skip to main content
Extra investeringen in station Amsterdam Zuid

Forse toename treinreizigers

Aanleiding is recent onderzoek van ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar de toekomstige capaciteit van diverse stations in Amsterdam en Schiphol. Hieruit komt naar voren dat de forse groei van het aantal treinreizigers in de Amsterdamse regio zal leiden tot knelpunten op station Amsterdam Centraal en de andere Amsterdamse treinstations.

Verbeteringen voor de reiziger

Een mogelijke oplossing hiervoor is de realisatie van twee extra sporen bij station Amsterdam Zuid. Hiervoor is al ruimte gereserveerd aan de zuidzijde van het station, bij de Arnold Schönberglaan.

Of en wanneer de daadwerkelijke realisatie van een vijfde en zesde spoor plaatsvindt is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Maar voordat de bouw van Zuidasdok start houden we hiermee al rekening door de fundering te verzwaren. Dit om te voorkomen dat het station later weer op de schop moet, met alle gevolgen voor de kosten en hinder voor de omgeving. De aanpassing gaat hand in hand met verbeteringen voor de reizigers. Zo wordt nu ook de zuidelijke plint van het station voorzien van winkels. Hierdoor heeft het station straks commerciële voorzieningen aan alle zijden. Ook wordt de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station, die in het huidige plan in de openlucht staat, inpandig gemaakt en uitgebreid. Dit betekent dat alle drie de fietsenstallingen zich straks binnenin het station bevinden.

Planning en kosten

De kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen van het project komen deels uit de extra opbrengsten van de commerciële voorzieningen en deels uit vrijgekomen projectbudget. Zo worden de geplande keersporen in Diemen uit de opdracht van Zuidasdok gehaald en wordt het bedrag dat hierdoor vrij komt ingezet. Tevens doet Vervoerregio Amsterdam een extra bijdrage voor de fietsenstalling. De wijzigingen in het station leiden niet tot een aanpassing van de eindoplevering Zuidasdok, dit blijft 2028. In november en december nemen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Amsterdamse gemeenteraad en het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam een definitief besluit over de extra investering.

Geef uw mening

Susanne

De fietser is wel t haasje; fietstunnels dicht, omleggingen! Mijn kinderen durven niet meer naar school te fietsen vanwege deenorme drukte. Ze worden meegenomen in de stroom . Bredere fietspaden en ook een fietspad door t station zou verbetering geven.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Susanne Wat vervelend om te lezen! Het is ook erg druk tijdens de spits. Gaat dit over het openliggende Strawinskypad met aan weerskanten de tunnels? De tunnels bij het Atrium zijn in ieder geval weer open voor fietsers.

Heleen

Het gaat over het fietspad dat vanaf de VU langs de tramlijn achterlangs naar het station loopt. Het is al jaren provisorisch en ik had verwacht dat het definitief zou worden omdat het voor fietsers de veiligste manier is om bij het station te komen zonder overreden te worden. Ik had een foto willen posten van het gele bord waarop staat dat het wordt opgeheven maar kan hier geen foto plaatsen kennelijk. het gaat om het pad vanaf de Parnassusweg naar de Schönberglaan.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Heleen, Ik ga voor je uitzoeken wat de exacte reden is voor het sluiten van dit fietspad. Ondertussen kan ik je wel vertellen dat we ons uiterste best doen om fietsers prioriteit te geven en we besteden flink wat aandacht aan veiligheid en de doorstroming van fietsers in het gebied. Maar ik zal het ook niet mooier voorschotelen dan het is. Dit is en blijft lastig met alle omleidingen en drukke wegen.

Heleen

Hallo Kim, het gaat me juist om een veiligere en rustigere weg. Bij het fietspad langs de Mahlerlaan is die oversteek niet veilig al zouden fietsers voorrang moeten hebben, is er ook veel lopend publiek en langs het Mahlerplein is het nog voller met voetgangers. Ik hoef overigens niet met de fiets aan de hand te lopen want zet mijn fiets aan de Schönberglaaan. Dat is dus echt een kortere en veiligere route. Blijft de vraag waarom dat veiligere fietspad moest worden opgeheven?

Kim | Amsterdam Zuidas

@Heleen Dank, helder. Dit fietspad wordt inderdaad per vandaag opgeheven. U kunt weer gebruik maken van het zuidelijke fietspad van de Mahlerlaan, dit is al enige tijd weer in gebruik. Middels de fietsoversteek (met fietsers in de voorrang) ter hoogte van het Mahlerplein kan veilig overgestoken worden naar de fietsparkeergarage bij het station. Dit scheelt ook een stuk met de fiets aan de hand lopen vanaf de Shönberglaan.

Heleen

Ok, verbetering voor de reizigers. We gaan het zien. Wat is voor nu het VEILIGE alternatief voor het fietspad dat vanaf de zuidkant naar het station loopt en dat ineens per 3.4.2018 “vervalt”?

Kim | Amsterdam Zuidas

@Heleen Welk fietspad betreft dit en waar heb je over het vervallen van dit fietspad gelezen?

Willem de Horde

Wijzigingen aan het spoor zijn (altijd) voor rekening van de Rijksoverheid. Hopelijk betaalt de Gemeente Amsterdam hier niet aan. Er is overigens ooit een zgn. 'CAP' afgesproken. Denk hierbij ook aan het N/Z-lijn-debacle. Dus NJET.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Heleen, Ik ga voor je uitzoeken wat de exacte reden is voor het sluiten van dit fietspad. Ondertussen kan ik je wel vertellen dat we ons uiterste best doen om fietsers prioriteit te geven en we besteden flink wat aandacht aan veiligheid en de doorstroming van fietsers in het gebied. Maar ik zal het ook niet mooier voorschotelen dan het is. Dit is en blijft lastig met alle omleidingen en drukke wegen.