skip to main content
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Steeds meer mensen reizen van en naar Zuidas. Ze doen dat per auto, trein, fiets of andere vormen van vervoer. De verkeersdrukte neemt snel toe. Tegelijkertijd zorgen de bouw van duizenden woningen en de verbouw en nieuwbouw van kantoren voor extra hinder. Dat geldt ook voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals Zuidasdok. Af en toe zijn wegen afgesloten of gelden omleidingsroutes. Wat betekent dat voor u?

Omleidingen

Bij de bouw of verbouw van woningen, kantoren en voorzieningen komt nogal wat kijken. Vaak moeten eerst kabels en leidingen worden verlegd, die in de weg liggen. Verder zorgt bouwverkeer soms voor tijdelijke afsluitingen. Of zijn wegen om veiligheidsredenen enige tijd onbereikbaar. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten gelden dan omleidingsroutes. We proberen die tijdig aan te kondigen. En ter plekke doen we ons best om weggebruikers met verkeersinformatieborden te wijzen op het beste alternatief.