skip to main content
Ingrijpend werk in passage station Amsterdam Zuid

De vernieuwing van de Minervapassage is nodig om de groeiende reizigersstroom op station Amsterdam Zuid aan te kunnen. Om dezelfde reden bouwen we al sinds 2019 aan een tweede passage: de Brittenpassage. De Minervapassage is straks maar liefst 40 meter breed, nu zo’n 12 meter. Er komen winkels en onder andere een fietsenstalling in de passage. Al met al dus omvangrijke en ingrijpende vernieuwing, waar reizigers veel van gaan merken.

Eerst het dak

Net als bij de Brittenpassage beginnen we ook bij de Minervapassage met het bouwen van het dak. Het dak van de Minervapassage dat onder de metrosporen loopt, wordt twee keer zo hoog als nu. Het dak onder de treinsporen is al op de juiste hoogte. De komende tijd werken we daarom aan het dak waar de metro’s overheen rijden. In totaal bouwen we daarvoor drie reusachtige betonnen dakdelen op ons bouwterrein tussen de metrosporen. We doen dit ter plekke, omdat de dakdelen extreem groot en zwaar zijn. Zodra een dakdeel klaar is, schuiven we het op zijn plek: boven de Minervapassage, onder een metrospoor.

Eerste dakdeel in aanbouw

We beginnen met het dakdeel dat onder de sporen van lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) komt te liggen (zie kaartje hieronder: M3/M4). In de zomer van 2022 verhoogden we alvast deze sporen en de bijbehorende perrons. Ook verplaatsten we die zomer het begin- en eindpunt van lijn 52 een stukje richting het oosten, om ruimte te maken voor het veel bredere dak van de vernieuwde Minervapassage. Momenteel is bouwcombinatie Nieuw-Zuid druk bezig met de bouw van dit dakdeel: het vlechten van de wapening en daarna het storten van beton. Als het klaar is, schuiven we dit nieuwe dakdeel oostwaarts naar zijn plek.

Hier komt het dakdeel te liggen

Steunpunt in de Minervapassage

Maar voordat we het nieuwe dakdeel kunnen inschuiven, moeten we eerst de fundering bouwen. Daarvoor brengen we funderingspalen in de grond en bouwen we landhoofden. De voorbereidingen voor de bouw van die fundering zijn al begonnen. Zo hebben we de afgelopen periode damwanden in de grond aangebracht. Daarmee ontstaat een bouwkuip waarbinnen we funderingspalen en landhoofden kunnen bouwen. Deze landhoofden vormen aan weerszijden de betonblokken waarop het dakdeel komt te rusten. Reizigers zullen daar weinig van merken, want we hinderen hierbij het metro- en treinverkeer niet. Maar omdat het nieuwe dakdeel een meter of honderd lang is, moeten er tussen de uiteinden in ook nog steunpunten komen. Eén daarvan komt midden in de huidige Minervapassage. Daar gaat u wel wat van merken.

Verhuizing GVB Service & Tickets

Om ruimte te maken voor werkzaamheden in de Minervapassage moet de Service & Tickets balie van het GVB in de Minervapassage wijken. We bouwen een tijdelijke ruimte aan de kant van het Zuidplein, waar de GVB Service & Tickets balie deze zomer naartoe verhuist. Het huidige pand slopen we daarna. Het winkeltje KIOSK ernaast sloten we al eerder en zullen we dit voorjaar al slopen. Voor de verhuizing en de overig komende werkzaamheden moeten we verschillende kabels en leidingen verleggen in de passage.

De KIOSK is al weg...
...GVB Service & Tickets verhuist binnenkort

Twee weekendafsluitingen

In het voorjaar 2023 starten we met het bouwen van het steunpunt in de passage. In totaal neemt dit werk zo’n acht weken in beslag. Eerst slopen we een deel van het bestaande dak en richten we de passage zo in dat we er veilig kunnen werken. Hiervoor zullen we een weekend lang de Minervapassage afsluiten. De bouw van het steunpunt zelf duurt dan een week of vijf. Daarna volgt nog een weekendafsluiting van de passage, om het nieuwe dakdeel naar zijn plek te schuiven. Daarna bouwen we alles weer zo veel mogelijk terug. Tijdens deze werkzaamheden blijft de passage open, maar versmald. Uiteraard informeren we u op een later moment uitgebreid over welke hinder u kunt verwachten. En ook over hoe we daarna verdergaan.

Geef uw mening

Gerard

Voor het dakdeel voor de Metrosporen 2 en 3 hoeft het GVB Service en Tickets helemaal niet weg. Dat licht onder een perron van de NS. Wel moet tussen de perron opgangen naar metrospoor 1 en 2 danwel 3 en 4 nog een fundering voor de ondersteuning van het dakdeel aangebracht worden. Wat wordt er nu bedoeld? Overigens is heden, 21 februari 2023 het beton van dat dakdeel gestort.

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Gerard, klopt en wel twee keer. Gisteren is het beton gestort voor het dek van de Minervapassage en ja, de Service & Tickets balie van het GVB wordt verplaatst om ruimte te maken, maar niet voor het werk aan de metrosporen M3/M4. Bedankt voor je scherpte.

mvdh

In de eerste alinea staat er dat in de nieuwe situatie de Minervapassage 40 meter breed zal worden, maar in de vierde alinea dat het dakdeel ongeveer honderd meter lang wordt - vanwaar dit verschil?

Imce, Zuidasdok

Rutger en Maurice hebben het juist. de 40 meter is van gevel tot gevel. Daarachter komen nog voorzieningen zoals winkels, technische ruimte en je kunt straks rechtstreeks vanuit de fietsenstalling de Minervapassage in lopen.

rutger

mijn gok, is dat aan de zijkanten van de passage winkels komen. Dus dat de totale overspan dan veel breder is dan die 40 meter.

Maurice

Good catch. I read it as that the delta would be taken up by shops and a bike storage facility. The walking space will be 40 meters wide (currently 12 meters)

HvI

"Hiervoor zullen we een weekend lang de Minervapassage afsluiten." En: "Daarna volgt nog een weekendafsluiting van de passage, om het nieuwe dakdeel naar zijn plek te schuiven." Dan is het helemaal station gesloten? Of is het station dat weekend alleen via de zuidkant toegankelijk? Of (de treinen) slechts via de Parnassusweg?

Imce, Zuidasdok

We komen er nog uitgebreid op terug, maar om nu al antwoord te geven op jouw vraag; alle perrons blijven bereikbaar ondanks de afsluiting in het midden van de Minervapassage. We werken eerst het hele plan nauwkeurig uit.