skip to main content
Extra passage station Amsterdam Zuid

Extra passage station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid krijgt een tweede reizigerstunnel: de Brittenpassage. Die is nodig om de verwachte groei van het aantal reizigers te kunnen opvangen: van zo’n 80 duizend nu naar 250 tot 300 duizend in 2030. De extra passage is onderdeel van de complete vernieuwing van het station.

De Brittenpassage krijgt trappen, roltrappen en liften naar de metro- en treinperrons. In de passage komen onder meer winkels en een bewaakte fietsenstalling. Vanaf de Parnassusweg kunnen fietsers de stalling in, om daarna via de Brittenpassage naar hun trein of metro te lopen. Aan de noordkant van de passage komt het busstation, aan de zuidkant het tramstation.

Eerst het dak, dan de rest

Als eerste bouwen we het dak van de Brittenpassage. Dat bestaat uit zeven delen. Deze dakdelen komen dus te liggen onder de vier treinsporen en de vier metrosporen die station Amsterdam Zuid telt. En ook alvast onder de twee extra treinsporen die het station aan de zuidkant krijgt. Die zijn nodig omdat Amsterdam Zuid de aanlandplek wordt voor internationale treinen. Wanneer de meeste dakdelen op hun plek liggen, bouwen we ondergronds verder aan de passage, terwijl treinen en metro’s kunnen blijven rijden. Uiterlijk 2027 moet de Brittenpassage opengaan.

Werkterreinen

We bouwen de dakdelen op twee werkterreinen: een langs de Arnold Schönberglaan aan de zuidkant van de A10 en een tussen de metrosporen. Voordat we ze op hun plek onder trein- of metrosporen kunnen schuiven, moeten we eerst zorgen voor een stevige fundering. Om die te kunnen bouwen graven we regelmatig de dijk af waarop de A10 Zuid en de trein- en metrosporen liggen. We brengen dan funderingspalen de grond in en plaatsen de landhoofden waarop de dakdelen komen te rusten. Het afgraven van de dijk – over een afstand van ongeveer 100 meter – heeft consequenties voor het weg-, trein- en metroverkeer.

Voortgang bouw

De bouw van de Brittenpassage is in 2019 gestart. In november van dat jaar schoven we één reusachtig dakdeel onder de treinsporen 2 en 3. In augustus 2021 herhaalden we dit kunstje, met een dakdeel onder treinspoor 4 en een ander deel onder een metrospoor. In 2023 brengen we één groot dakdeel aan onder treinspoor 1 en een toekomstig vijfde spoor; en een dakdeel onder een toekomstig zesde spoor. Ook bouwen we een groot dakdeel dat onder twee metrosporen komt. Daarna liggen zes van de zeven dakdelen voor de Brittenpassage op hun plek. Alleen onder het meest noordelijke metrospoor moeten we dan nog aan de slag.