skip to main content
Van nu naar toen

Van nu naar toen

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

Zuidas ontwikkelt zich tot het tweede centrum van Amsterdam, een toplocatie waarin werken, wonen en voorzieningen worden gecombineerd, en met een sterk internationaal karakter. Zuidas kenmerkt zich door een goede bereikbaarheid vanwege de nabijheid van station Amsterdam Zuid, verschillende metrostations, de snelweg A10 Zuid en de nabijheid van Schiphol.

Nog betere bereikbaarheid

In Zuidas worden de komende jaren duizenden woningen en vierkante meters kantoorruimte gebouwd. Steeds meer mensen reizen van en naar de wijk, of doen het gebied aan op hun reis naar elders. Hierdoor is het nu al erg druk op de snelweg A10 Zuid en op station Amsterdam Zuid. Om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid in Zuidas te vergroten, realiseren we met het project Zuidasdok het volgende:

  • Vernieuwen en uitbreiden station Amsterdam Zuid
  • Verbreden en deels ondergronds brengen snelweg A10 Zuid
  • Herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
  • Herinrichten openbare ruimte stationsgebied

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok.

Voorgeschiedenis

In de langdurige voorgeschiedenis van het project Zuidasdok van 1994 tot 2012 zijn veel verschillende opties uitgewerkt. Het principe van het ondergronds brengen van spoor en snelwegen was steeds leidend, om daarbovenop ruimte te bieden aan stedelijke ontwikkeling (dokmodel). Uiteindelijk bleek dit niet te realiseren. Op 9 juli 2012 hebben de opdrachtgevers een voorkeursbeslissing genomen voor het huidige project Zuidasdok. Hierbij gaat de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Zo ontstaat ruimte voor een complete vernieuwing van station Amsterdam Zuiden en het samen brengen van verschillende vormen van (openbaar) vervoer. Het stationsgebied krijgt een nieuwe inrichting waarbij de wijken ten noorden en ten zuiden van het station beter zijn verbonden.

Sinds 2012 is Zuidasdok op een aantal punten uitgebreid. Zo is besloten tot de aanleg van een extra stationspassage: de Brittenpassage, en de verbreding van de huidige Minervapassage. Ook het mogelijk maken van een vijfde en zesde spoor voor toekomstig treinverkeer is aan het project toegevoegd. Met deze aanpassingen heeft Zuidasdok in de loop der jaren een sterkere nadruk gekregen op de vernieuwing van het knooppunt voor openbaar vervoer.