skip to main content

Naast de huidige stationspassage en onder de A10 Zuid en het spoor, bouwen we in de komende jaren een tweede stationspassage. Deze Brittenpassage zorgt met de verbrede Minervapassage en de extra voetgangers- en fietsersdoorgang Vivaldipassage voor een betere verbinding tussen de noord- en zuidkant van Zuidas.

Zeven dakdelen

De bouw van de extra stationspassage begint met het dak bestaande uit zeven delen. Deze dakdelen komen onder de vier metrosporen, de vier treinsporen én op de plek waar mogelijk in de toekomst een vijfde en zesde treinspoor komt. Het is immers de bedoeling dat station Amsterdam Zuid in reizigersaantallen het tweede treinstation van Amsterdam gaat worden. Het eerste dakdeel ligt inmiddels netjes op zijn plek onder de treinsporen 2 en 3.

Extreem zwaar en groot

Het plaatsen van de dakdelen in de drukbezochte Zuidas is een huzarenstukje en neemt flink tijd in beslag. De dakdelen zijn extreem zwaar en groot. Het eerste deel dat we in november 2019 inschoven woog 3 miljoen kilo en was 70 meter lang, 12 meter breed en 2 meter dik. We voeren de dakdelen daarom niet aan maar bouwen ze ter plaatse, tussen de metrosporen in of direct naast de snelweg waar het verkeer ondertussen gewoon zijn weg vindt. Zo’n groot zwaar dak heeft natuurlijk ook een stevige fundering nodig. De funderingspalen voor de dakdelen zitten inmiddels in de grond maar deze moeten deels nog wapening en beton krijgen en landhoofden om de dakdelen te dragen.

Ingewikkelde puzzel

In 2021 willen we twee dakdelen inschuiven vanaf de noordzijde. Die onder metrospoor 1 en treinspoor 4. Om het werk voor die dakdelen in te plannen, moet een ingewikkelde puzzel worden gelegd. Trein en metro moeten er deels voor worden stilgelegd. De afspraak is dat een bouwproject minstens achttien maanden van tevoren bij ProRail een treinvrije periode aanvraagt. Dat is niet voor niets. Die tijd is nodig omdat ProRail te maken heeft met een landelijk treinnetwerk. ProRail wil werkzaamheden kunnen afstemmen of samenvoegen zodat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en zo min mogelijk reizigers hinder ervaren. Anderhalf jaar van tevoren legt ProRail de landelijke puzzel die daarna vastligt en Zuidasdok is één van de puzzelstukjes. Ook voor de metro geldt een ruime voorbereidingstijd.

Ontgraven

Als de dakdelen op hun plek liggen, kan begonnen worden met het ontgraven van de Brittenpassage en de bouw een volwaardige reizigerstunnel met winkels en voorzieningen zoals u die ook kent van andere vernieuwde stations.

Gerelateerde artikelen

6

Zuidasdok stort zich in beton

Na maanden voorbereiding stortten we op 1 december 2020 beton voor de extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de Brittenpassage. De klus was in ijltempo geklaard. Maar indrukwekkend was het wel.
Meer artikelen