skip to main content
A10 Zuid tunnel

In het centrumgebied van Zuidas verdwijnt de A10 Zuid over een lengte van ruim één kilometer onder de grond. Het verbrede stuk snelweg, tussen de begraafplaats Buitenveldert en het Beatrixpark, wordt in een tunnel ondergebracht. Hierdoor ontstaat bovengronds 100.000 m2 ruimte.

Planning

De aanbesteding voor de bouw van de tunnel is in juli 2023 gestart en neemt samen met de gunning ongeveer een jaar in beslag. Eind 2024, begin 2025 volgt een ontwerpfase van twee jaar. In die periode maakt de aannemer achtereenvolgens een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Dit gebeurt in een zogeheten bouwteam, bestaande uit medewerkers van Zuidasdok en de aannemer. Naar verwachting start de bouw van de tunnel in 2027. Volgens de huidige planning is de zuidelijke tunnel gereed in 2034 en de noordelijke tunnel in 2035.

In uitvoering

Op verschillende plekken in Zuidas maken we de ondergrond al vrij van obstakels zoals kabels, leidingen en groutankers. Zo zijn in juni 2023 niet langer gebruikte kabels en leidingen verwijderd in de Parnassusweg. Naast het WTC, op de plek van de noordelijke tunnelbuis, liggen nu zo’n 200 ongebruikte groutankers in de weg voor de tunnelbouw. Ook deze verwijderen we stapsgewijs voor de start van de tunnel.

Ruimte maken en geven

De bouw van de Zuidastunnel is een project van lange adem. Tijdens de bouw zal er voor langere tijd op allerlei manieren ernstige hinder zijn. Uiteindelijk moet het project kwaliteit toevoegen. Ruimte boven de tunnel betekent meer ruimte voor de stad en haar bewoners, minder geluidoverlast voor de omgeving en meer groen in het gebied. En ruimte voor een nieuw station Amsterdam Zuid, dat internationale verbindingen krijgt en zo Schiphol en Amsterdam Centraal zal ontlasten. Met daaronder een bredere A10 die gaat zorgen voor een autoluwere binnenstad en betere doorstroming in de noordelijke Randstad . Met de bouw van de Zuidastunnel gaan we ruimte geven.

20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20230807 Tunnel - werkzaamheden groutankers Matthijs Vermeulenpad 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat 20240109 Station Amsterdam Zuid - verwijderen ventilatie Van Beinumstraat

Bouwen in beeld

Hierboven een selectie beelden van de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de tunnel. De meest actuele foto's en het volledige archief zijn beschikbaar in onze beeldbank.

Bekijk alle beelden

Gerelateerde artikelen

5

Damwandwerk in Van Beinumstraat uitgesteld

Vanaf vandaag zouden er in de E. van Beinumstraat damwandplanken de grond in getrild worden. Vanwege een tegenslag zijn deze werkzaamheden tot nader order uitgesteld.
4

Voorbereidend werk tunnel A10 Zuid bij Van Beinumstraat

Vanaf 16 oktober 2023 tot aan kerst verandert een deel van de Eduard van Beinumstraat (naast restaurant Wagamama) tijdelijk in een bouwterrein. We gaan de ondergrond vrijmaken, omdat hier in de toekomst de noordelijke snelwegtunnel komt.

Middag lawaai tijdens werk A10-tunnel naast WTC

In augustus en september 2023 bereiden we in het Matthijs Vermeulenpad de komst van de A10-tunnel voor. Dat ging tot nog toe geluidloos. Maar op vrijdag 25 augustus trillen we vier damwandplanken de grond in. Dat geeft een halve dag geluidshinder.