skip to main content
Nieuwe passage voor station Amsterdam Zuid

Nieuwe passage voor station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid wordt in de komende jaren uitgebreid met een extra stationsentree: de Brittenpassage.  De bouw van deze extra stationspassage begint met het dak bestaande uit zeven delen. Deze dakdelen komen onder de vier metrosporen, de vier treinsporen én op de plek waar mogelijk in de toekomst een vijfde en zesde treinspoor komt. Het is immers de bedoeling dat de Thalys en Eurostar vanaf station Amsterdam Zuid gaan vertrekken.

Extreem zwaar en groot

Onder de treinsporen 2, 3 en 4 en onder metrospoor 1 zijn inmiddels dakdelen op hun plek gelegd. Het plaatsen van de dakdelen in de drukbezochte Zuidas is een huzarenstukje en neemt flink tijd in beslag. De dakdelen zijn extreem zwaar en groot. Het eerste deel dat we in november 2019 inschoven woog 3 miljoen kilo en was 70 meter lang, 12 meter breed en 2 meter dik. We voeren de dakdelen daarom niet aan maar bouwen ze ter plaatse, tussen de metrosporen in of direct naast de snelweg waar het verkeer ondertussen gewoon zijn weg vindt. De funderingspalen voor de dakdelen van de Brittenpassage zitten inmiddels in de grond maar deze moeten deels nog wapening en beton krijgen en landhoofden om de dakdelen te dragen.

Dakdelen van de Brittenpassage

Ingewikkelde puzzel

Om het werk voor de dakdelen in te plannen, moet een ingewikkelde puzzel worden gelegd. Trein en metro moeten er deels voor worden stilgelegd. De afspraak is dat een bouwproject minstens achttien maanden van tevoren bij ProRail een treinvrije periode aanvraagt. Die tijd is nodig omdat ProRail werkzaamheden landelijk op elkaar wil kunnen afstemmen zodat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en zo min mogelijk reizigers hinder ervaren. Anderhalf jaar van tevoren legt ProRail de landelijke puzzel die daarna vastligt en Zuidasdok is één van de puzzelstukjes. Ook voor de metro geldt een ruime voorbereidingstijd.

Ontgraven

Als de dakdelen op hun plek liggen, kan begonnen worden met het ontgraven van de Brittenpassage en de bouw een volwaardige reizigerstunnel met winkels en voorzieningen zoals u die ook kent van andere vernieuwde stations. Zodra de nieuwe Brittenpassage in gebruik is, beginnen we met de verbreding en vernieuwing van de huidige entree van het Station Amsterdam Zuid, de Minervapassage.