de Amsterdamse gemeenteraad hebben gekregen zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij uw wensen. We gaan daarom graag met u in gesprek. Dat kan via ons Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, via deze website, social media en via informatiebijeenkomsten die we regelmatig organiseren. Natuurlijk komen we ook graag naar een bijeenkomst van uw bedrijf, uw buurtvereniging, uw vereniging van eigenaren of welke organisatie in en om Zuidas dan ook.

Meedenken over het vergroenen van Zuidas

Besluitvorming

Uiteindelijk bepalen de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders welke kant het opgaat met Zuidas. Dat gebeurt door kaders te stellen en desgewenst bij te stellen, door uitvoeringsplannen en bestemmingsplannen vast te stellen en door bijvoorbeeld via moties specifieke accenten te leggen voor de richting waarin Zuidas zich ontwikkelt. De samenhangende, lange termijnontwikkeling staat beschreven in de Visie Zuidas 2016. Voor ons is het de kunst om invulling te geven aan de Visie Zuidas, aan de opdracht van de gemeenteraad én tegelijkertijd zo veel mogelijk ruimte te geven aan ideeën en initiatieven vanuit de Zuidas-gemeenschap en andere belanghebbenden.

Maquette Zuidas in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum