skip to main content
Fietspaden rond de Schinkelbrug: nu en straks

De Riekerweg, het Jaagpad, het IJsbaanpad, het Piet Kranenbergpad en de Jachthavenweg – zo heten de veelgebruikte fietsroutes rond de Schinkelbrug, in het hart van alle werkzaamheden aan knooppunt De Nieuwe Meer. Maar met het in gebruik nemen van bouwroutes en bouwterreinen, en met de start van de bouwwerkzaamheden later dit jaar, krijgen fietsers de komende jaren te maken met veel omleidingen en afsluitingen. Vaak zijn ze tijdelijk, soms voorgoed, zoals met de afsluiting van de Jachthavenweg. Tegelijkertijd gaan we een gloednieuwe en snelle fietsverbinding over de Schinkel bouwen, met daarnaast een iets lager gelegen voetpad (een ‘schelpenpad’, zie kaartje hieronder).

Snelle fietsverbinding over de Schinkel

Het nieuwe fietspad komt op de nieuwe brug die aan de zuidkant van de bestaande Schinkelbrug wordt gebouwd. Het fietspad start aan de oostkant van de Schinkel, ter hoogte van gebouw Infinity (ofwel ‘De Schoen’). Vanaf daar gaat het fietspad parallel aan de ringweg A10 Zuid geleidelijk omhoog, en vervolgens in een rechte lijn over de Schinkel heen. Daarna daalt het pad weer, tot aan het huidige parkeerterrein naast de Riekerweg. Op de recentelijk afgesloten Jachthavenweg, komt dus een schelpenpad voor voetgangers. De nieuwe fietsverbinding en het schelpenpad worden in 2031 in gebruik genomen.

Knooppunt de Nieuwe Meer

De vernieuwing van de A10 Zuid is onderdeel van Zuidasdok en start met de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Het project is in 2022 gegund aan bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans). We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. Het bestemmings- en doorgaand verkeer wordt van elkaar gescheiden. Zo maken we ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer en later ook aan knooppunt Amstel.

Geef uw mening

Wolff

Wat gaat er gebeuren met de parkeerplaatsen aan de Riekerweg?

Bert van de Bus

Fietspad over de zuidelijkste Schinkelbrug klinkt mooi,maar mondt ten westen daarvan uit op een Parkeerterrein bij de Riekerweg.Leuk voor Schipholwerkers en volkstuinbezoekers,maar niet voor (brom)fietsers richting Anthony Fokkerweg of Aalsmeerplein. Zij blijven aangewezen op de route over het sluizencomplex.Is het afsluiten van de Jachthavenweg dan eigenlijk wel een goed idee?

Hetty van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Bert, het nieuwe fietspad over de nieuwe zuidelijke Schinkelburg ligt inderdaad niet voor alle (brom)fietsers op de route. Het is straks wel een extra verbinding ten opzichte van de huidige situatie. De Jachthavenweg is gesloten omdat hij nu als bouwweg functioneert. Het fietspad komt hier niet meer terug omdat er geen ruimte meer is nadat de A10 Zuid is verbreed. De Jachthavenweg behouden als fietspad is dus geen optie.